This page is a translated version of the page GLAM School/Questions and the translation is 100% complete.

Dit pagina gaat de vragen die in de enquête en de interviews worden gebruikt. U kunt helpen door ze te vertalen naar uw taal. Het zal de distributie van de enquête in uw eigen taalgebied verbeteren.

Intro

Door uw antwoord op de vragen gaat u ermee akkoord om uw antwoorden te publiceren als CCO op GLAM School/Interviews. De antwoorden zullen anoniem zijn tenzij u toestemming geeft om uw naam aan uw antwoorden te koppelen. Wanneer u het formuleer indient, krijgt u een link om uw antwoorden te bewerken. Op deze manier hoeft u niet de hele enquête in één keer in te vullen. We kunnen ook nieuwe vragen toevoegen tijdens de onderzoeksperiode en we zullen alle respondenten die al hebben gereageerd informeren.

Door te reageren geeft u ons de toestemming om uw e-mailadres op te slaan dat aan uw antwoorden is gekoppeld. Het wordt alleen opgeslagen voor de duur van het onderzoek. De contactpersoon voor het onderzoek is Susanna Ånäs van AvoinGLAM, susanna.anas@gmail.com, https://www.avoinglam.fi/.

U kunt de vragen lezen en helpen de enquête in uw taal te vertalen op Special:Translate/GLAM School/Questions.

Email *

Hoe zou u aan de studie willen bijdragen?

 • Ik wil graag een geïnterviewd worden
 • Ik wil aan deze enquête meedoen

"Wat zijn uw grootste zorgen over het in staat stellen van vrijwilligers en GLAM-professionals om bij te dragen aan het open ecosysteem en de Wikimedia-platforms? *

Beantwoord deze vraag ook als u later een apart gesprek met ons wilt voeren, al is het maar kort.

Uw naam:

Anoniem antwoorden *

 • Ik wil anoniem blijven
 • Ik kan in verband gebracht worden met mijn antwoorden

Definieer u uzelf als

De opties worden beschreven op GLAM School/Definitions.

 • GLAM professional
 • Open GLAM pleitbezorger
 • GLAM-Wiki medewerker
 • Wikimedia vrijwilliger
 • Niet-professioneel werken met cultureel erfgoed
 • Ontwikkelaar of technologie professional
 • Student
 • Creatief gebruiker
 • Beleidsmaker
 • Uitvoerende
 • Andere rol:

Uw instelling of gemeenschap

Definieert u uw instelling of gemeenschap als

De opties worden beschreven op GLAM School/Definitions.

 • Wikimedia-affiliate
 • Creative Commons-vereniging
 • Open Knowledge vereniging of groep
 • OpenStreetMap vereniging of groep
 • Andere niet-gouvernementele organisaties
 • Archief
 • Museum of galerie
 • Bibliotheek
 • Omroep of ander mediabedrijf
 • Onderwijsinstelling of project
 • Overheidsorganisatie
 • Leverancier van technologie
 • Overige zaken
 • Niet-geregistreerde belangenvereniging
 • Financier of stichting
 • Anders __________:

Land

Wie moet erbij betrokken worden?

Wie zijn de mensen en organisaties die betrokken moeten zijn bij het bijdragen van cultureel erfgoedmateriaal aan het open ecosysteem? Hoe kunnen we hen het beste betrekken of hun werk vergemakkelijken? Hoe maken we GLAM-werk een essentieel onderdeel van het behoud van cultureel erfgoed wereldwijd? Voeg enkele opmerkingen toe over een van de genoemde groepen. U kunt een van de secties overslaan, een nieuwe toevoegen of in een later stadium terugkeren om uw antwoorden aan te vullen.

GLAM professionals

Hoe kan een GLAM-professional waarde vinden in het bijdragen aan het open ecosysteem? Wat zijn de behoeften die het open ecosysteem belooft op te lossen, en hoe goed wordt aan die behoeften voldaan? Wat zou een individuele professional nodig hebben om een sterker argument in zijn instelling te maken om open te gaan? Welk type leren kan het beste worden ondersteund door de instelling?

De Open GLAM-gemeenschap

Hoe verhouden de verschillende GLAM-gemeenschappen zich tot elkaar, en hoe kunnen ze meer met elkaar samenwerken? Welke mondiale structuren zullen daarbij helpen, en welke lokale samenwerkingen tussen netwerken zijn vruchtbaar?

GLAM-Wiki gemeenschap

Mensen in de Wikimedia-beweging die werken met GLAM-inhoudsbijdragen in affiliates, als vrijwilligers, Wikimedians in Residence, ontwikkelaars en iedereen die zich verhoudt tot de groep.

Andere Wikimedia-vrijwilligers

Hoe kunnen we het beste samenwerken met Wikimedia-gemeenschappen in elk van de Wikimedia-projecten? Hoe vrijwilligers op te leiden en te betrekken bij GLAM-kwesties om in staat te worden gesteld om partnerschappen aan te gaan en om samen te werken aan het accommoderen van de projecten om de GLAM-bijdragen beter te accepteren.

Inhoud gemeenschappen

Hoe kunnen niet-institutionele beheerders van cultureel erfgoed, lokale gemeenschappen, erfgoedverenigingen, groepen met archieven etc. beter geïnformeerd worden over de mogelijkheden die de open ecosystemen bieden?

Technologie ontwikkelaars

Hoe faciliteert men de weg om een technische bijdrage te leveren aan het open ecosysteem? Hoe creëert men een krachtige gemeenschap van technische bijdragers en GLAM-voorstanders die samenwerken? Hoe kunnen projecten zonder technische competentie worden gekoppeld aan technische middelen? Neem uzelf als voorbeeld: wat zou u kunnen bieden, wat zou u nodig hebben?

Geleerden

Onderzoekers en studenten in studies en interdisciplinaire programma's op het gebied van cultuur en geesteswetenschappen, duurzaamheid, communicatie, technologieën, design enz.

Opleiders

Andere opleiders, zoals basisonderwijs of informeel leren, experts op het gebied van leren.

Creatieven

Creatieve beoefenaars, ontwerpers, kunstenaars etc. op elk gebied. Hoe faciliteert open toegang tot cultureel erfgoed het werk van creatieven? Zullen creatieven open licenties als een kans zien?

Beleidsmakers

Wat kunnen beleidsmakers doen om te pleiten voor open toegang tot cultureel erfgoed? Hoe kunnen ze beter geïnformeerd zijn en de voordelen zien? Hoe kunnen ze beter bijdragen aan de discussies en interactie met de bredere GLAM-gemeenschap?

Voeg een ontbrekende categorie toe en leg de redenering erachter uit

Betrokkenheid vergroten

Beschrijf hoe een persoon betrokken kan raken bij het openen van cultureel erfgoedmateriaal in het open ecosysteem.

Noem de persoon (of personen)

Het kan uzelf zijn, een persoon die u kent of die u verzint.

Vertel het verhaal

Bedenk hoe het verhaal gaat: wat maakt dat de persoon meer vertrouwd raakt met het bijdragen en gebruiken van de open bronnen, wat de eerste stappen zijn, welke obstakels er komen en hoe die kunnen worden overwonnen. Het kan u zijn, een persoon die u kent of die u verzint. Geef wat achtergrondinformatie over de persoon: het beroep, beroepservaring, interesses etc.

U kunt linken naar een afbeelding

Link naar een afbeelding die uw verhaal illustreert.

Leermiddelen

Er is een duidelijke behoefte aan gedeelde leermiddelen. Het is echter niet duidelijk hoe ze moeten worden gestructureerd of waar ze moeten worden geplaatst.

Wat voor soort middelen moeten beschikbaar zijn?

Vertel welke u bijzonder nuttig vond, of wat u graag geproduceerd, gestandaardiseerd, gelokaliseerd en mooi gemaakt zou willen zien. Hierbij kunt u denken aan tutorials, video's, podcasts, blogs, websites, woordenlijsten, bibliografieën, cursussen, MOOC's, gedeelde agenda's etc, om maar een voorbeeld te noemen.

Welke onderwerpen moeten ze behandelen?

Welke onderwerpen vind u vooral belangrijk? U kunt denken aan onderwerpen variërend van ethiek tot technologie en alles daartussenin.

Hoe zou een gecentraliseerde hub voor leermiddelen eruit zien?

Op welk platform zou zo'n bron kunnen leven? Welke eisen zijn er, bijvoorbeeld aan toegankelijkheid of vertalingen? Hoe zit het met interactieve bronnen, video, syllabi etc?

Wat moet er gemaakt worden en waar moet het aan gekoppeld worden?

We gaan niet het wiel opnieuw uitvinden. Hoe maak u het beste van wat er verspreid over het internet bestaat, en wat moet er (opnieuw) worden gemaakt voor reproduceerbaarheid? Maak ook een lijst van bronnen waarvan u denkt dat ze waardevol zijn om te delen.

Leerplan

Hoe zou een cursus of een leerlan eruit kunnen zien voor het aanleren van GLAM-vaardigheden? Noteer in uw antwoorden de deelnemersgroep, of u nu denkt aan vrijwilligers versus GLAM-professionals, bijvoorbeeld.

Hoe zou een GLAM-syllabus eruit zien?

Wat zijn de onderwerpen in een GLAM-syllabus? Wat zijn de basisprincipes die iedereen moet begrijpen, welke verschillen zijn er?

Begeleide leermethoden

Wat voor soort begeleid leren bijeenkomsten zouden nuttig kunnen zijn voor het organiseren van wereldwijde of voor lokale deelnemers, zoals cursussen, MOOC's of masterclasses, en voor welke doelgroepen? Hoe maken we die lokaliseerbaar en repliceerbaar in verschillende contexten?

Zelfstandig leren

Hoe zou zo'n leerervaring worden ondergebracht voor zelfstandig leren? Kunnen OER-projecten hiervoor worden ingezet?

Kwalificatie

Voor welke onderwerpen is certificering of validatie vereist van vaardigheden met betrekking tot open toegang tot cultureel erfgoed en het gebruik van de open platforms en hulpmiddelen? Waarom is kwalificatie belangrijk op die gebieden? Aan wat voor kwalificaties zou gedacht kunnen worden: certificaat, badges, prestatiematrix...

Model projecten en case-studies

Laat ons weten over uw succesvolle modellen voor leren, onderwijzen en pleiten voor GLAM-gerelateerde kwesties

U kunt kort één of meerdere succesvolle modellen toelichten. Vertel waarom u denkt dat het model succesvol was. Deel het ook als u of iemand anders er variaties van heeft gemaakt.

Nieuwe vormen voor co-creatie

GLAM-werk heeft een onbenut potentieel wanneer het wordt gecombineerd met verschillende elementen die cultureel erfgoed bestuderen en behouden. Denk na over deze cross-overs en stel u iets voor dat nog niet bestaat.

Beschrijf een nieuwe vorm om samen te leren

Denk aan informele ruimtes, het mixen van verschillende deelnemersgroepen en locaties, het wisselen van rollen, het gebruik van verschillende modaliteiten en tijdskaders.

Opkomende problemen

De GLAM-gemeenschap staat voor nieuwe uitdagingen op het gebied van open toegang tot cultureel erfgoed. Sommige musea zijn bijvoorbeeld bereid hun collecties te gelde te maken in plaats van ze open te stellen voor hergebruik. Rechthebbenden worden verrast wanneer de inhoud die ze openlijk hebben vrijgegeven, wordt gebruikt om AI te trainen. Inheemse gemeenschappen voelen zich onderdrukt wanneer hun traditionele kennis vrijelijk wordt gebruikt, omdat deze niet auteursrechtelijk beschermd is.

Welke opkomende problemen zou u willen belichten?'

Schrijf over een of meerdere. Geef indien mogelijk ook wat achtergrond.

Wat zouden zinvolle manieren zijn om opkomende problemen in de GLAM-gemeenschap te bespreken?

Wat voor soort gemeenschap, platform en vorm zouden het best vruchtbare discussies faciliteren en oplossingen voor de problemen voorstellen?

Diversiteit, gelijkheid en inclusie

Hoe moeten deze drie punten worden meegenomen in GLAM-activiteiten en in de leerervaringen?

Relatie op het gebied van GLAM-bijdragen

Hoe kunnen we hiaten in de inhoud van GLAM-materialen dichten?

De GLAM praktijk

Hoe te balanceren tussen het openen en beschermen van de gevoelige culturele aspecten van het materiaal van de mogelijk ondervertegenwoordigde gemeenschappen? Wat voor soort richtlijnen zouden nodig zijn voor het werken met gevoelige materialen? Hoe kunnen vrijwilligers en belangenbehartigers bewust worden gemaakt van de culturele gevoeligheden, en hoe kunnen ze worden opgepakt in de dagelijkse praktijk van de open projecten?

Ontwerp materiaal voor leerplan

Hoe moet er rekening worden gehouden met verschillende vaardigheden bij het maken van het leermateriaal. Hoe komen culturele aspecten en verschillende talen aan bod?

Gemeenschap vormen

Hoe kunnen de verschillende gemeenschappen in het bredere GLAM-landschap samenkomen?

Wegen

Welke wegen zijn er, wat zijn hun beperkingen en hoe maken we maximale cross-overs?

Evenementen

Welke evenementen verwelkomen deelnemers uit verschillende sectoren, waar kunnen de gemeenschappen zich mengen? Hoe vergroten we het bereik voor deelnemers aan die evenementen?

Overig

Welke andere manieren kunt u bedenken om het creëren van een gemeenschap over verschillende barrières heen aan te moedigen?

Impact

Wat voor impact moeten GLAM-projecten overbrengen voor verschillende stakeholders? Hoe kan dit bewijs worden verzameld en gecommuniceerd?

Impact

Wat voor impact hebben GLAM-projecten? Wat moeten ze overbrengen voor verschillende stakeholders?

Evaluatie

Wat moet er geëvalueerd worden en voor welke doeleinden? Hoe kan het worden gecommuniceerd?