This page is a translated version of the page GLAM and the translation is 96% complete.
Outdated translations are marked like this.

GLAM là từ viết tắt của Phòng tranh, Thư viện, Lưu trữ và Bảo tàng. GLAM cung cấp nền tảng cho các thông tin có thể kiểm chứng của chúng ta. Các sách gốc và bản thảo cung cấp cho chúng ta những trích dẫn mà chúng ta yêu cầu. Hình minh họa của chúng ta nên bao gồm thông tin về vị trí của tài liệu gốc. Khi bạn có thể nhìn thấy bản gốc, khi bạn biết chú thích của nó, một minh hoạ chân thực cho thấy những gì ban đầu ở đó.

GLAM
GLAM

Xem trang chủ outreach-wiki để biết tất cả các hoạt động cộng tác GLAM-Wikimedia

Khi sử dụng tài liệu gốc nhận được từ GLAM đối tác của mình, chúng ta có thể thực hiện các thay đổi đối với tài liệu. Đây là một trong những quyền tự do mà chúng ta nhấn mạnh. Tuy nhiên, bằng cách giữ lại cả tài liệu gốc và bằng cách tham khảo nó và luôn từ nó đến GLAM, chúng ta cung cấp nguồn gốc cần thiết cho các hình minh họa. Khi chúng ta chia sẻ tài liệu với GLAM, các chú thích thường khá kỹ thuật. Một số tài liệu có câu chuyện riêng của chúng. Tại thời điểm này, chúng ta không thực sự có một nơi cho các tài liệu này.

Xem bản tin Tháng này trong GLAM (về bản tin/kho lưu trữ/phòng tin tức) để biết thông tin về các sự kiện GLAM hiện tại và các dự án.

Danh sách thư

Các hoạt động đang diễn ra và trong quá khứ

Thực tiễn tốt nhất

Các trang cụ thể

Các tài liệu khác

Thông tin chung/pháp lý

Xem thêm