This page is a translated version of the page GLAM and the translation is 75% complete.
Outdated translations are marked like this.
GLAM

Xem trang chủ outreach-wiki cho tất cả các hoạt động cộng tác GLAM-Wikimedia:

GLAM là từ viết tắt của Phòng tranh, Thư viện, Lưu trữ và Bảo tàng. GLAM cung cấp nền tảng cho các thông tin có thể kiểm chứng của chúng ta. Các sách gốc và bản thảo cung cấp cho chúng ta những trích dẫn mà chúng ta yêu cầu. Hình minh họa của chúng ta nên bao gồm thông tin về vị trí của tài liệu gốc. Khi bạn có thể nhìn thấy bản gốc, khi bạn biết chú thích của nó, một minh hoạ chân thực cho thấy những gì ban đầu ở đó.

Khi chúng tôi sử dụng tài liệu gốc mà chúng tôi nhận được từ đối tác GLAM của chúng ta, chúng tâ có thể thay đổi tài liệu. Đây là một trong những quyền tự do mà chúng ta nhấn mạnh. Tuy nhiên, bằng cách giữ nguyên vật liệu ban đầu và bằng cách đề cập đến nó và từ nó luôn luôn đến GLAM chúng ta cung cấp nguồn gốc cần thiết cho các minh họa của chúng ta. Khi chúng tâ chia sẻ tài liệu với GLAM, các chú thích thường là khá kỹ thuật. Một số tài liệu có những câu chuyện riêng của riêng nó. Tại thời điểm này chúng ta không thực sự có chỗ cho chúng.

See the newsletter This Month in GLAM (about the newsletter/archives/newsroom) for information on current GLAM events and projects.

Danh sách thư

Các hoạt động đang diễn ra và trong quá khứ

Thực tiễn tốt nhất

Các trang cụ thể

Các tài liệu khác

Thông tin chung/pháp lý

Xem thêm