Fundraising 2011/GW Letter/mk

Translation instructions
  • For pages marked "Missing" or "In progress", click the page title and start translating. When you are done, click "edit status" and change the status to proofreading.
  • For pages marked "Needs updating", compare the page to the source page and update the translation accordingly. When you are done, click "edit status" and change the status to proofreading.
  • It is important to have someone else proofread the translated page! If you have proofread a page and it is ready for publication, click "edit status" and change that page's status to ready.
  • If you are changing something that has already been published, change its status back to ready for it to be published again.

If you have any questions or feedback regarding the translation process, please post them here. Translation FAQ

Јас сум студентка. Учебниците за еден семестар ме чинат $500. На Википедија добивам информации во вредност од илјадници книги за беспари.

Затоа не сум само читател, туку и учествувам во создавањето на Википедија. За мене е од голема важност овој извор на информации да биде достапен за сите, и тоа бесплатно. Со 470 милиони читатели месечно, Википедија претставува нешто значајно за милиони луѓе во светот.

Википедија требаше уште одамна да се распадне. Работи на основа на консензус, за разлика од практично секоја друга заедница. Не постои вистинска управа, нема извршен одбор што одлучува за секое уредување и секое правило. Наместо тоа, имаме една феноменална заедница од доброволци што соработуваат во создавањето на овој извор на сознанија, кој е бесплатен и нема реклами.

На тој начин, нашава повеќемилионска заедница на уредници заеднички создава енциклопедии на 283 јазици, кои вкупно имаат 20 милиони статии.

Нашите активности се одвиваат со многу мал буџет во споредба со другите најпосетени места на интернет. За да си ја вршиме работата, потребна ни е стабилна инфраструктура: опслужувачи, проточност, програмери, па дури и правници што ќе ни ја заштитат нашата самостојност. Сето ова со средства од читателите. Можеби мислите дека вашите неколку долари се капка во море, но токму тоа е предусловот за постоењето на целиот овој проект.

Ви благодарам многу.