Fundraising 2008/core messages/missing/nn

 1. Lær meir
 2. Video
 3. Fortløpande kommentarar frå gjevarar verda over
 4. Gje no og legg namnet ditt til lista!
 5. Tidlegare gåver
 6. Nyare gåver
 7. Anna
 8. Kopier koden nedanfor for å leggje denne knappen på nettsida di.
 9. Vis
 10. Skjul
  ↓New addition on 2008-11-27
 11. Du må gje minst {xx} {currency code}.
 12. Du må oppgje eit gyldig beløp.