Fundraising 2008/core messages/missing/hsb

 1. Zhońće wjace
 2. Widejo
 3. Komentary darićelow w realnym času z cyłeho swěta
 4. Darće a přidajće swoje mjeno k lisćinje!
 5. Prjedawše dary
 6. Nowše dary
 7. Druhe
 8. Kopěrujće slědowacy kod, zo byšće tłóčatko na swojim websydle zadźěłał.
 9. Pokazać
 10. Schować
 11. Dyrbiće znajmjeńša {xx} {currency code} přinošować.