Fundraising 2008/core messages/missing/mr

Need help? See the Translation FAQ or Meta:Babylon. All translators should also subscribe to translators-l to be kept up-to-date (and to ask questions).

 1. अधिक माहिती मिळवा
 2. दूरचित्रवाणी
 3. जगभरातील देणगीदारांचे थेट अभिप्राय
 4. देणगी द्या व तुमचे नाव देणगीदारांच्या यादीत टाका!
 5. जुन्या देणग्या
 6. नवीन देणग्या
 7. इतर
 8. ही कळ तुमच्या संकेतस्थळावर टाकण्यासाठी खालील आज्ञावली (Code) उतरवा.
 9. वाढवा
 10. लपवा
 11. तुम्ही कमीत कमी {xx} {currency code} इतकी देणगी देणे आवश्यक आहे.