Fundraising 2008/core messages/missing/dsb

 1. Zgóńśo wěcej
 2. Wideo
 3. Komentary pósćiwarjow w realnem casu z cełego swěta
 4. Pósććo a pśidajśo swójo mě k lisćinje!
 5. Pjerwjejšne dary
 6. Nowše dary
 7. Druge
 8. Kopěrujśo slědujucy kod, aby tłocašk na swójom websedle zaźěłał.
 9. Pokazaś
 10. Schowaś
 11. Dejśo nanejmjenjej {xx} {currency code} pśinosowaś.