Fundraising 2008/core messages/missing/bs

 1. Naučite više
 2. Video
 3. Komentari donatora iz cijelog svijeta u stvarnom vremenu
 4. Donirajte i dodajte Vaše ime na spisak!
 5. Ranije donacije
 6. Novije donacije
 7. Ostalo
 8. Kopirajte kôd ispod da bi ste ubacili dugme na Vašu web stranicu.
 9. Proširi
 10. Smanji
 11. Trebate doprinijeti sa najmanje {xx} {currency code}.