Fundraising 2008/core messages/missing/fy

 1. Lez mear
 2. Fideo
 3. Real-time donor comments from around the world
 4. Stypje en heakje jo namme oan de list ta!
 5. Eardere donaasjes
 6. Lettere donaasjes
 7. Oare
 8. Kopiearje de koade hjirunder om dizze knop op jo webstee ta te foegjen.
 9. útklappe
 10. ynklappe
  ↓Nije tafoeging op 27-11-2008
 11. Jo moatte op syn minst {xx} {currency code} jaan.