This page is a translated version of the page Editing/Publish and the translation is 100% complete.

Nhóm Sửa đổi đang lên kế hoạch đổi tên nút "Save page" thành "Publish page""Publish changes". "Publish page" sẽ được dùng khi tạo một trang mới. "Publish changes" sẽ được dùng khi sửa đổi một trang đã có. Các tên gọi này sẽ được dùng thống nhất trong tất cả môi trường sửa đổi.[1][2]

Thay đổi này có thể sẽ được áp dụng vào tháng 8 năm 2016. Phần còn lại của thay đổi này có lẽ sẽ xảy ra vào ngày 15 tháng 3 năm 2017 nhiều nhất là trên Wikivoyage, Wiktionary, Wikisource, và các dự án Wikimedia khác, và một hoặc hai tuần sau đó tại Wikipedia. Việc thay đổi này sẽ được thông báo trên Bản tin Kỹ thuật khi được áp dụng.

Nếu bạn thông thạo một ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh, xin vui lòng kiểm tra trạng thái dịch thuật tại translatewiki.net cho các từ "Publish page""Publish changes".

Lý do chính của sự thay đổi này là nhằm giúp người mới sửa đổi bớt bối rối. Nhiều nghiên cứu khác nhau về người dùng đã cho thấy một số người dùng mới nghĩ rằng "Save page" sẽ lưu trang mới thành một bản riêng trong tài khoản của họ, chứ không biết rằng nó sẽ đăng tải các thay đổi đó lên web vĩnh viễn. Sự rõ ràng trong phần giao diện này là rất quan trọng, vì rất khó xoá bỏ thông tin công cộng sau khi nó đã được đăng tải. Chúng tôi tin rằng sự hiểu lầm từ nút "Save page" sẽ làm tăng khối lượng công việc cho những biên tập viên có kinh nghiệm, những người đang hàng ngày dọn dẹp những thông tin bị đăng tải một cách vô tình, sau đó báo cáo cho những thành viên có chức năng và tiếp viên để xử lý. Làm rõ tác dụng của nút bấm sẽ giảm bớt vấn đề này.

Ngoài ra, một tiêu khác là làm cho tất cả các wiki và ngôn ngữ trở nên thống nhất hơn, và một số wiki đã thực hiện việc thay đổi này từ nhiều năm trước. Nhóm pháp lý của Quỹ Wikimedia hoàn toàn ủng hộ sự thay đổi này. Cải tiến để giao diện sửa đổi trở nên dễ hiểu hơn sẽ giúp dễ xử lý việc cấp phép và các vấn đề quyền riêng tư hơn khi có vấn đề xảy ra.

Các trang trợ giúp hoặc sách hướng dẫn căn bản về cách sửa đổi trang cũng sẽ cần phải được cập nhật, trên wiki hoặc bất cứ nơi nào khác. Trên các trang wiki, bạn có thể sử dụng mã văn bản wiki {{int:Publishpage}}{{int:Publishchanges}} để hiển thị nhãn mới trong ngôn ngữ do người dùng lựa chọn. Đối với các thiết lập ngôn ngữ trong tùy chọn tài khoản của bạn, các mã văn bản wiki sẽ tạo ra “Publish page” và “Publish changes”.

Xin vui lòng chia sẻ thông tin này cho các thành viên cộng đồng, những người đang tích cực hướng dẫn người dùng mới, cũng như những ai quan tâm.


Questions

If you have questions about this change, please leave a message on the talk page.