Community Wishlist Survey 2017/my

This page is a translated version of the page Community Wishlist Survey 2017 and the translation is 6% complete.

The Community Wishlist Survey 2017 is over...

Total: 214 proposals, 1137 contributors, 6613 support votes

Random proposal

 

 • Submit, discuss and revise proposals: Nov 6–20, 2017
 • Community Tech reviews and organizes proposals: Nov 20–26
 • Vote on proposals: Nov 27–Dec 11
 • Results posted: Dec 15
 • နည်းပညာအသိုက်အဝန်းအဖွဲ့မှ တင်ပြသော အဦးဆုံးဆန္ဒများကို စစ်ဆေးသုံးသပ်ခြင်း: ဒီဇင်ဘာလ အကုန်ပိုင်း
 • ကနဦးသုံးသပ်ချက်များ တင်ပြခြင်း: ၂၀၁၈ ဇန်နဝါရီလ အစောပိုင်း
 • ဆန္ဒများအား အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း: ဇန်နဝါရီ–ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၈!
 

ရပ်ရွာနည်းပညာအဖွဲ့သည် ဝီကီမီဒီယာဖောင်ဒေးရှင်း၏ အဖွဲ့ဖြစ်ပြီး၊ ပိုမိုကောင်းမွန်သော စရင်းကောက်ယူခြင်းနှင့် ဖြည့်တင်းခြင်း ကိရိယာများအတွက်တက်ကြွသော ဝီကီမီဒီယာပံ့ပိုး သူများ၏ လိုအပ်ချက်များကို အာရုံစိုက်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့အဓိကလုပ်ဆောင်သော စီမံကိန်းများကို နှစ်စဉ် ရပ်ရွာဆန္ဒရှိသူများစရင်းစစ်တမ်းမှ တစ်ဆင့် ဝီကီမီဒီယာအသိုင်းအဝိုင်းမှ ဆုံးဖြတ်သည်။

တစ်နှစ်တစ်ကြိမ်တက်ကြွသော ဝီကီမီဒီယာပံ့ပိုးသူများသည် ကျွန်ုပ်တို့ အဖွဲ့အားလုပ်ဆောင်စေလိုသော လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့် ပြင်ဆင်မှုများအတွက် အဆိုပြုချက်များကို တင်ပြနိုင်သည်။ နှစ်တပတ်အကြာတွင်၊ သင်စိတ်ဝင်စားဆုံးသော အတွေးအခေါ်များကို သင်မဲပေးနိုင်သည်။

ဤစရင်းစစ်တမ်းကောက်ယူမှု လုပ်ငန်းစဉ်ကို ဂျာမနီဝီကီပီးဒီးယားတွင်နည်းပညာဆိုင်ရာဆန္ဒများကိုလုပ်ကိုင်သော Wikimedia Deutschland၏ စေတနာရှင်စရင်းစစ်တမ်းအဖွဲ့ကတီထွင်ခဲ့သည်။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဆန္ဒစာရင်း ပြုစုခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို ရပ်ရွာဆက်ဆံရေးအထူးကုအဖွဲ့ကထောက်ပံ့သည်။

This is our third annual Community Wishlist Survey. See 2016 Community Wishlist Survey/Status report 1 for the latest info on last year's wishes!

 <div id="How many wishes were addressed from the last survey?" class="community-wishlist-header">[[#How many wishes were addressed from the last survey?|How many wishes were addressed from the last survey?]]

Quite a few! Here's the status on our work so far this year:

 
The Community Tech mascot: a dog wearing a Santa hat.

The proposal phase is the first two weeks of the survey.

In the proposal phase, contributors from every project and language can submit proposals for features and fixes that you'd like to see in 2017. Proposals may be submitted in any language. If you submit a proposal in a language other than English, we will attempt to get it translated so everyone can read and vote on it more easily.

Proposals should be discrete, well-defined tasks that will directly benefit active Wikimedia contributors. Proposals should answer the following questions:

 • What is the problem that you want to solve?
 • Which users are affected? (editors, admins, Wikisource editors, etc.)
 • How is this problem being addressed now?
 • What are the proposed solutions? (if there are any ideas)

Your proposal should be as specific as possible, especially in the problem statement. Don't just say that "(x feature) is out of date", "needs to be improved" or "has a lot of bugs". That's not enough information to figure out what needs to be done. A good proposal explains exactly what the problem is, and who's affected by it. It's okay if you don't have a specific solution to propose, or if you have a few possible solutions and you don't know which is best.

Submitting a proposal is just the beginning of the process. The two-week proposal phase is a time that the community can collaboratively work on a proposal that presents the idea in a way that's most likely to succeed in the voting phase. When a proposal is submitted, everyone is invited to comment on that proposal, and help to make it better — asking questions, and suggesting changes. Similar proposals can be combined; very broad proposals should be split up into more specific ideas. The goal is to create the best possible proposal for the voting phase.

The person who submits a proposal should expect to be active in that discussion, and help to make changes along the way. Because of that, we're going to limit proposals to three per account. If you post more than three proposals, we'll ask you to narrow it down to three. Bring your best ideas!

Similarly, only registered users can make proposals to ensure they can watchlist the discussion and respond to questions. Just as with voting, you should be an active editor on at least one Wikimedia project. If you do not meet this criteria, or you have hit your proposal limit but have more ideas, you can seek other users to adopt your proposals.

One more note: Proposals that call for removing or disabling a feature that a WMF product team has worked on are outside of Community Tech's possible scope. They won't be in the voting phase.

 

Yes, you may submit some proposals that didn't get enough support votes in past years, and deserve a second try.

If you decide to copy a proposal from the old survey into the new survey, we expect you to "adopt" that proposal—meaning that you'll be actively participating in the discussion about that idea, and willing to make changes to the proposal in order to make it a stronger idea when it moves to the voting phase. As we said above, there's a limit of three proposals per person, and posting a proposal from last year counts.

It's helpful if you want to post a link to the previous discussion, but please don't copy over the votes and discussion from last year. If there are good points that people made in last year's discussions, include the suggestions or caveats in the new proposal.

 

အဆိုပြုလွှာ အဆင့်ပြီးနောက် ကျွန်ုပ်တို့သည်မဲပေးအဆင့်မစတင်မီအဆိုပြုလွှာများကို ပြန်လည်သုံးသပ်သည်။

တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ အားလုံးသည် သူတို့ထောက်ခံလိုသည့် အဆိုပြုချက်များကို ပြန်လည်သုံးသပ်နိုင်သည်။ သင်လိုချင်သလောက် မတူညီသော အဆိုပြုလွှာများ အတွက်မဲပေးနိုင်သည်။ တရားမျှတသောမဲပေးမှုကိုသေချာစေရန်အတွက် မှတ်ပုံတင်ထားသောအသုံးပြုသူများသည်သာမဲပေးနိုင်သည်။ အကောင့်အသစ်များဖြင့်သာမဲပေးနိုင်သည်။

ရေတွက်သည့် တစ်ခုတည်းသော မဲများသည် ပံ့ပိုးမှုမဲဖြစ်သည်။ ဆန္ဒအပြီးသတ် စာရင်းကိုထောက်ခံမဲ အများဆုံးအစဉ် အလိုက်သတ်မှတ်ပေးမည်။ သင်အဆိုပြုသူ ဖြစ်ပါက သင်၏ အဆိုပြုချက်အတွက် ထောက်ခံမဲကို အလိုအလျောက်ရေတွက်သည်။

မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ မဲဆန္ဒရှင်များအနေဖြင့် သက်ဆိုင်သောဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ရန်အားပေးသည်။ အကယ်၍ သင်သည် ဆန့်ကျင်ခြင်း သို့မဟုတ် ကြားနေမဲကို မှတ်ချက်တစ်ခုပေးလိုပါက ထိုသို့ ပြုလုပ်ရန် လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်နိင်သည်။ ဤဆွေးနွေးမှုများသည် လူများအားသူတို့၏ အဆိုပြုလွှာများအတွက် မဲပေးလို၊ မလိုကိုစဉ်းစားရန် ကူညီနိုင်သည်။ ဆွေးနွေးမှုများသည် တစ်နှစ်ပတ်လုံးဖြစ်ပျက် လာမည့်အလုပ်ကို လမ်းညွှန်ရန် အတွက်အသုံးဝင်သော သွင်းအားစုများလည်း ဖြစ်သည်။

စည်းရုံးရေး၏ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သော ပမာဏကိုလက်ခံနိုင်သည်။ သင်၏ အကြံဥာဏ်ကို သင်ရောက်ရှိ နိုင်သလောက်များစွာသော လူတို့အားရောင်းရန်အခွင့်အလမ်း သင်၌ရှိသည်။ သင်၏ ပရောဂျက်ရှိသူများ၊ ဝီကီပရိုဂျက် သို့မဟုတ် အသုံးပြုသူအုပ်စုနှင့် အခြားသူများကိုဆက်သွယ်နိင်သည်။ ခြေစွပ်ရုပ်သေးလူတို့အားမဲပေးရန် သို့မဟုတ် ၎င်းတို့၏ ဆန္ဒမဲများကို ပြောင်းလဲရန် အတင်းအကျပ်မပြုလုပ်ရပါ။ သို့သော်စိတ်ရင်းမှန်ဖြင့် မဲပေးပြီးထွက်သွားပါက အဆင်ပြေပါသည်။

 

It's common that most of the proposals that end up in the top 10 are for the biggest projects — the big Wikipedias, and Commons. There are many smaller groups and projects that don't have enough "voting power" to boost their proposal into the top 10, but are doing important work for our movement.

Our team has a commitment to work on projects that help out smaller groups, including campaign and program organizers, GLAM participants, smaller projects like Wikisource and Wiktionary, and stewards and CheckUsers.

Having smaller projects' proposals in the Wishlist Survey is important — it helps our team and the Wikimedia Foundation broadly know what people in smaller groups need. So yes, please come and post your proposals, even if you don't think you'll get into the top 10!

Here are some projects that we worked on in 2017:

 

The Support-vote rankings create a prioritized backlog of wishes, and the Community Tech team is responsible for evaluating and addressing the popular wishes. To do that, Community Tech investigates all of the top wishes, and look at both the technical and social/policy risk factors.

The Oppose and Neutral votes are very helpful in raising potential downsides. For controversial wishes, Community Tech balances the voting with a more consensus-based review.

As an example, this worked in the 2015 survey: The wish to "add a user watchlist" received a lot of votes but also some heartfelt Oppose votes. Community Tech listened to all sides, and made a decision on whether to pursue the project or not.

 
စန်တာဝတ်ထားသည့် ခွေးတိုင်းသည် ရပ်ရွာနည်းပညာ အတွက်အလုပ်လုပ်သည်။

…ယခင် စရင်းစစ်တမ်းများမှ အခြားဆန္ဒများကို ဖြေရှင်းမည့်အစား?

ကျွန်ပ်တို့ စရင်းစစ်တမ်းကို နှစ်စဉ်အဖြစ်အပျက်တခု ဖြစ်အောင်လုပ်ရခြင်းရဲ့ အဓိကအကြောင်းရင်းက လူတွေကို စရင််းများများထည့်ချင်တယ် ဆိုတာပါပဲ။ အဖွဲ့နှင့် ယခုစရင််းစစ်တမ်းကို လူအများပိုမို သိရှိလာကြသည်။ ထိပ်တန်း ဆန္ဒများကို ပြီးဆုံးပြီး တစ်နှစ်အကြာတွင် လူအများပါ၀င်ရန် ပိုမိုစိတ်၀င်စားကာ စိတ်၀င်စားကြလိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်ရသည်။ လူတိုင်းကို အတွေးအခေါ် အသစ်များယူဆောင်လာရန် အခွင့်အရေးပေးသည်။

ကျွန်ပ်တို့သည်လည်း အဟောင်းများကို စိတ်ကူးများနေဆဲဖြစ်သည် သေချာအောင် ပြုလုပ်ချင်တယ်။ ဆော့ဗ်ဝဲ တဖြည်းဖြည်း တိုးတက် ပြောင်းလဲလာသည်နှင့် အမျှ သုံးစွဲသူ၏ လိုအပ်ချက်များကို လည်းပြုပြင်မည်။ တစ်ခါတစ်ရံ ပြီးခဲ့သည့် ခုနှစ်ကနေ တကယ်ကောင်းသော ဆန္ဒတော့ မဟုတ်သေးဘူး ဒါမှမဟုတ် ဖော်ပြချက် ရိုးရှင်းစွာ ခေတ်မမီမှုဖြစ်လာသည်။ နှစ်စဉ် စရင်းစစ်တမ်းကို ကောက်ယူခြင်းသည် ရပ်ရွာလူထု၏ လိုအပ်ချက်များကို ပြန်လည် အတည်ပြုပေးသည်။

ပြီးခဲ့သည့် ခုနှစ်စရင်းစစ်တမ်းမှ သင်နောက်ထပ် ရသင့်ရထိုက်သည်ဟု ထင်မြင်ချက်ရှိပါကအပေါ်ယံ“Can I resubmit a proposal from previous surveys?”ကိုကြည့်ပါ။