אבסטראקטע וויקיפעדיע/וויקי פון פונקציעס געבן א נאמען פארמעסט/נעמען

This page is a translated version of the page Abstract Wikipedia/Wiki of functions naming contest/Names and the translation is 41% complete.
Outdated translations are marked like this.

זייט אזוי גוט און ליינט דעם איבערבליק פון דעם דאזיגן פראיעקט צו לערנען וועגן דער וויקי פון פונקציעס, און צו זען פרטים וועגן וויילן־רעכטן. The Wikimedia Foundation's Legal and Communications departments have provided some notes, which is shown in the table next to each option.

# נאמען ביישפיל רונדע 1 שטימען
און דיסקוסיעס
אנמערקונגען פֿון וויקימעדיע־פֿונדאציע
לעגאל קאמוניקאציעס
1 Wikicode לינק

There are concerns that we could face significant legal challenges trying to obtain trademark protection for this name in some major global jurisdictions.

If one of these is chosen, the expected difficulties in protecting these names as trademarks may include third parties starting their own projects with the same or similar names. This could cause confusion regarding the association between the different projects. In some cases, that confusion may lead us to need to change the name of this project.

Great branding - This makes clear use of movement naming practices (Wiki prefix) and uses a common term (code) to clearly communicate the project’s focus. It is easy to read, pronounce, spell, and remember.
2 Wikicodex link OK branding - This makes clear use of movement naming practices (Wiki prefix) alongside an uncommon naming element (Codex) that is not explicitly accurate (the project is not oriented towards manuscripts) possibly complicating new user understanding of the project’s focus.  
3 Wikifunctions link Great branding - This makes clear use of movement naming practices (Wiki prefix) and uses a common term (Functions) to clearly communicate the project’s focus. It is easy to read, pronounce, spell, and remember.
4 Wikifusion link At this phase, we are not aware of significant legal concerns regarding the use of and ability to register this name as a trademark in major global jurisdictions. OK branding - This makes clear use of movement naming practices (Wiki prefix) alongside a common naming element (Fusion) that is more associative than literal, possibly complicating new user understanding of the project’s focus, but with a strong sense of energy and impact.   
5 Wikilambda link Difficult branding - This makes clear use of movement naming practices (Wiki prefix) alongside an uncommon naming element (lambda) that could create division between those who understand the term and its associations and those who do not. The “lambda” term may also be hard for people to say and spell, challenging consistency in use across audiences (e.g. press, donors, international).
6 Wikimedia Functions link

Good branding - The name makes clear use of movement naming practices (Wikimedia) , and clearly defines the project’s focus, making the brand clear and approachable.

דאמיין וועט ווערן wikimedia-functions.org אדער functions.wikimedia.org