Викимедија Македонија


Викимедија Македонија е локален огранок на фондацијата Викимедија во Македонија. Огранокот беше официјално признат за локален огранок на Фондацијата на 21 септември 2009, со одобрение од страна на Одборот на доверители на Викимедија.

Претседател edit

Потпретседатели edit

Извршен одбор edit

Надзорен одбор edit

 • Arwena, претседател на надзорниот одбор
 • misos,
 • Boyan

Поштенски списоци и IRC edit

 • wikimedia-mk lists.wikimedia.org, само членови на здружението
 • vikipedija lists.softver.org.mk, активисти на википедија

Задачи edit

 • Формирање на иницијативен одбор на заинтересирани за здружение Викимедија.   завршено
 • Пишување на статут за Викимедија Македонија (македонски ).   завршено
 • Средба во живо за изгласување на статутот.   завршено
 • Иницијатива за Основачко собрание во Скопје.   28 февруари 2009 mk:Википедија:Вики средба/2009/февруари
 • Превод на статутот на англиски јазик   14 март 2009 mk:Википедија:Вики средба/2009/март/14
 • Контакт со фондацијата Викимедија и претставување на статутот за негово одобрување.   24 март 2009
 • Основачко собрание во Скопје.   07 декември 2009
 • Добивање Решение за одобрување од министерството за правда за употреба на изразот Македонија како додаток во името на здружението.   22 декември 2009
 • Депонирање на потписи на жиро сметка.   22 јануари 2010
 • Регистрација во централен регистар на Македонија.   1 февруари 2010
 • Изработка на печати (кружен и архивски).   11 март 2010
 • Отворање на жиро сметка (денарска и девизна) во ПроКредит банка.   11 март 2010
 • Прибирање на донации и други средства.
 • Преземање на контролата врз доменот wikimedia.mk (Потребно е да се достави официјално барање до MARnet после регистрацијата)
 • Дизајн и промоција на проекти кои ќе придонесат Википедија да стане пошироко позната во Македонија.

Надворешни врски edit