Wikipedia Pages Wanting Photos 2021/Magpartisipar

This page is a translated version of the page Wikipedia Pages Wanting Photos 2021/Participate and the translation is 90% complete.
Outdated translations are marked like this.

Wikipedia Pages Wanting Photos 2021

Home Participating Communities Organizing Team Participate Results Resources FAQ & Campaign Rules
The #WPWP Campaign 2021 starts 1st July!

Muya kong magdagdag nin mga ladawan sa mga artikulo

Tano ako mapartisipar?

Kaipuhan an mga ladawan tangani na i-ilustrar an ribong mga artikulo sa Wikipedia na nakasurat sa manlain-lain na mga lenggahe.Ribong mga artikulo sa English Wikipedia an dai nin mga ladawan. Isipon mo kun an kada paragamit nin Wikipedia matao nin dawa singko minutos sana tangani na magkaag nin mga ladawan sa mga artikulong ini.

Igwa ka daw nin topical na kategorya nin mga ladawan na sa hiling mo dai pa nagkakagaramit?

Nakakua ka na nin kategorya nin mga ladawan sa saimong interes? An mga resources na yaon sa ibaba makakatao nin kapaliwanagan kun pano magkaag nin mga ladawan sa mga artikulo sa Wikipedia:

Dai mo aram kun pano maghanap nin mga artikulo na nangangaipo nin mga ladawan?

Naghahanap kamo nin mga artikulong nangangaipo nin ladawan? Nagpreparar kami nin pirang [Special:MyLanguage/Wikipedia Pages Wanting Photos 2021/Resources|mapapakinabangan na resources]].

Muya mo pa nin iba?

Maghaman nin mga bagong artikulo gamit an mga magayon na ladawan na saimong napili. Magbasa manungod sa paghanap nin mga marhay na ladawan.

Muya kong mag-organisar nin WPWP

Muya mong mag-organisar nin kampanyang #WPWP sa saimong komunidad?

An WPWP igwa nin katuyohan na pakarhayon an content gap sa paagi nin paggamit nin mga ladawan na nagin parte kan kadakol na mga taunan na thematic na pakontes asin photowalk na pig-organisar sa mga nakaaging taon. Pwede ining magin paagi kan mga komunidad sa pag-agda nin mga bagong mga myembro, huli ta pira sana man an kaipuhan gibuhon sa pagkakaag nin mga ladawan sa mga artikulo sa Wikipedia. Saro sa maitatabang kan pag-organisar kan WPWP iyo an pag-giya sa mga baguhan sa proseso kan pag-edit mantang nakatutok man sa marhay na laog kan artikulo.

Dai nanggad paglingawan na gamiton an hashtag #WPWP sa Edit summary! Rumdumon na KAIPUHAN na magkaag kamo nin mga edit summary sa saindong mga edit.

WPWP Campaign sa mga Komunidad nin lenggwahe

Uya an lista kan mga komuniada nin lenggwahe kun sain pigsalokal an Kampanyang WPWP. Pwede kamong magdugang nin mga link sa saindong lenggwaheng Wikipedia kun igwa na kamo nin lokal na pahina duman."

2020
2021

Mga Reperensya