ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಮೂಮೆಂಟ್

This page is a translated version of the page Wikimedia movement and the translation is 80% complete.
Outdated translations are marked like this.

ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಮೂಮೆಮಟ್ ಪನ್ಪಿನವು ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಸೈಟ್‌‍ಲು ಬೊಕ್ಕ ಯೋಜನೆದ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುನ ಜನಕುಲು, ಚಟುವಟಿಕೆಲು ಬೊಕ್ಕ ನೀತಿದ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯಾತ್ಂಡ್:

ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಯೋಜನೆದ ಲೋಗೋ
ಮೂಮೆಂಟ್ ಸಂಗಟನೆದ ಚಾರ್ಟ್
ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಮೂಮೆಂಟ್‍ದ ಮೈಂಡ್‌ಮ್ಯಾಪ್ (2019)

ಪಟ್ಟೊಂದಿನ ನೀತಿಲು

  • ಜನಕುಲು ಪಟ್ಟೊನ್ಯ ನೀತಿ ಸಂಗ್ರಹ (ಪಾತೆರರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ರ, ಪ್ರತಿಒರಿಯಗ್ ಗ್ಯಾನೊ, ಸಂಗ ಪಟ್ಟುನ, ಇತ್ಯಾದಿ.);

ಪಟ್ಟೊಂದಿನ ಯೋಜನೆಲು

  • ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಯೋಜನೆಲು ಸುತ್ತ ಇಪ್ಪುನ ಚಟುವಟಿಕೆದ ಸಂಗ್ರಹೊ:
    • ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ, $ಎಣಿಕೆ ರ್ದ್ಲಾ ಜಾಸ್ತಿ ಬಾಸೆದ ಆವೃತ್ತಿಲೆಡ್
    • ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್, ವಿಕಿಬುಕ್‌ ಅತ್ತ್ಂಡ ವಿಕಿಡೇಟಾ, ದಂಚಿನ ಬೇತೆ ವಿಸಯಗ್ ಸಂಬಂದಪಟ್ಟಿನ ವಿಕಿ,
    • ಮೆಟಾ-ವಿಕಿದಂಚಿನ 'ಬ್ಯಾಕ್‌ಸ್ಟೇಜ್' ವಿಕಿ ಅತ್ತಾಂಡ ಸಾಂಸ್ತಿಕ ವಿಕಿ,
    • ಸಮ್ಮೇಲನೊಲು, ಕಾರ್ಯಾಗಾರೊಲು, ವಿಕಿಅಕಾಡೆಮಿಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ (ಆಫ್‌ಲೈನ್ ಚಟುವಟಿಕೆಲು);

ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಸಂಸ್ತೆಲು

ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಫೌಂಡೇಶನ್

ಟ್ರೇಡ್‌ಮಾರ್ಕ್ ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾದ ಮಾಲೀಕೆರ್ ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ (WMF). WMF ಗ್ ಲಿಂಕ್ ಮಲ್ತಿಪ್ಪುನ ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಫೌಂಡೇಶನ್‌ನ ಸ್ವಂತ ಅಂಗೊಲು ಬೊಕ್ಕ ಸಮಿತಿಲು:

ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಸ್ಟೇಕ್ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್

More generally speaking, Wikimedia stakeholders may also be part of the Wikimedia movement, i.e. readers of Wikimedia content, donors, schools, GLAM , similar-minded institutions, and companies co-operating with the Wikimedia Foundation or other Wikimedia organizations.

ಉಂದೆನ್ಲಾ ತೂಲೆ