विकिमीडिया आन्दोलन

This page is a translated version of the page Wikimedia movement and the translation is 93% complete.
Outdated translations are marked like this.

विकिमीडिया आंदोलन लोगो, गतिविधियो आरू मूल्यो क समग्रता छेकै जे विकिमीडिया साइटो आरू परियोजना सिनी के इर्द-गिर्द घूमै छै:

विकिमीडिया परियोजना लोगो
आंदोलन केरो संगठन चार्ट
विकिमीडिया आंदोलन केरो माइंडमैप (2019)

साझा मूल्य

  • व्यक्तियो द्वारा साझा करलो गेलो मूल्यो के एगो संग्रह (बोलै के स्वतंत्रता, सब्भे लेली ज्ञान, सामुदायिक साझाकरण, आरनि);

साझा परियोजना सब

विकिमीडिया संगठन

विकिमीडिया फाउंडेशन

ट्रेडमार्क विकिमीडिया केरो स्वामी विकिमीडिया फाउंडेशन (WMF) छेकै। WMF सँ जुड़लो विकिमीडिया फाउंडेशन केरो अपनो अंग आरू समिति सिनी छै:

विकिमीडिया हितधारक

आम तौर प, विकिमीडिया स्टेकहोल्डर्स भी विकिमीडिया आंदोलन केरो हिस्सा हुअय सकै छै, अर्थात विकिमीडिया सामग्री के पाठक, दाता, स्कूल, GLAM , समान विचारधारा वाला संस्थान, आरू कंपनी सिनी -विकिमीडिया फाउंडेशन या अन्य विकिमीडिया संगठनो सथें काम करना।

ई भी देखौ