וויקימעדיע הויכפונקטן, אפריל 2014

This page is a translated version of the page Wikimedia Highlights, April 2014 and the translation is 45% complete.


הויכפונקטן פונעם וויקימעדיע פונדאציע באריכט און דעם וויקימעדיע אינזשעניריע באריכט אויף אפריל 2014, מיט אן אויסקלויב פון אנדערע וויכטיקע געשעענישן פון דער וויקימעדיע באוועגונג

וויקימעדיע פונדאציע הויכפונקטן

וויקימעדיע לאבס מיגרירט צום נינם דאטן צענטער

The Wikimedia Labs platform enables volunteers to host software tools to support the community's work, and to get involved in the technical operations of Wikimedia servers. As part of the Foundation's ongoing work to reduce reliance on the old data center in Tampa, Florida (USA), Labs was moved to the new data center in Ashburn, Virginia in April, completing several months of work by WMF staff and by volunteers who operate Labs projects. Among the advantages is the switch to a new file system (NFS) which is much more reliable than the one used used for Labs in the old data center (GlusterFS, which had caused most of the Labs failures and downtime in the preceding months). Also, in the new data center, many Labs projects are now using the internal Labs web proxy, which provides several benefits including HTTPS access and increased user data privacy. The Toolserver, the predecessor of the "Tool Labs" part of Wikimedia Labs, is planned to shut down on June 30.

New MediaViewer starts getting released on Wikimedia sites

The Foundation's multimedia team released Media Viewer v0.2 on 14 pilot sites in April, in preparation for a wider deployment in May. The overall response was favorable, and a growing majority of survey respondents was finding this new multimedia browser useful. The team also developed a set of metrics dashboards to track how often MediaViewer and its various features are used, and how fast it performs over the Internet, as well as local metrics dashboards for selected sites: first results showed a decline in image load time, and suggest that Media Viewer loads faster than the old file description pages.

 
Lila Tretikov

נײַער עקסעקוטיוו דירעקטאר און הויפט קאמוניקאציע אפיציר

 
קאטערין מאהער

In April, preparations took place to welcome the Foundation's incoming executive director Lila Tretikov, who was announced on May 1. She will succeed Sue Gardner on June 1, who will move into a new role as special adviser. Lila Tretikov was born in the Soviet Union and moved to the United States as a teenager. She has been working for technology companies, primarily in open source, in the San Francisco Bay Area for the past 15 years, most recently at SugarCRM.

Also in April, Katherine Maher was announced as the Foundation's new Chief Communications Officer.

דאטן און טענדענצן

Global unique visitors for March:

495 million (+4.44% compared with February; -4.33% compared with the previous year)
(comScore data for all Wikimedia Foundation projects; comScore will release April data later in May)

Page requests for April:

20.697 billion (-1.6% compared with March; -0.6% compared with the previous year)
(Server log data, all Wikimedia Foundation content projects including mobile access, but excluding Wikidata and the Wikipedia main portal page.)

Active Registered Editors for March 2014 (>= 5 mainspace edits/month, excluding bots):

79,352 (+4.59% compared with February / -2.84% compared with the previous year)
(Database data, all Wikimedia Foundation projects.)

Report Card (integrating various statistical data and trends about WMF projects):

http://reportcard.wmflabs.org/

(Definitions)

פינאנציעלן

 
וויקימעדיע פונדאציע הכנסות און הוצאות קעגן פלאן זייט אנהייב יאר ביזן 31סטן מערץ 2014
 
וויקימעדיע פונדאציע הוצאות לויט פונקציעס זייט אנהייב יאר ביזן 31סטן מערץ 2014

(פינאנציעלע אינפארמאציע נאר פאראן ביז מערץ 2014 אין דער צייט.)

All financial information presented is for the Month-To-Date and Year-To-Date March 31, 2014.

הכנסה 40,957,259
הוצאות:
 אינזשעניריע גרופע 12,358,813
 געלטשאפן גרופע 2,989,855
 סטיפענדיע גרופע 1,198,163
 פראגראמען גרופע 1,358,725
 סטיפענדיעס 3,961,161
 פארוואלטונג גרופע 582,854
 Legal/Community Advocacy/Communications Group 2,831,941
 פינאנץ/HR/אדמיניסטראציע גרופע 5,034,754
סה"כ הוצאות 30,316,266
נעסה"כ עודף (10,640,993)
אין אמעריקאנער דאלארן
  • הכנסה פארן מאנאט מערץ איז $1.71MM קעגן פלאן פון $0.01MM, בערך $1.70MM אדער 29,125% איבער פלאן.
  • Year-to-date revenue is $40.96MM versus plan of $45.05MM, approximately $4.09MM or 9% under plan.
  • Expenses for the month of March is $3.22MM versus plan of $4.57MM, approximately $1.35MM or 30% under plan, primarily due to lower personnel expenses, internet hosting, FDC grants, payment processing fees, and travel expenses partially offset by higher legal fees and outside contract services.
  • Year-to-date expenses is $30.32MM versus plan of $36.37MM, approximately $6.05MM or 17% under plan, primarily due to lower personnel expenses, capital expenses, internet hosting, legal fees, payment processing fees, staff development expenses, grants and travel expenses partially offset by higher outside contract services.
  • Cash and Investments - $50.69MM as of March 31, 2014.
Video of the monthly Wikimedia Foundation metrics and activities meeting covering the month of April (May 1, 2014)

אנדערע הויכפונקטן פון דער וויקימעדיע באוועגונג

 
Group photo of participants at the Wikimedia Conference 2014

Annual Wikimedia Conference joins Wikimedia organizations in Berlin

From April 10-13, representatives of Wikimedia chapters, the Wikimedia Foundation and other organizations and committees from the Wikimedia movement attended Wikimedia Conference 2014 in Berlin, hosted by the German chapter. In previous years, many presentations covered program activities by chapters, but this year's conference focused more on organisational issues and the future of the Wikimedia movement in general. Examples from the schedule:

  • Wikimedia Germany presented the results of its Chapters Dialogue project, which assessed the needs, goals and stories of Wikimedia chapters. Representatives from all chapters had been interviewed for the project, alongside other actors.
  • Several other sessions and workshops at the conference discussed how to evaluate the success of program activities in the movement.

Wikimedians remember Adrianne Wadewitz and Cynthia Ashley-Nelson

 
Adrianne Wadewitz in 2012
 
Slides from a talk about Cynthia Ashley-Nelson, given during the Wikimedia Conference 2014 shortly after her death

The Wikimedia movement mourned the unexpected deaths of two prominent female Wikipedians in April.

Adrianne Wadewitz (User:Wadewitz) began editing Wikipedia in 2004, reaching over 50,000 edits. She was known as a scholar who advocated the use of Wikipedia in education and helped to pioneer the approach of letting students contribute to Wikipedia as part of their courses (today the Wikipedia Education Program). Her work to overcome Wikipedia's gender gap earned her wide recognition.

Cynthia Ashley-Nelson (User:Cindamuse) began editing Wikipedia in 2007, reaching over 33,000 edits. She participated in the Volunteer Response Team (OTRS) and was a moderator of the gender-gap mailing list. She passed away at the Wikimedia Conference in Berlin where she had just been elected vice-chair of the Affiliations Committee.

Wiki Education Foundation receives $1.39 million grant

The Wiki Education Foundation was initiated in 2013 as a spin-off of the Wikimedia Foundation, assuming responsibility for supporting the Wikipedia Education Program in the United States and Canada, formerly run by the Wikimedia Foundation. The program, in which students write Wikipedia articles in place of traditional term papers, created the equivalent of more than 7,000 printed pages of new, high-quality content during the fall term of 2013 and the equivalent of more than 36,000 printed pages of content since its start in 2010.

On April 14, the Wiki Education Foundation announced that it had received a $1.39 million grant from the Stanton Foundation. The grant covers the first year of a three-year funding period, and supports improvements in the education program in the US and Canada, as well as additional programs to improve underdeveloped content areas on Wikipedia.

See also