Wikimedia-nytt, april 2014

This page is a translated version of the page Wikimedia Highlights, April 2014 and the translation is 100% complete.


Highlights fra Wikimedia Foundation Report og Wikimedia engineering report for april 2014, samt andre WM-relaterte hendinger.

Nytt fra Wikimedia-stiftelsen

Vellykket overføring til nytt datasenter

Den nye Wikimedia Labs platformen gjør det mulig for frivillige å delta i utvikling av software-verktøy og arbeide på Wikimediaserverne. Som ledd i å fri seg fra avhengighet av serverparken i Tampa, er Labs nå flyttet til Ashburn, Virginia, etter flere måneder med tilrettelegging utført av både stab og frivillige. Blandt fordelene er at vi kobler over til nytt filsystem (NFS) fra GlusterFS, som etterhvert laget de fleste problemene for oss, inklusive nedetid. Den nye løsningen omfatter også HTTPS med økt datasikkerhet. Den gamle toolserveren planlegges stengt per 30 juni.

Ny MediaViewer starter opp på Wikimedia sites

Media Viewer v0.2 ble innført på 14 pilotnettsteder i april, som forberedelse til videre slipp i mai. Mottakelsen var stort sett god. Brukerne fant nytte i tilbudet.

Statistikk- og måleverktøyet som er utviklet parallellt viser at funksjonaliteten er jevnt over bedre og raskere enn den forrige versjonen.

 
Lila Tretikov

Ny Executive Director og Chief Communications Officer

 
Katherine Maher

Forberedelsene for å ta imot den nye eksekutivdirektør Lila Tretikov, startet i april, og ble avertert 1. mai. Hun vil avløse Sue Gardner, som går over i en stilling som spesialrådgiver. Tretikov ble født i tidligere Sovjetunionen og kom til USA som tenåring. Hun har tidligere arbeidet for teknologiselskaper, primært i Åpen kildekodemiljøet i San Francisco Bay Area de siste 15 årene, sist hos SugarCRM.

Melding on Katherine Maher som ny ledende kommunikasjonsleder ble også sendt ut i april

Statistikk og trender

Globale besøkende for mars:

495 million (+4.44% compared with February; -4.33% compared with the previous year)
(comScore data for all Wikimedia Foundation projects; comScore will release April data later in May)

Sideforespørsler i april:

20.697 billion (NB; amerikansk tellemåte) (-1.6% compared with March; -0.6% compared with the previous year)
(Server log data, all Wikimedia Foundation content projects including mobile access, but excluding Wikidata and the Wikipedia main portal page.)

Aktive registrete bidragsytere for april 2014 (>= 5 mainspace edits/month, excluding bots):

79,352 (+4.59% compared with February / -2.84% compared with the previous year)
(Database data, all Wikimedia Foundation projects.)

Report Card (integrating various statistical data and trends about WMF projects):

http://reportcard.wmflabs.org/

(Definitions)

Økonomi

 
WMFs finanser per 31. mars 2014 (Inntekter/utgifter i forhold til plan)
 
Wikimedia Foundation utgifter pr. funksjon pr. 31 mars 2014

(Økonomisk informasjon er kun tilgjengelig fram til mars 2014 når denne rapporten skrives.)

All finansiell informasjon vises pr. hittil i måned (him) og hittil i år (hiå) pr. 31 mars 2014

Inntekter 40 957 259
Utgifter:
 Engineering Group 12 358 813
 Nettsamfunns- og innsamlingsgruppen 2 989 855
  Stipend- og program-gruppen 1 198 163
 Programs Group 1 358 725
 Bevillinger (stipender o.a.) 3 961 161
 Styringsgruppen 582 854
 Juridisk- og samfunnskommunikasjonsgruppe 2 831 941
 Finans-, juss-, HR- og administrasjonsgruppen 5 034 754
Utgifter i alt 30 316 266
Totalt overskudd/(underskudd) (10 640 993)
i US dollars
  • Revenue for the month of March is $1.71MM versus plan of $0.01MM, approximately $1.70MM or 29,215% over plan.
  • Year-to-date revenue is $39.24MM versus plan of $45.05MM, approximately $5.81MM or 13% under plan.
  • Utgiftene for mars måned er $3.22MM mot planlagt $4.57MM, eller ca. 30% under forventet. Dette skyldes i hovedsak lavere utgifter til personlige utgifter, serverkostnader, FDC (stipender og lignende), betalingsformidlingsutgifter og reisekostnader, delvis oppveid av høyere juridiske kostnader og bruk av eksterne tjenester.
  • Year-to-date expenses is $30.32MM versus plan of $36.37MM, approximately $6.05MM or 17% under plan, primarily due to lower personnel expenses, capital expenses, internet hosting, legal fees, payment processing fees, staff development expenses, grants and travel expenses partially offset by higher outside contract services.

Kassabeholdning pr. 31.04.2014 er $50.69MM

Video om månedsmøtet om nøkkeletall for og aktiviteter til Wikimedia foundation dekkende april måned (1. mai 2014)

Andre "highlights" fra Wikimedia movement

 
Gruppefoto av deltakerne på Wikimedia Conference 2014

Årlig Wikimedia Conference møtes med Wikimedia organisasjoner i Berlin

Med WMDE som vertskap møttes representanter fra chapterorganisasjoner, WMF og andre organisasjoner og komiteer fra bevegelsen til Wikimedia Conference 2014 i Berlin i tiden 10 . 13 april 2014. Årets konferanse fokuserte i stor utstrekning på organisatoriske forhold og utviklingen videre for Wikimediabevegelsen.

Examples from the schedule:

  • Wikimedia Germany presenterte resultatene fra deres Chapters Dialogue prosjekt, som tok for seg behov, mål og historie for Wikimedia chapters. Prosjektet hadde gjennomført intervjuer med representanter fra alle chapterne samt ytre aktører.

Flere andre grupper og workshops tok for seg hvordan en kan evaluere suksess i forhold til programmerte aktiviteter innen bevegelsen.

Wikimedianere minnes Adrianne Wadewitz og Cynthia Ashley-Nelson

 
Adrianne Wadewitz i 2012
 
Slides fra en tale om Cynthia Ashley-Nelson, gitt ved Wikimedia Conference 2014 kort tid etter dødsfallet

Wikimedia deltar i sorg over at to framtredende kvinnelige wikipedianere døde uventet i april.

Adrianne Wadewitz (User:Wadewitz) begynte å redigere på Wikipedia i 2004 og hadde over 50 000 redigeringer bak seg. Hun var kjent som en akademiker som talte for bruken av Wikipedia i undervisning og støttet pionerprosjekt med å la studenter redigere Wikipedia som del av deres pensum (som i dag utgjør Wikipedia Education Program). Hennes arbeide med å overvinne Wikipedia's gender gap gjorde henne vidt kjent.

Cynthia Ashley-Nelson (User:Cindamuse) begynte å redigere Wikipedia i 2007, og oppnådde over 33,000 edits. Hun deltok i Volunteer Response Team (OTRS) og var moderator for the gender-gap mailing list.

Hun døde i løpet av Wikimedia Conference i Berlin der hun nettopp var blitt valgt til nestleder i Affiliations Committee.

Wiki Education Foundation mottar donasjon på $1.39 million

Wiki Education Foundation ble igangsatt i 2013 som en spin-off fra Wikimedia Foundation, som tok ansvar for å støtte Wikipedia Education Program i USA og Canada, tidligere drevet direkte av Wikimedia Foundation. Programmet som går ut på å la studenter skrive sine semesteroppgaver direkte på Wikipedia, førte til ekvivalenten av mere enn 7000 trykte sider av nytt høykvalitetsinnhold høsten 2013 og mere enn 36 000 sider siden oppstarten i 2010.

14 april kunngjorde the Wiki Education Foundation (Wiki Education Foundation/Press Release 14 April 2014) at den hadde blitt tildelt $1.39 million grant fra the Stanton Foundation. Tildelingen dekker det første av tre år, og støtter forbedringer i utdanningsprogrammet i USA og Canada i tillegg til å fylle ut underutviklede fagområdeinnhold på Wikipedia

See also