Bầu cử Wikimedia Foundation năm 2015/Tin nhắn hàng loạt/Bỏ phiếu FDC đã bắt đầu

This page is a translated version of the page Wikimedia Foundation elections 2015/MassMessages/FDC voting has begun and the translation is 100% complete.
Info The election ended 31 tháng Năm 2015. No more votes will be accepted.
The results were announced on 5 tháng Sáu 2015. Please consider submitting any feedback regarding the 2015 election on the election's post mortem page.

Đây là tin nhắn từ Ủy ban Bầu cử Wikimedia Foundation năm 2015. Cũng có những bản dịch của tin nhắn này.

Vòng bỏ phiếu bầu chọn Ủy ban Phân bổ Nguồn quỹ (FDC) và Thanh tra viên FDC năm 2015 hiện đã bắt đầu, cử tri đủ điều kiện được mời gọi tham gia. Chất vấn và thảo luận với các ứng viên ứng cử Ủy ban Phân bổ Nguồn quỹ (FDC) và Thanh tra viên FDC sẽ tiếp tục diễn ra suốt vòng bỏ phiếu. Đề cử vào Hội đồng Quản trị hiện vẫn được chấp nhận cho đến 23:59 (UTC) ngày 5 tháng 5.

Ủy ban Phân bổ Nguồn quỹ (FDC) đưa ra khuyến nghị về cách thức phân bổ nguồn quỹ của phong trào Wikimedia đến những đơn vị đủ điều kiện. Có năm vị trí trong Ủy ban đang cần được bầu.

Thanh tra viên FDC tiếp nhận khiếu nại và phản hồi về quá trình FDC, điều tra các khiếu nại theo yêu cầu của Hội đồng Quản trị, và viết báo cáo tóm tắt về cuộc điều tra và phản hồi nộp lên Hội đồng Quản trị theo cơ chế thường niên. Có một vị trí đang cần được bầu.

Giai đoạn cuối của cuộc bầu cử diễn ra từ 00:00 (UTC) ngày 3 tháng 5 đến 23:59 (UTC) ngày 10 tháng 5. Nhấp vào đây để bỏ phiếu. Việc chất vấn và thảo luận với những ứng viên sẽ vẫn tiếp diễn suốt thời gian này. Hãy nhấp vào đây để đặt câu hỏi với ứng viên FDC. Và hãy nhấp vào đây để đặt câu hỏi với ứng viên Thanh tra viên FDC. Thông tin thêm về ứng viên và cuộc bầu cử có thể tìm thấy trong trang bầu cử FDC năm 2015, trang bầu cử Thanh tra viên FDC năm 2015trang bầu cử Hội đồng Quản trị năm 2015 trên Meta-Wiki.

Thay mặt Ủy ban Bầu cử,
-Gregory Varnum (User:Varnent)
Điều phối viên tình nguyện, Ủy ban Bầu cử Wikimedia Foundation năm 2015

Đăng bởi MediaWiki message delivery 03:45, ngày 4 tháng 5 năm 2015 (UTC) • Biên dịchGiúp đỡ