Wikimedia Foundation elections/2021/Apply to be a Candidate/vi

This page is a translated version of the page Wikimedia Foundation elections/2021/Apply to be a Candidate and the translation is 97% complete.
Outdated translations are marked like this.

The election ended 31 tháng Tám 2021. No more votes will be accepted.
The results were announced on 7 tháng Chín 2021. Please consider submitting any feedback regarding the 2021 election on the elections' post analysis page.

Cảm ơn tới các ứng viên đã tự đề cử mình trở thành ứng cử viên Hội đồng Quản trị. Các ứng viên đã hoàn thành mẫu để nộp đơn với tư cách là ứng cử viên cho cuộc bầu cử hội đồng quản trị năm 2021. Đây là ví dụ về mẫu đơn đã được điền.

Bầu cử hội đồng quản trị năm 2021
Trang chính
Ứng cử viên
Thông tin bầu cử
Phiếu đơn chuyển đổi được
Kết quả
Thảo luận
Câu hỏi thường gặp
Câu hỏi
Cơ quan
Biên dịch
Tài liệu
Hộp này: xem · thảo luận · sửa

Các đơn đăng ký đã được chấp nhận trong khoảng thời gian từ 00:00 ngày 9 tháng 6 năm 2021 (UTC) đến 23:59 ngày 29 tháng 6 năm 2021 (UTC). Các ứng viên chỉ có thể thay đổi đơn đăng ký của họ tối đa 3 ngày sau khi gửi hoặc trước khi kết thúc thời hạn đề cử vào lúc 23:59 ngày 29 tháng 6 năm 2021 (UTC). Có thể chấp nhận các chỉnh sửa nhỏ về chính tả hoặc bản dịch ngoài thời gian này. (Xem ghi chú về Chỉnh sửa Nội dung.)

Nguồn ứng viên sẵn sàng hỗ trợ các ứng cử viên trong cuộc bầu cử năm 2021. Vui lòng liên hệ với người điều phối cuộc bầu cử của Hội đồng quản trị để biết thêm thông tin.

Câu hỏi cộng đồng dành cho ứng viên

Từ ngày 9 tháng 6 đến ngày 29 tháng 6 năm 2021, các thành viên của phong trào Wikimedia đã gửi câu hỏi qua trang này cho các ứng cử viên cho Ban Quản trị. Thành viên cộng đồng có thể hỏi các câu hỏi bằng bất kỳ ngôn ngữ nào.

Ngoài việc gửi câu hỏi, các thành viên cộng đồng cũng có thể xác nhận hoặc bình luận về các câu hỏi do người khác gửi.

Vào ngày 30 tháng 6 năm 2021, Ủy ban bầu cử sau đó sẽ đối chiếu chọn lựa và sửa các câu hỏi cho các ứng viên, và đưa danh sách câu hỏi ngắn cho các ứng viên phản hồi từ ngày 7 tháng 7.

Phương pháp này đang được sử dụng để làm cho quá trình này dễ tiếp cận và dễ quản lý hơn cho các ứng cử viên, người dịch, Ủy ban bầu cử và cử tri. Chúng tôi yêu cầu mọi người tôn trọng thời gian của tất cả những người tham gia và vui lòng không sử dụng các trang câu hỏi để liên kết đến các trang khác có nhiều câu hỏi hơn hoặc liên hệ với các ứng viên trên trang thảo luận của họ hoặc qua email. Cảm ơn bạn trước vì sự tôn trọng và lịch sự của bạn.

Người ứng viên

Vui lòng không bắt đầu trả lời các câu hỏi trước khi Ủy ban bầu cử đăng danh sách đối chiếu vào ngày 2 tháng 7 năm 2021.

Chúng tôi đặc biệt khuyên rằng câu trả lời cho các câu hỏi không được vượt quá khoảng 1600 ký tự cho mỗi câu hỏi (không tính dấu cách). Vui lòng không liên kết đến một trang khác có chứa câu trả lời mở rộng, mặc dù các liên kết có liên quan được sử dụng cho mục đích mô tả vẫn ổn. Do số lượng cử tri và ứng cử viên, điều này là cần thiết để giữ cho các trang này dễ đọc, nhiều thông tin và do đó hữu ích cho cử tri.

Câu hỏi đã gửi

Cảm ơn bạn đã nộp các câu hỏi dành cho ứng viên. Thời gian nộp câu hỏi đã được đóng lại. Danh sách các câu hỏi Ủy ban Bầu cử đã đưa ra cho các ứng viên để trả lời có thể được nhìn thấy tại trang Q&A ứng viên.

 1. Ứng viên nghĩ gì về việc tăng số lượng tình nguyện viên trong các dự án của Wikimedia Foundation và làm thế nào để biến điều đó thành hiện thực?
 2. Cá nhân bạn muốn gặp Hội đồng quản trị ở đâu trong mối quan hệ với các tổ chức khác của Wikiverse (cộng đồng, chi nhánh, v.v.) trong tương lai (ví dụ: Đảm bảo công bằng trong việc ra quyết định)?
 3. Ứng viên sẽ kết nối với cộng đồng như thế nào khi đã có mặt trong Hội đồng quản trị?
 4. Giải thích suy nghĩ của bạn về tính minh bạch và giao tiếp.
  1. Endorse. --Yair rand (talk) 23:57, 29 June 2021 (UTC)[reply]
 5. Suy nghĩ của bạn về các cộng đồng Wikimedia mới nổi là gì?
 6. Tại sao bạn nghĩ bạn sẽ là một ứng cử viên sáng giá cho một ghế trong hội đồng quản trị?
  1. Endorse. --Yair rand (talk) 23:57, 29 June 2021 (UTC)[reply]
 7. Có mối liên hệ nào giữa lợi ích nghề nghiệp hoặc tài chính của bạn và Hội đồng quản trị không? Nếu vậy, vui lòng mô tả cách bạn có thể đảm bảo điều này không gây trở ngại.
 8. Tổ chức nên xử lý các dự án do nền tảng vận hành như thế nào mà có nhiều phản đối trên wiki?
  1. Endorse. I believe this is, by far, the most serious issue the Foundation needs to resolve. Alsee (talk) 20:38, 27 June 2021 (UTC)[reply]
  2. Endorse in the strongest possible terms. Seraphimblade (talk) 02:44, 28 June 2021 (UTC)[reply]
  3. Endorse absolutely, "on-Wiki oppositions" and/or "over-all community disagreement"... -- টিটো দত্ত (কথা) 07:53, 28 June 2021 (UTC)[reply]
  4. Endorse strongly. An important and sensitive issue. ProcrastinatingReader (talk) 14:42, 28 June 2021 (UTC)[reply]
  5. Endorse. --Yair rand (talk) 21:09, 29 June 2021 (UTC)[reply]
  6. Endorse - Jr8825 (talk) 22:53, 22 July 2021 (UTC)[reply]
 9. Bạn có tin rằng có những giới hạn đối với phạm vi của Wikimedia Foundation, nếu có, những giới hạn đó là gì?
 10. Bạn hình dung wiki định hình tương lai của Internet như thế nào và Wikimedia Foundation có thể hỗ trợ các cộng đồng wiki như thế nào để biến tầm nhìn đó thành hiện thực?
 11. Làm thế nào chúng ta có thể thu hút nhiều chuyên gia hơn (các nhà nghiên cứu, học viện, các nhà thực hành) tham gia vào phong trào của chúng ta?
  1. Endorse but might add "while maintaining the ability of non-experts to contribute." Smallbones (talk) 01:34, 22 June 2021 (UTC)[reply]
  2. Endorse -- Llywrch (talk) 07:00, 28 June 2021 (UTC)[reply]
 12. Ý kiến ​​của bạn về tuyên bố quyền tự trị của các cộng đồng Wikipedia khác nhau và những nỗ lực mà Wikimedia muốn điều chỉnh rất nhiều hiện nay một cách tập trung?
  1. Conditional Endorse. This is a good question in itself, but I consider #8 + #41 better. If those others are included then this question may have too much overlap. Alsee (talk) 20:38, 27 June 2021 (UTC)[reply]
 13. Ý kiến ​​của bạn về việc đổi thương hiệu từ Wikimedia thành Wikipedia, điều này đang làm mờ đi sự khác biệt?
  1. Endorse --Andreas JN466 20:21, 25 June 2021 (UTC)[reply]
  2. Endorse -- টিটো দত্ত (কথা) 15:37, 27 June 2021 (UTC)[reply]
  3. Endorse Alsee (talk) 20:38, 27 June 2021 (UTC)[reply]
  4. Endorse -Killarnee (CTU) 20:44, 27 June 2021 (UTC)[reply]
  5. Suggest removing "which is blurring the difference" -- that part makes this a leading question. ProcrastinatingReader (talk) 00:51, 28 June 2021 (UTC)[reply]
  6. Endorse with ProcrastinatingReader's suggested modification. Seraphimblade (talk) 02:44, 28 June 2021 (UTC)[reply]
  7. Endorse this question in either format. -- Llywrch (talk) 07:00, 28 June 2021 (UTC)[reply]
  8. EndorseAmmarpad (talk) 08:27, 28 June 2021 (UTC)[reply]
  9. Endorse strongly. EpicPupper (talk) 17:29, 29 June 2021 (UTC)[reply]
 14. Bạn có cảm thấy cấu trúc hiện tại của các quy tắc và quy trình của Wikipedia ngăn chặn sự thiên vị một cách hiệu quả không? Với tư cách là một nhà lãnh đạo cộng đồng, bạn nghĩ có thể làm gì để cải thiện khả năng chống lại thành kiến?
 15. Bạn nghĩ gì về câu hỏi ngày càng tăng mà các dự án Wikimedia đặt ra trên toàn cầu và bạn sẽ làm gì với điều đó?
 16. Có một số phong trào ngoài kia (đặc biệt là do cộng đồng chuyên gia thành lập) có cùng tầm nhìn với chúng tôi (phổ biến kiến ​​thức miễn phí trên Internet). Nhưng họ quyết định tạo nền tảng của riêng mình (hoặc sử dụng nền tảng khác) ngoài Wikipedia để đạt được tầm nhìn của họ. Ý kiến ​​của bạn về điều này là gì? Chúng ta có nên cố gắng "tích hợp" họ tham gia Wikimedia, hay chỉ để họ tự lập.
 17. Suy nghĩ của bạn về cách Wikimedia Foundation sẽ tương tác hiệu quả hơn với Cộng đồng WikiCommunities phía Nam toàn cầu trong tương lai gần (2 đến 3 năm tới)?
  1. Endorse, global south and/or "emerging communities". -- টিটো দত্ত (কথা) 15:41, 27 June 2021 (UTC)[reply]
  2. Endorse - Jr8825 (talk) 22:53, 22 July 2021 (UTC)[reply]
 18. Các Dự án Wikimedia có nên tham gia nhiều hơn vào Thập kỷ Hành động của Liên hợp quốc (vì các Mục tiêu Phát triển Bền vững, Thỏa thuận Paris, Mục tiêu Công ước Đa dạng Sinh học, v.v.) không? Và Wikimedia Foundation có thể hoặc nên đóng vai trò trong vấn đề này?
 19. Suy nghĩ của bạn về tương lai của WikiSpecies, WikiNews, Wikiversity và các Wikiproject nhỏ hơn khác là gì? Và Wikimedia Foundation có thể hỗ trợ họ như thế nào?
  1. Endorse, absolutely, yes please. I'll add Wikisource, Wikivoyage also. These projects often do not get the required support, and I find this question very important. -- টিটো দত্ত (কথা) 07:57, 28 June 2021 (UTC)[reply]
  2. Endorse (but fix the capitalization please). --Yair rand (talk) 21:09, 29 June 2021 (UTC)[reply]
 20. Bạn có mục tiêu hoặc kết quả cụ thể nào muốn đạt được trong nhiệm kỳ hội đồng quản trị không?
 21. Sự đa dạng trong Cộng đồng Wikimedia có ý nghĩa gì đối với bạn? Và bạn có kế hoạch làm thế nào để đạt được nó một cách hữu hình hoặc định lượng không? (Ví dụ: Giảm khoảng cách dữ liệu)
 22. Chi phí của Wikimedia Foundation đã có sự tăng trưởng ổn định trong những năm qua. Suy nghĩ của bạn về vấn đề này là gì? Có nên giới hạn chi tiêu trong 5 năm không?
  1. Something like this would be good, but I don't think the question should specifically ask about caps. --Yair rand (talk) 23:57, 29 June 2021 (UTC)[reply]
 23. Câu hỏi của bạn ở đây
  1. Endorse this question. Probably the single one I would choose if only one question was asked. MarioGom (talk) 15:59, 19 June 2021 (UTC)[reply]
  2. Endorse the concept but prefer wording/formulation of #50. ProcrastinatingReader (talk) 00:47, 28 June 2021 (UTC)[reply]
 24. What do you think about the WMF using funds for purposes not related to Wikimedia projects?
  1. Endorse. --Yair rand (talk) 21:09, 29 June 2021 (UTC)[reply]
  2. Endorse - I should note that this should be interpreted as "clearly and directly", as our inherent nature means everything could be claimed to be vaguely related Nosebagbear (talk) 21:12, 29 June 2021 (UTC)[reply]
 25. Do you think the WMF should take any active role in relation to undisclosed paid editing?
 26. What do you think about Wikimedia_Enterprise? Do you think its criticsm is justfied?
  1. Endorse -Killarnee (CTU) 20:44, 27 June 2021 (UTC)[reply]
 27. Given recent comments by ex-staffers, should the new Board conduct an investigation about management misconduct at the WMF, including but not limited to bullying, union busting and discrimination based on sex, race or disabilities?
  1. Endorse. Especially given that multiple individuals raised such complaints, this needs to be investigated and resolved. Seraphimblade (talk) 02:59, 28 June 2021 (UTC)[reply]
  2. Endorse -- Llywrch (talk) 07:00, 28 June 2021 (UTC)[reply]
  3. (I recommend excluding the "including" part, to keep if brief.) --Yair rand (talk) 21:09, 29 June 2021 (UTC)[reply]
  4. Endorse - Jr8825 (talk) 22:53, 22 July 2021 (UTC)[reply]
 28. How should the 4 community board seats due to be selected in 2022 be filled?
 29. Have you, or any members of your immediate family, received any financial benefits from the WMF or a WMF affiliate in the past 5 years?
 30. How did you contribute to the Movement Strategy process, the Movement Brands Project, the UCOC process, the proposed Bylaws amendments, and the call for feeback on community board selections?
 31. Under what (if any) circumstances should the board extend the term of community-selected trustees?
 32. When should Foundation projects require explicit approval by the community and how should that approval be assessed?
  1. Conditional Endorse. This is a good question in itself, but I consider #8 + #41 better. If those others are included then this question may have too much overlap. Alsee (talk) 20:38, 27 June 2021 (UTC)[reply]
 33. If you had been a Board member in 2019, would you have supported the Board's statement on the ban of Fram from the English Wikipedia? Would you have proposed any changes or additions to this statement?
 34. Allegations of a hostile workplace environment at WMF have been made by former employees here and here. What is your reaction to this and is there anything that you would do as a board member to change this?
 35. Katherine Maher recently floated the idea of paying contributors. Should the Foundation start discussions on what a model of compensation would look like?
  1. Endorse -Killarnee (CTU) 20:44, 27 June 2021 (UTC)[reply]
 36. Given the amount of work stewards do, do you think stewards should be paid? Why (not)? If yes, how much?
 37. Should there be a waiting period between the time a Board member leaves the Board, and they take on an employee, consultant, or other paid role with the Foundation?
  1. Endorse. Chico Venancio (talk) 19:44, 24 June 2021 (UTC)[reply]
  2. Endorse --Andreas JN466 20:21, 25 June 2021 (UTC)[reply]
  3. Endorse -Killarnee (CTU) 20:44, 27 June 2021 (UTC)[reply]
  4. Endorse. Seraphimblade (talk) 02:50, 28 June 2021 (UTC)[reply]
  5. Endorse -- Llywrch (talk) 07:00, 28 June 2021 (UTC)[reply]
  6. Endorse --RaiderAspect (talk) 12:57, 28 June 2021 (UTC)[reply]
  7. Endorse -- though I'd prefer How long should be the waiting period... rather than Should there be a waiting period.... AllyD (talk) 06:07, 29 June 2021 (UTC)[reply]
  8. Endorse -- B25es (talk) 16:57, 29 June 2021 (UTC)[reply]
  9. Endorse - Jr8825 (talk) 23:06, 22 July 2021 (UTC)[reply]
 38. To reduce the possibility of conflicts of interest or the appearance of conflict of interest do you commit to not accept any employed or remunerated position with the Foundation for at least the duration of your stay on the board and 6 months until after leaving the board?
  1. Endorse --Andreas JN466 20:21, 25 June 2021 (UTC)[reply]
  2. Endorse. Seraphimblade (talk) 02:50, 28 June 2021 (UTC)[reply]
  3. Endorse -- Llywrch (talk) 07:00, 28 June 2021 (UTC)[reply]
  4. Endorse -- AllyD (talk) 06:07, 29 June 2021 (UTC)[reply]
  5. Endorse -- B25es (talk) 16:57, 29 June 2021 (UTC)[reply]
 39. Non-affiliated volunteers (i.e. volunteers who are not members of any Wikimedia affiliate) do most of the work on the wikis, yet elect only a quarter of board seats. Do you think this is right?
 40. Làm thế nào WMF có thể đối phó được với các quy tắc trách nhiệm pháp lý trung gian được đề xuất hoặc thiết lập ở các quốc gia khác nhau và bảo vệ các tình nguyện viên Wikimedia địa phương khỏi việc bị các cơ quan chính phủ truy tố?
 41. The Foundation rejected repeated calls to make the Movement Strategy a consensus process. I believe none of the resulting projects have an established consensus, including the Code of Conduct. Rebranding was 92% opposed,[1] and an item to undermine our core content quality policies appears to have 100% opposition.[2] I believe those running the process clearly advanced their own agenda, disregarding all opposition. Do you consider the Strategy process legitimate? Do staff have a valid mandate to impose these Strategy projects on us? (Please to not get sidetracked on the merits of any particular project, this is a process question.)
 42. Would you be in favor of hiring an outside firm to do an independent audit of board actions over the preceding two years?
 43. As a board member, would you encourage the board to evaluate the wisdom of close relationships with specific outside groups such as the Tides Foundation?
 44. What are your thoughts on how to handle the competing representation issues between giving "seats in the room" for smaller/medium projects at the expense of reducing the "per-editor" vote of large projects, such as may be a question for the Global Council? An example of a proposal along these lines can be seen here, with issues raised on the talk page.
 45. What do you think about the problem that there are arbitration committees in a few wikis, but not in all, and so the parties can transfer their conflict to other wikis in order not to be punished there, or if the conflict was already on the other wiki, there is no independent dispute resolution body at all? What do you think of a single point of contact for all wikis? Otherwise there would often only be a) abandoning the project to avoid the bullying or b) a civil lawsuit.
 46. How important is privacy for you? Are you in favor of anonymous editors not automatically publishing their IP address, or should Wikipedia continue to lag behind in terms of privacy?
 47. Several severe communication issues have been reported with the iOS and Android mobile apps and the web client, all currently in production. Do you agree with the WMF's response to these? More generally, how can the community ensure the difficulties they experience with the software are prioritised in development resource allocations?
  1. Endorse - Nosebagbear (talk) 10:01, 28 June 2021 (UTC)[reply]
  2. Endorse MarioGom (talk) 16:19, 29 June 2021 (UTC)[reply]
 48. Do you feel the current spending and available personnel on development issues (both on building new features and fixing bugs in existing ones) is too low, too high, or about right?
  1. Endorse but I would favor wording of #23. MarioGom (talk) 16:19, 29 June 2021 (UTC)[reply]
 49. Which past Board resolutions or other actions would you vote to overturn, if any?
 50. What percentage of the WMF's annual budget should be allocated among the following categories: (1) maintaining server uptime now and in the foreseeable future, (2) clearing the phabricator backlog, (3) recruiting new participants, and (4) everything else?
  1. Conditional Endorse. Another category should be added: "Improving and modernizing the interfaces for readers and editors" not limited to the current phabricator backlog. DGG (talk) 01:56, 28 June 2021 (UTC)[reply]
 51. A number of board members, as well as C-level Foundation employees, have been brought onboard who never provide any clue what their opinions or thoughts about Wikimedia's mission is or should be -- neither at the beginning of their tenure nor at any time afterwards. What thoughts do you have about requiring them to provide some statement to the volunteers on this matter? -- Llywrch (talk) 07:00, 28 June 2021 (UTC)[reply]
 52. Do you believe that communication with individual editors as a Trustee is important? What are you views on how quickly, and in how much detail, Trustees should be expected to reply to individual queries by editors with regards to issues and their role (as an average across the year/term)?
 53. Do you think a community member can be an effective CEO of the WMF? Should the WMF look within the communities, rather than outside, to fill that vacancy?
 54. Do you think that a larger portion of the board seats should be directly elected by the community?
 55. Wikimedia Foundation has no dedicated accessibility team, do you think we should be doing more given both legal (Americans with Disabilities Act etc.) and ethical ramifications? Should web accessibility be a commitment by the Board of Trustees itself, like with, say, BLP policy?
 56. Name three elephants in the room. How do you propose to deal with them?
 57. From the 8 prioritized Movement Strategy initiaves (letterd A to H on Movement Strategy), the top priority is creating a Movement Charter whereby a Global Council will be created, and resposibilities will be transfered from the (Board of Trustees) of the Wikimedia Foundation to the Global Council. Please elaborate on this top priority.
 58. Should the Board wait until after the elections to choose the next CEO?
 59. What skills and qualities would you look for in the next CEO?
 60. Should the WMF fundraise in impoverished countries?
 61. Who is ultimately responsible for the Board of Trustees collective ability to follow its own procedures, policies and code of conduct?

Danh sách các câu hỏi được đối chiếu

Vào ngày 30 tháng 6 năm 2021, Ủy ban bầu cử sau đó sẽ đối chiếu các câu hỏi để các ứng cử viên trả lời bắt đầu vào ngày 7 tháng 7.