Wikimedia Foundation elections/2021/2021-06-09/Call for Candidates/vi

This page is a translated version of the page Wikimedia Foundation elections/2021/2021-06-09/Call for Candidates and the translation is 53% complete.

The election ended 31 tháng Tám 2021. No more votes will be accepted.
The results were announced on 7 tháng Chín 2021. Please consider submitting any feedback regarding the 2021 election on the elections' post analysis page.

Xin chào tất cả,

Bầu cử hội đồng quản trị năm 2021
Trang chính
Ứng cử viên
Thông tin bầu cử
Phiếu đơn chuyển đổi được
Kết quả
Thảo luận
Câu hỏi thường gặp
Câu hỏi
Cơ quan
Biên dịch
Tài liệu
Hộp này: xem · thảo luận · sửa

Cuộc bầu cử Hội đồng Quản trị đang đến rất gần. Các ứng viên từ cộng đồng rất cần thiết để thêm vào những ghế trống.

Hội đồng Quản trị Quỹ Wikimedia chịu trách nhiệm giám sát hoạt động của Quỹ. Các thành viên của Hội đồng gồm có những người được cộng đồng – đoàn hội bầu chọn và những người được bổ nhiệm. Nhiệm kỳ của mỗi thành viên kéo dài ba năm. Cộng đồng Wikimedia có thể tham gia bầu chọn các thành viên cộng đồng.

Cộng đồng Wikimedia sẽ bỏ phiếu để chọn ra bốn thành viên mới cho Hội đồng Quản trị vào năm 2021. Đây là cơ hội để nâng cao tính đại diện, đa dạng và chuyên nghiệp cho Hội đồng nói chung.

Đâu là những ứng viên tiềm năng? Bạn có phải là một ứng viên tiềm năng không?

Đặc điểm

Wikimedia là một phong trào toàn cầu và tìm kiếm các ứng viên từ cộng đồng lớn hơn. Các ứng viên nên suy nghĩ lại về những kinh nghiệm và quan điểm mà họ sẽ mang lại cho Hội đồng nếu trúng cử. Các ứng viên lý tưởng phù hợp với sứ mệnh của Wikimedia và chu đáo, tôn trọng và hướng tới cộng đồng. Hội đồng quản trị muốn tìm ra những quan điểm và tiếng nói được ít người đại diện hơn và cần thiết cho phong trào của chúng tôi. Họ nên mang những gì Wikimedia cần từ Người được ủy thác mới.

Cam kết công việc

Trustees serve a three-year term and can serve up to three consecutive terms. The time commitment is about 150 hours per year, excluding travel. This time is not evenly spread throughout the year. The time is concentrated around meetings. The expectation is that Trustees serve on at least one of the Board’s committees.

Requirements

English is the language of business for the Board. Candidates need a basic understanding of English, but support and training are part of onboarding. Candidate applications will be translated into several languages to reach a broad audience of voters.

Apply

Candidates from all projects and communities who meet the requirements of Wikimedia Trustees are welcome. If you know someone who could be a good trustee, encourage them to run for election. Candidates can find information and submit their nomination on the Apply to be a Candidate page.

Thank you for your support,