This page is a translated version of the page Wikidata/Development and the translation is 57% complete.

Wikidata se yon pwojè devlopman ak kòd sous louvri. Se yon ekip k ap travay nan Wikimedia Deutschland nan Bèlen ki fè premye devlopman an. Pou fasilite kolaborasyon ekstèn, paj sa yo dokimante eta aktyèl devlopman an. Pou devlopman kounye a, nou ap suiv scrum, paske sa pèmèt tou gen yon rapò sou sitiyasyon vizib sou sa k ap pase nan pwojè a.

Tout diskisyon ak desizyon isit yo ta dwe baze sou egzijans yo te dakò nan lis nan Kondisyon yo.

Konfigirasyon ak Ko.

Bòg

Pwosesis devlopman

Reta

Nòt devlopman

Storyboards/Mockups

Unsorted notes

Yet to be written