User:MCruz (WMF)/Sandbox/Writing Contests video subtitles/fa

This page is a translated version of the page User:MCruz (WMF)/Sandbox/Writing Contests video subtitles and the translation is 59% complete.

1 00:00:00,573 --> 00:00:03,591 سلام نام من ادوارد گالوز است.

2 00:00:03,591 --> 00:00:05,192 دستیار ارزیابی برنامه ها هستم.

3 00:00:05,192 --> 00:00:07,131 بنیاد ویکی‌مدیا

4 00:00:07,131 --> 00:00:10,404 اجازه دهید امروز درباره مسابقات نویسندگی صحبت کنیم.

5 00:00:12,370 --> 00:00:15,037 مسابقه نویسندگی چیست؟

6 00:00:15,357 --> 00:00:17,035 مسابقات نویسندگی شیوه ای است برای ویکی مدیا نویسان

7 00:00:17,035 --> 00:00:18,594 برای گرد هم آئی و

8 00:00:18,594 --> 00:00:20,552 ایجاد محتوی برای پروژه های وکی مدیا

9 00:00:20,902 --> 00:00:23,042 مثا ویکی پدیا.

10 00:00:23,372 --> 00:00:24,942 چندین نوع مسابقه وجود دارد.

11 00:00:24,942 --> 00:00:26,613 و معمولا تمرکزشان بر

12 00:00:26,613 --> 00:00:29,772 یک هدف یا موضوع است.

13 00:00:29,942 --> 00:00:33,499 بعنوان مثال برخی مسابقات می کوشند

14 00:00:33,499 --> 00:00:34,987 مقالات با کیفیت بالا ایجاد کنند؛

15 00:00:34,987 --> 00:00:37,139 در حالی که مسابقات دیگر می کوشند

16 00:00:37,139 --> 00:00:39,624 شرکت کنندگانی خاص را وارد مسابقه کنند.

17 00:00:45,274 --> 00:00:46,781 اغلب به شرکت کنندگان برتر جوایزی هم داده می شود

18 00:00:46,781 --> 00:00:48,999 به شرکت کنندگان برتر

19 00:00:48,999 --> 00:00:53,008 جوایز می تواند نشان افتخار، لپ تاپ و پول

20 00:00:53,008 --> 00:00:55,435 و حتی تصویر در بزرگداشت

21 00:00:55,435 --> 00:00:58,829 کمک های یک شرکت کننده باشد.

22 00:00:59,119 --> 00:01:00,774 تا اینجا درباره مسابقات نویسندگی چه می دانیم؟

23 00:01:00,774 --> 00:01:04,247 about Writing Contests?

24 00:01:05,137 --> 00:01:06,711 اخیرا گزارش مسابقه نویسندگی را تکمیل کردیم

25 00:01:06,711 --> 00:01:08,407 the Writing Contest report.

26 00:01:08,407 --> 00:01:10,621 هدف این گزارش افزایش

27 00:01:10,621 --> 00:01:12,610 دانش جامعه های ویکی مدیا در باره مسابقات نویسندگی با استفاده از دده هاست

28 00:01:12,610 --> 00:01:16,151 about Writing Contest, using data.

29 00:01:16,541 --> 00:01:18,846 یافته های م چه بود؟

30 00:01:19,476 --> 00:01:21,522 دریافتیم که مسابقات نویسندگی می تواند راه خوبی برای درگیر کردن جامعه های ویکی مدیا در

31 00:01:21,522 --> 00:01:24,661 may be a good way to engage communities

32 00:01:24,661 --> 00:01:26,386 and create articles.

33 00:01:27,466 --> 00:01:29,069 در 39 مسابقه 745 شرکت کننده به نگارش یا اصلاح

34 00:01:29,616 --> 00:01:33,507 745 participants created or improved

35 00:01:33,507 --> 00:01:36,110 بیش از 15.000 مقاله دست زده بیش از 22.7 میلیون حرف نوشتند.

36 00:01:36,110 --> 00:01:41,125 22.7 million characters.

37 00:01:41,835 --> 00:01:44,153 همچنین بنظر می رسد مسابقات نوییسندگی در مقایسه با برخی اقدامات از نرخ ماندگاری بالائی بر خوردار بوده اند

38 00:01:44,153 --> 00:01:46,406 high retention rates,

39 00:01:46,406 --> 00:01:47,952 compared to some measures.

40 00:01:49,172 --> 00:01:52,936 18% کاربران جدید و 83% دست کم یک ویرایش طی سه ماه بعد از آغاز مسابقه انجام دادند

41 00:01:52,936 --> 00:01:56,173 made at least one edit three months after

42 00:01:56,173 --> 00:01:59,785 the contest started.

43 00:01:59,785 --> 00:02:01,537 مهم است که از یاد نبریم شکل مسابقات بسیار متفاوت است.

44 00:02:01,537 --> 00:02:04,350 that contest design varies very widely.

45 00:02:04,350 --> 00:02:06,403 از جمله چیز هائی که می تواند بر شکل مسابقه تأثیر گذارد این هاست: طول مدت مسابقه:

46 00:02:06,403 --> 00:02:09,600 a contest design include: contest length:

47 00:02:09,600 --> 00:02:13,267 مسابقه پهار هفته ای خواهد بود یا چهار ماهه

48 00:02:13,267 --> 00:02:16,208 شرکت کنندگان کاربران جدید خواهند بود یا کابران فعلی؟

49 00:02:16,208 --> 00:02:18,889 or existing users?

50 00:02:18,889 --> 00:02:22,655 یا اهداف تعین شده: آیا مسابقه بر نگارش مقاله تمرکز خواهد داشت؟

51 00:02:22,655 --> 00:02:24,149 creating articles?

52 00:02:24,149 --> 00:02:26,849 یا تمرکز بر همکاری میان ویراستاران خواهد بود؟

53 00:02:28,789 --> 00:02:32,437 چه پیزهای دیگری می توان در گزارش یافت

54 00:02:32,437 --> 00:02:34,277 داده های بسیار!

55 00:02:34,277 --> 00:02:36,773 با استفاده از گزارش ببینید مسابقه شما نسبت به مسابقه دیگران چگونه است.

56 00:02:36,773 --> 00:02:38,825 compares to others.

57 00:02:38,825 --> 00:02:40,834 همچنین می توانید از این گزارش برای برنامه ریزی مسابقه بعدی خود استفاده کنید

58 00:02:40,834 --> 00:02:43,507 your next contest.

59 00:02:44,707 --> 00:02:46,747 در گزارش می توانید داده هائی درباره ورودی ها، بخروجی ها و نتایج بدست آورید.

60 00:02:46,747 --> 00:02:49,522 inputs, outputs and outcomes.

61 00:02:49,522 --> 00:02:52,655 ورودی ها مثل بودجه یا وقتی که صرف سازماندهی مسابقه ها می شود, like budget, or the time put in

62 00:02:52,655 --> 00:02:55,388 to organize the contest.

63 00:02:55,388 --> 00:02:58,282 خروجی ها چون میزان مشارکت یا مقالات نوشته شده., like participation or articles

64 00:02:58,282 --> 00:03:00,412 created.

65 00:03:00,412 --> 00:03:03,069 And you can also find data about outcomes:

66 00:03:03,069 --> 00:03:04,838 چون ماندگاری/حفظ کاربران یا درجه کیفیت مقالات بدست آورید.

67 00:03:04,838 --> 00:03:08,396 or article quality ratings.

68 00:03:09,236 --> 00:03:12,422 در مجموع می توان اطلاعاتی درباره 39 مسابقه، 745 شرکت کننده که به نگارش یا اصلاح بیش از 15.000 مقاله پرداخته 2207 میلیون حرف نوشتند بدست آورد.

69 00:03:12,422 --> 00:03:16,866 745 participants, who created or improved

70 00:03:16,866 --> 00:03:19,724 15,000 or more articles,

71 00:03:19,724 --> 00:03:23,725 and added 22.7 million characters

72 00:03:23,725 --> 00:03:25,700 مسابقاتی که در گزارش آمده دست کم به 11 زبان ویکی پدیاست

73 00:03:25,700 --> 00:03:30,112 at least 11 different Wikipedia languages.

74 00:03:32,492 --> 00:03:33,492 از شما دعوت می شود این گزارش را بخوانید چقدر برای شما مفید است.

75 00:03:33,492 --> 00:03:34,792 To read the report

76 00:03:34,792 --> 00:03:36,644 and tell us how the report is useful

77 00:03:36,644 --> 00:03:37,932 for you.

78 00:03:39,202 --> 00:03:40,459 حتما از جعبه ابزار نگارش مسابقه استفاده کنید.

79 00:03:40,459 --> 00:03:42,197 the Writing Contest Toolkit,

80 00:03:42,197 --> 00:03:42,963 که لینک آن ذیل گزارش آمده است.

81 00:03:42,963 --> 00:03:45,395 at the bottom of the report.

82 00:03:46,405 --> 00:03:47,392 با سپاس!

83 00:03:47,392 --> 00:03:48,775 حتما از طریق درگاه متا با تیم آموزش و ارزیابی در تماس باشید.

84 00:03:48,775 --> 00:03:50,828 with the Learning and Evaluation team

85 00:03:50,828 --> 00:03:52,764 through our portal on Meta.

86 00:03:50,801 --> 00:03:54,361 بدرود.