Translation teams/uk/English-Ukrainian Wikimedia Glossary

In other languages:

Англо-український глосарій термінів Вікімедіа

Групи користувачів edit

(en) English (uk) Ukrainian Українська Примітки
Users Користувачі
Autoconfirmed users Автопідтверджені користувачі
Bots Боти
Administrators Адміністратори
Bureaucrats Бюрократи
Checkusers Чек'юзери
Stewards Стюарди
Patrollers Патрульні
Editors вживається патрульні і редактори
Reviewers в інтерфейсі вживається рецензенти
Autopatrolled Автопатрульовані
Board vote administrators
Importers Імпортери
Transwiki importers Трансвікі-імпортери зустрічається Transwiki імпортери
Uploaders Завантажувачі
Developers Розробники
IP block exemptions Виключення з блокування IP Так в інтерфейсі. Альтернативно: Звільнення від (глобального) блокування IP?
Rollbackers Відкочувачі
Oversighters Приховувачі "Наглядачі" викликає асоціацію з Фондом. Приховувачі — за дією, яку вони виконують (приховують редагування).

Інституції edit

(en) English (uk) Українська Примітки
Advisory Board Консультативна рада
Affiliation Committee (AffCom) Комітет з приєднання варіант Formiate - Комітет приналежності
Audit Committee Комітет з аудиту
Board of Trustees (BoT) Рада повірених (РП) Trustee — «повірений»; зараз використовуються варіанти Піклувальна рада, Рада попечителів, Рада повірених, Опікунська рада
chapter відділення варіант — осередок
Chapters Committee Комітет відділень варіант Formiate - Комітет розділів
Communications committee (ComCom) Комітет з комунікації
Communication Projects Group (CPGroup)
Education Working Group Освітня робоча група
Elections committee Виборча комісія В оригіналі це «комітет», але в нас «виборча комісія» це вже як сталий вираз
Funds Dissemination Committee (FDC) Комітет з розподілу коштів (КРК)
Ombudsman commission Комісія омбудсменів
Technical Operations team Команда з технічних операцій Команда з технічної експлуатації? Команда з техобслуговування?
Translation subcommittee (TransCom) Підкомітет з перекладу
Wikimedia Chapters Association Асоціація відділень Вікімедіа краще асоціація, ніж рада
[[:Special:MyLanguage/|]][[:| ]]

Програми, проєкти, об'єднання edit

(en) English (uk) Ukrainian Українська Примітки
Wikipedia Education Program Освітня програма Вікіпедії (ОПВ)
Wikipedia Challenge Віківиклик ? «Challenge» в багатьох контекстах можна перекладати як «конкурс», тим більше, що часто там таки є якісь нагороди, напр., Castles Challenge/uk
Wikipedia Education Collaborative Вікіпедійне освітнє об'єднання

Розширення edit

(en) English (uk) Ukrainian Українська Примітки
VisualEditor Візуальний редактор
Universal Language Selector Універсальний мовний селектор не остаточно
Приклад Приклад

Вирази, словосполучення edit

(en) English (uk) Ukrainian Українська Примітки
affiliate афіліат, організація-афіліат
call for input Потрібен контекст виразу. Варіанти: виклик / запит вводу.
in-person event очна подія, подія з особистою участю
requests for comment запит на коментар
user guide посібник користувача

Хаби edit

 • Central and Eastern Europe and Central Asia (CEECA) region / Регіон Центральної і Східної Європи та Центральної Азії (ЦСЄЦА)

Стратегія руху, Хартія руху, Універсальний кодекс поведінки, Річний план, Вибори повірених edit

Письмівкою позначені терміни, які є в таблиці Movement Strategy and Governance/Termbase/Table/uk

A edit

 • Advisory Board / Консультативна рада
 • advanced rights holders / користувачі з розширеними правами
 • Advancement department / відділ Розвитку
 • annual review process / щорічний процес перегляду
 • annual UCoC & EG review / щорічний огляд стану дотримання вимог УКП та НП
 • at-large member / член від усієї спільноти
 • at-large seats / місця від усієї спільноти

B edit

 • background check / перевірка на основі біографічних даних
 • banned user / забанений користувач
 • Board Governance Committee / Комітет з урядування Ради
 • Board Selection Working Group / Робоча група з відбору членів Ради
 • Board’s Community Affairs Committee (CAC) / Комітет справ спільноти (КСС) Ради повірених
 • bucket / кошик
 • Building Committee / Комітет зі створення

C edit

 • call for candidates / оголошення конкурсу кандидатів
 • call for questions / оголошення приймання запитань
 • Campaigns team / команда Кампаній
 • candidate application / заявка кандидата
 • cases or appeals / справи або апеляції
 • chapter / відділення
 • Charter Electoral Committee / Виборчий комітет Хартії
 • Communications department / відділ Комунікацій
 • community at large / спільнота в цілому
 • community led vote / голосування під проводом спільноти
 • community’s consideration / розгляд спільнотою
 • community consultation / консультації у спільноті
 • community conversations / обговорення у спільноті
 • community health / стан спільноти
 • Community Wishlist / Список бажань спільноти
 • content / вміст | контент
 • content campaigns / кампанії вмісту
 • content partners / партнери за вмістом
 • content veracity /правдивість вмісту
 • contributor / дописувач
 • Conversation hours / години обговорення
 • conversations with communities / спілкування зі спільнотами
 • core metrics / основні метрики | основні показники
 • culture of review / культура оцінювання

D edit

 • data products / інформаційні продукти
 • data steward / відповідальний за дані
 • data-informed decision making / прийняття рішень на основі даних
 • Diversity, Equity, and Inclusion / Різноманітність, справедливість та інклюзія
 • Drafting committee / Редакційний комітет

E edit

 • election processes / процеси обрання
 • Elections Committee / Виборчий комітет
 • eligibility requirements / кваліфікаційні вимоги
 • eligible (to be ~ ) / відповідати вимогам
 • eligible grantee / відповідний грантоотримувач
 • enforce / забезпечити дотримання
 • enforcement / забезпечення дотримання | правозастосування
 • Enforcement Guidelines (EGs) / Настанови з правозастосування (НП)
 • enforcement structure / правозастосовна структура
 • equitable and consistent implementation / справедливе та послідовне впровадження
 • essential infrastructure / основна інфраструктура
 • essential metrics / основні метрики
 • established editors / досвідчені редактори

F edit

 • failure to enforce the UCoC / порушення правозастосування УКП
 • final count / остаточний підрахунок
 • full-page editing / повноекранне редагування
 • functionaries / посадові особи
 • fundraising / фандрейзинг | збір коштів

G edit

 • global community / світова спільнота
 • global conversations / глобальні розмови
 • Global Council / Глобальна рада
 • good faith disagreement / добросовісна (з докладанням всіх зусиль для вирішення) розбіжність

H, I, J edit

 • handling cases / розгляд справ
 • high-impact topics / теми з високим рівнем впливу
 • high level decision-making body / орган прийняття рішень на високому рівні
 • joint volunteer-staff committee / спільний комітет волонтерів і штатних працівників

L edit

 • Language Committee (LangCom) / Мовний комітет (LangCom)
 • liaisons / зв'язкові
 • listening tour / тур слухання
 • local conduct policies / місцеві політики поведінки
 • local consultations / місцеві консультації
 • local self-governance / місцеве самоврядування
 • local self-governance structures and teams / структури та команди місцевого самоврядування

M edit

 • Meta-wiki / Мета-вікі
 • metrics / метрики | показники
 • misgendering / неправильне визначення роду
 • mobile contributions / внесення редагувань з мобільних пристроїв
 • Movement Charter / Хартія руху
 • Movement Charter Drafting Committee (MCDC) / Редакційний комітет Хартії руху (РКХР)
 • movement government structures / керівні структури руху
 • Movement Strategy / Стратегія руху
 • Movement Strategy and Governance team / Команда стратегії руху і врядування
 • multigenerational / багатопоколінний

O, P edit

 • Objectives and Key Results (OKRs) / Цілі та ключові результати (ЦКР)
 • panel interview / групова співбесіда
 • participatory resource allocation / партисипативний розподіл ресурсів | спільний розподіл ресурсів
 • personal information / особова інформація
 • personally identifiable data / особові дані
 • Phase 1 of consultations / Фаза 1 консультацій
 • Phase 2 of consultations / Фаза 2 консультацій
 • policy / правило | політика
 • private evidence / конфіденційні докази
 • private hearing / закрите слухання
 • privacy reasons / міркування приватності
 • private proceeding / приватне провадження
 • proceeding / провадження
 • Product & Technology / Продукт і Технологія
 • Product & Technology departments / відділи Продукту і Технології
 • Product and Technology Advisory Council /
 • Product and Technology Committee / Комітет Продукту і Технології
 • Product and Technology department / відділ Продукту і Технології

Q, R edit

 • ratification scrutineers / перевіряльники ратифікації
 • ratification vote / голосування для ратифікації
 • refinement process / процес уточнення
 • regional fund committee / регіональний комітет фінансування
 • reports of UCoC breaches / заяви про порушення УКП
 • Revised Enforcement Guidelines / Переглянуті Настанови з правозастосування
 • Revisions Committee / Комітет з перегляду

S edit

 • scope / сфера компетенції
 • scope of work / сфера діяльності
 • set of policies / набір політик | набір правил
 • shortlist / короткий список
 • shortlisting process / процес формування короткого списку
 • Signals & Data Services (SDS) / Сервіси сигналів і даних (SDS)
 • Single Transferable Vote / Єдиний перехідний голос
 • sister project / сестринський проєкт | споріднений проєкт
 • Sister Projects Task Force / Цільова група з сестринських проєктів
 • source materials / джерельні матеріали
 • staff / персонал | співробітники
 • stakeholders / зацікавлені сторони
 • statements / свідчення
 • sub-bucket / менший кошик
 • supporting documentation / супровідна документація
 • systemic failures / системні порушення
 • systemic failure to enforce the UCoC / системне порушення правозастосування УКП

T edit

 • tech contributor / технічний дописувач
 • Technical Code of Conduct committee / Комітет технічного кодексу поведінки
 • Technology Council / Технологічна рада
 • Terms of Use / Умови використання
 • training materials / навчальні матеріали
 • Training Resources / Навчальні ресурси
 • triple / тріада
 • Trust and Safety Policy team / Команда політики довіри і безпеки
 • trustworthy information / достовірна інформація | інформація, що заслуговує на довіру

U edit

 • U4C / U4C — Координаційний комітет Універсального кодексу поведінки
 • UCoC / УКП
 • UCoC project team / команда проєкту УКП
 • Universal Code of Conduct / Універсальний кодекс поведінки
 • Universal Code of Conduct Coordinating Committee (U4C) / Координаційний комітет Універсального кодексу поведінки (U4C)
 • user experiences / досвід користування

V edit

 • volunteer scrutinizers / волонтери-перевіряльники
 • voter / учасник голосування
 • voter eligibility / вимоги до виборців | право голосу | право виборця на участь у голосуванні
 • voter information / інформація для виборців
 • voter list / список виборців
 • vote scrutineers / перевіряльники голосування
 • voting eligibility / право на участь у голосуванні
 • voting instructions / інструкції для виборців

W edit

 • wiki experience / вікідосвід | сприйняття вікі | враження від вікі
 • Wikimedia Movement committee / комітет руху Вікімедіа
 • workshop / робітня | воркшоп | семінар

Wikimania edit

 • application / заявка
 • Collaboration of the Open / Співпраця відкритих
 • Core Organizing Team / Основна організаційна команда
 • gender identity / гендерна ідентичність
 • less secure networks / менш захищені мережі
 • lightning talk / бліц-доповідь
 • Programme Working Group / Програмна робоча група
 • reviewing team / команда, що переглядає заявки
 • Spirit of the Open / Дух відкритості
 • travel scholarship / стипендія для подорожі

Інше edit

(en) English (uk) Ukrainian Українська Примітки
Global blocks Глобальні блокування
Global locks ? Глобальна блокада? (Викликає деяку асоціацію із блокуванням, хоча в англ. теж - lock/block)

Якщо почитати Global locks, то там йдеться про Глобальні блокування.

Не зовсім. Ці поняття розрізняються (global locks vs global blocks)
Global bans Глобальні заборони
Learning patterns Навчальні моделі Моделі, а не модулі, бо є ще Learning/Training modules

Див. також edit