Хартія руху/Вміст/Глосарій

This page is a translated version of the page Movement Charter/Content/Glossary and the translation is 94% complete.

Афіліати

Афіліати руху — це суб'єкти руху Вікімедіа, які були офіційно визнані: або Фондом Вікімедіа, або (починаючи з 2026 року) Фондом Вікімедіа після позитивної рекомендації Глобальної ради. Існує чотири типи афіліатів руху:

 • Відділення — зареєстровані незалежні неприбуткові організації, що представляють рух Вікімедіа та підтримують роботу руху на глобальному рівні, зосереджені в межах певної географічної території. Відділення або національні/субнаціональні організації використовують назву, яка чітко пов'язує їх з Вікімедіа, і мають право використовувати торговельні марки Вікімедіа для своєї роботи, публічності, а також збору коштів.
 • Тематичні організації — зареєстровані незалежні неприбуткові організації, що представляють рух Вікімедіа та підтримують роботу, зосереджену на певній темі, напрямі, предметі чи проблемі в межах країн і регіонів, або між країнами та регіонами. Тематичні організації використовують назву, яка чітко пов'язує їх з Вікімедіа, і мають право використовувати торговельні марки Вікімедіа для своєї роботи, публічності, а також збору коштів.
 • Групи користувачів Вікімедіа — групи з відкритим членством, з визначеною контактною особою та історією проєктів, створені так, щоб їх було легко формувати. Групи користувачів можуть самі обирати або не обирати реєстрацію, і їм надаються обмежені права використання торговельних знаків Вікімедіа для публічності, пов'язаної з подіями та проєктами.
 • Інші типи афіліатів — за погодженням з Глобальною радою та Фондом Вікімедіа.

Хартія

Це хартія руху Вікімедіа. Це документ, що окреслює ролі, обов'язки, права та спільні цінності Руху.

Вміст

Будь-який матеріал, доданий, вилучений, змінений, переглянутий, відредагований, видалений або іншим чином змінений зареєстрованим чи незареєстрованим користувачем за допомогою будь-якого користувацького інтерфейсу, що призводить до зміни будь-якого аспекту проєкту Вікімедіа.

Дописувачі

У цьому документі дописувач — це будь-хто, хто бере участь у створенні вмісту чи управлінні вмістом, або у технічній підтримці створення вмісту в проєкті Вікімедіа.

Справедливість

 
Різниця між рівністю і справедливістю.

Справедливість — це спроба встановити стандарти справедливого ставлення до всіх, виходячи з їхніх обставин та з огляду на бар'єри, які заважають їм мати однаковий рівень досягнень. Цього неможливо досягти, ставлячись до всіх однаково.

Зовнішні партнери

Суб'єкти поза межами Руху Вікімедіа, які поділяють наші цінності та місію і співпрацюють з однією чи кількома зацікавленими сторонами всередині Руху. Не використовуються безпосередньо.

Фінансовий спонсор

Фінансовий спонсор — це організація, яка адмініструє грант від імені грантоотримувача. У контексті цього документа фінансові спонсори не обов'язково мають бути афіліатами Вікімедіа. Фінансові спонсори мають бути зареєстрованими організаціями як благодійні/неприбуткові у своєму місцевому контексті, і повинні відповідати деяким основним вимогам, які визначатимуться організацією, що надає грант

Вільні знання

Відкриті знання (або вільні знання) — це знання, які можна вільно використовувати, повторно використовувати та розповсюджувати без грошових, соціальних чи технологічних обмежень.

Збір коштів

Збір коштів — це процес пошуку та отримання коштів. У цьому документі термін «збір коштів» використовується для опису процесу пошуку грошових пожертв від незалежних організацій та індивідуальних донорів. Це також включає гранти, надані третіми сторонами, часто для підтримки конкретних цілей.

Збір коштів, який проводять афіліати та регіональні хаби, називається локально координованим збором коштів. Збір коштів, який проводить Фонд Вікімедіа, називається глобально координованим збором коштів.

Інклюзивність

Дія зі зменшення вигнання та дискримінації (включаючи з причин віку, соціального класу, релігії, гендеру, досягнень тощо) з боку як індивідів, так і груп, через внесення змін до налаштувань, політик, культур та структур для створення умов для виникнення різноманіття.

Рух / Рух Вікімедіа

«Рух» або «рух Вікімедіа» означає сукупність людей, організацій, діяльності та цінностей, які обертаються навколо сайтів і проєктів Вікімедіа.

Проєкти

Wikimedia has a series of knowledge projects (e.g. Wikipedia, Wiktionary, Wikidata, Wikimedia Commons etc). Local projects are primarily lingual variants of a knowledge project (e.g. English Wikipedia, Turkish Wiktionary). Certain knowledge projects are cross-language and do not have local projects, but may be both “project” and “local project”. There are also projects that act as infrastructure for the Wikimedia community, such as Meta-Wiki and MediaWiki Wiki.

Генерування даходів

 • Генерування доходів — це процес отримання коштів для підтримки одного чи більше аспектів руху. Деякі приклади генерування доходів наведені нижче:
 • Збір коштів
  • Включаючи гранти, надані третіми сторонами, часто для підтримки конкретних цілей
 • Членські внески для афіліатів
 • Вікімедіа Ентерпрайз

З генеруванням доходів пов'язане пожертви в натуральній формі, коли організація чи фізична особа надає послугу або фізичні предмети безплатно або зі знижкою. Приклади можуть включати:

 • Конференц-зали чи офісні приміщення
 • Доступ до інтернету
 • Вільний доступ до архівних матеріалів

Ресурси

Ресурси — це запас або пропозиція грошей, матеріалів, персоналу, знань та інших активів, які можуть бути використані особою або організацією для ефективного функціонування. (Оксфордський словник)

У випадку руху Вікімедіа ресурси включають:

 • Грошові активи, отримані від генерування доходів
 • Людські ресурси, включно з дуже великою кількістю волонтерів, які рухають рух, і невеликою кількістю оплачуваних працівників, які підтримують волонтерів
 • Репутація руху Вікімедіа, його проєктів та діяльності як джерела інформації, доступної для всього світу безоплатно
 • Вміст проєктів, розроблений і керований волонтерами
 • Фізичне сховище, яке містить програмне забезпечення та вміст проєктів
 • Освітня та інформаційна документація, що підтримує проєкти та інші види діяльності руху.

Зацікавлені сторони

Будь-яка особа або група осіб, незалежно від того, чи є вони волонтерами, чи ні, які інвестували людський, фінансовий або інший капітал в організацію, які можуть вплинути на реалізацію цілей організації або на яких впливає реалізація цих цілей.

У цьому документі зацікавленою стороною є кожен, хто зацікавлений у реалізації бачення Руху. Точніше, цей термін включає онлайн і офлайн спільноти, організовані групи, такі як афіліати і Фонд Вікімедіа, а також членів нашої ширшої екосистеми, таких як партнери і союзники.

Субсидіарність

Принцип субсидіарності передбачає, що повноваження з ухвалення рішень найкраще розташовувати (а) там, де виникає відповідальність за результати; і (б) у найближчій відповідній близькості до того місця, де будуть здійснюватися дії, що призведуть до результатів.

Фонд Вікімедіа

Також відомий як ФВМ. Міжнародна неприбуткова організація, розташована в США, яка здійснює хостинг проєктів Вікімедіа, несе загальну відповідальність за їхню технічну інфраструктуру і надає широкий спектр підтримки суб'єктам Вікімедіа та дописувачам. Фонд Вікімедіа є юридичним власником проєктів Вікімедіа та пов'язаних з ними веб-сайтів. Йому належать торговельні марки, які стосуються безпосередньо Фонду Вікімедіа, а також торговельні марки, пов'язані з проєктами Вікімедіа.

Вікімедійці

У цьому документі вікімедієць — це будь-хто, хто робить внесок у місію Руху. Це може бути редактор, розробник MediaWiki, куратор, організатор, штатний працівник або будь-хто інший, хто інвестує час у діяльність Руху.

Further reading