ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಚಾರ್ಟರ್/ವಿಷಯ/ಪದಕೋಶ

This page is a translated version of the page Movement Charter/Content/Glossary and the translation is 100% complete.

ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳು

"ಮೂವ್ಮೆಂಟ್‌ನ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳು ವಿಕಿಮೀಡಿಯ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಘಟಕಗಳಾಗಿವೆ: ಒಂದಾ ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಫೌಂಡೇಶನ್‌ನಿಂದ, ಅಥವಾ (2026 ರಿಂದ) ಜಾಗತಿಕ ಮಂಡಳಿಯ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸಲಹೆಯ ನಂತರ ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಫೌಂಡೇಶನ್‌ನಿಂದ. ಈ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವಿಧಗಳಿವೆ:

 • ಅಧ್ಯಾಯಗಳು-ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಮತ್ತು ಭೌಗೋಳಿಕತೆಯೊಳಗೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಚಳುವಳಿಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಸ್ವತಂತ್ರ ಲಾಭರಹಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ/ಉಪ-ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಹೆಸರನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಕೆಲಸ, ಪ್ರಚಾರ ಮತ್ತು ನಿಧಿಸಂಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಟ್ರೇಡ್ಮಾರ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಅನುಮತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
 • ವಿಷಯಾಧಾರಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು-ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಮತ್ತು ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರದೇಶಗಳೊಳಗೆ ಅಥವಾ ಅದರಾದ್ಯಂತ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಥೀಮ್, ವಿಷಯ ಅಥವಾ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಸ್ವತಂತ್ರ ಲಾಭರಹಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಷಯಾಧಾರಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಹೆಸರನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಕೆಲಸ, ಪ್ರಚಾರ ಮತ್ತು ನಿಧಿಸಂಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಟ್ರೇಡ್ಮಾರ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಅನುಮತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
 • ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಬಳಕೆದಾರ ಗುಂಪುಗಳು-ಸುಲಭವಾಗಿ ರಚಿಸಬಹುದಾದಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ, ಸ್ಥಾಪಿತ ಸಂಪರ್ಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳ ಇತಿಹಾಸದೊಂದಿಗೆ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಿರಿ. ಬಳಕೆದಾರರ ಗುಂಪುಗಳು ಸಂಯೋಜಿಸಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಮಾಡದಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಗುರುತುಗಳ ಸೀಮಿತ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
 • ಇತರ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಕಾರಗಳು-ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮತ್ತು ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ನಿಂದ ಅನುಮೋದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ.

ಗುಣಲಕ್ಷಣ

ಇದು ವಿಕಿಮೀಡಿಯ ಮೂವ್ ಮೆಂಟ್ ನ ಚಾರ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಚಳುವಳಿಯ ಪಾತ್ರಗಳು, ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು, ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ.

ವಿಷಯ

ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಯೋಜನೆಯ ಯಾವುದೇ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಬಳಕೆದಾರ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನೋಂದಾಯಿತ ಅಥವಾ ನೋಂದಾಯಿಸದ ಬಳಕೆದಾರರಿಂದ ಸೇರಿಸಲಾದ, ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾದ, ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ, ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದ, ಸಂಪಾದಿಸಿದ, ಅಳಿಸಲಾದ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತು ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರಬಹುದು.

ಕೊಡುಗೆದಾರರು

ಈ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ, ಕೊಡುಗೆದಾರ ಎಂದರೆ ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಯೋಜನೆಯ ವಿಷಯದ ರಚನೆ ಅಥವಾ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಿಷಯ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬೆಂಬಲದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಯಾರಾದರೂ.

ಈಕ್ವಿಟಿ

 
'ಸಮಾನತೆ' ಮತ್ತು ಈಕ್ವಿಟಿ

ಈಕ್ವಿಟಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಅವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಒಂದೇ ಮಟ್ಟದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಬಾಹ್ಯ ಕೊಂಡಿಗಳು

ವಿಕಿಮೀಡಿಯ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ನ ಹೊರಗಿನ ಘಟಕಗಳು, ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಧ್ಯೇಯದೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಮಧ್ಯಸ್ಥಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸಹಯೋಗಿಸುತ್ತದೆ

ನೇರವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಹಣಕಾಸಿನ ಪ್ರಾಯೋಜಕ

ಹಣಕಾಸಿನ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಎಂದರೆ ಅನುದಾನ ಪಡೆಯುವವರ ಪರವಾಗಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ದಾಖಲೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಹಣಕಾಸಿನ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾದ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳಾಗಿರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಹಣಕಾಸಿನ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ದತ್ತಿ/ಲಾಭರಹಿತ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅನುದಾನವನ್ನು ನೀಡುವ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಲ್ಪಡುವ ಕೆಲವು ಮೂಲಭೂತ ಅರ್ಹತಾ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಬೇಕು.

ಮುಕ್ತ ಜ್ಞಾನ

ಮುಕ್ತ ಜ್ಞಾನವು ಯಾವುದೇ ಆರ್ಥಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಥವಾ ತಾಂತ್ರಿಕ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಲ್ಲದೆ ಬಳಸಲು, ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಮರುಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲು ಮುಕ್ತವಾದ ಜ್ಞಾನವಾಗಿದೆ.

ನಿಧಿಸಂಗ್ರಹ

ದೇಣಿಗೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಪಡೆಯುವ ಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ, "ನಿಧಿಸಂಗ್ರಹಣೆ" ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ದಾನಿಗಳಿಂದ ಹಣಕಾಸಿನ ದೇಣಿಗೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಒದಗಿಸುವ ಅನುದಾನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳು ನಡೆಸುವ ನಿಧಿಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಸಂಘಟಿತವಾದ ನಿಧಿಸಂಗ್ರಹಣ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ನಡೆಸಿದ ನಿಧಿಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಸಂಘಟಿತ ನಿಧಿಸಂಗ್ರಹಣ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ

ವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವಿಕೆಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಗಳು, ನೀತಿಗಳು ಮತ್ತು ರಚನೆಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಗುಂಪುಗಳು ಹೊರಗಿಡುವಿಕೆ ಮತ್ತು ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು (ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ವಯಸ್ಸು, ಸಾಮಾಜಿಕ ವರ್ಗ, ಜನಾಂಗೀಯತೆ, ಧರ್ಮ, ಲಿಂಗ, ಲೈಂಗಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ, ಇತ್ಯಾದಿ) ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಕ್ರಿಯೆ.

ಮೂವ್ ಮೆ೦ಟ್/ ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಮೂವ್ ಮೆ೦ಟ್

ಮೂವ್ ಮೆ೦ಟ್ ಅಥವಾ ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಮೂವ್ ಮೆ೦ಟ್ಎಂಬುದು ವಿಕಿಮೀಡಿಯ ಸೈಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುವ ಜನರು, ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಯೋಜನೆಗಳು

ವಿಕಿಮೀಡಿಯವು ಜ್ಞಾನ ಯೋಜನೆಗಳ ಸರಣಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ (ಉದಾ. ವಿಕಿಪೀಡಿಯ, ವಿಕ್ಷನರಿ, ವಿಕಿಡೇಟಾ, ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಕಾಮನ್ಸ್ ಇತ್ಯಾದಿ). ಸ್ಥಳೀಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಜ್ಞಾನ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಷಾ ರೂಪಾಂತರಗಳಾಗಿವೆ (ಉದಾ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ, ಟರ್ಕಿಶ್ ವಿಕ್ಷನರಿ). ಕೆಲವು ಜ್ಞಾನ ಯೋಜನೆಗಳು ಅಡ್ಡ-ಭಾಷೆಗಳಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ "ಯೋಜನೆ" ಮತ್ತು "ಸ್ಥಳೀಯ ಯೋಜನೆ" ಎರಡೂ ಆಗಿರಬಹುದು. ಮೆಟಾ-ವಿಕಿ ಮತ್ತು ಮೀಡಿಯಾವಿಕಿ ಯಂತಹ ವಿಕಿಮೀಡಿಯ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಯೋಜನೆಗಳೂ ಇವೆ.

ಆದಾಯ ಉತ್ಪಾದನೆ

 • ಆದಾಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಮೂವ್ ಮೆಂಟ್ ನ ಒಂದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಆದಾಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳೆಂದರೆ:
 • ನಿಧಿಸಂಗ್ರಹ:
  • ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಮೂರನೇ ಪಕ್ಷಗಳು ಒದಗಿಸುವ ಅನುದಾನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ
 • ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಶುಲ್ಕ
 • ವಿಕಿಮೀಡಿಯ ಉದ್ಯಮ

ಆದಾಯ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ "ದೇಣಿಗೆ-ವಿಧ", ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸೇವೆಯಿಲ್ಲದೆ ಅಥವಾ ರಿಯಾಯಿತಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸೇವೆ ಅಥವಾ ಭೌತಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದಾಗ. ಉದಾಹರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವು ಸೇರಿವೆ:

 • ಸಭೆ ಕೊಠಡಿಗಳು ಅಥವಾ ಕಚೇರಿ ಸ್ಥಳ
 • ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೌಲಭ್ಯ
 • ಆರ್ಕೈವಲ್ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಪ್ರವೇಶ

ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು

ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಎಂದರೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಬಳಸಬಹುದಾದ ಹಣ, ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಇತರ ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ಅಥವಾ ಪೂರೈಕೆ. (ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ನಿಘಂಟು)

ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆಃ

 • ಆದಾಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯಿಂದ ಪಡೆದ ವಿತ್ತೀಯ ಸ್ವತ್ತುಗಳು
 • ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು, ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಸೇವಕರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸಂಬಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು
 • ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಚಳವಳಿಯ ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮಾಹಿತಿಯ ಮೂಲವಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕವಿಲ್ಲದೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿವೆ
 • ಸ್ವಯಂಸೇವಕರ ಮೂಲಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿಷಯ
 • ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳ ವಿಷಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಭೌತಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆ
 • ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಚಳುವಳಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ದಾಖಲಾತಿ.

ಮಧ್ಯಸ್ಥಗಾರರು

ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಗುಂಪು, ಸ್ವಯಂಸೇವಕರಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದಿರಲಿ, ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನವ, ಆರ್ಥಿಕ ಅಥವಾ ಇತರ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಉದ್ದೇಶಗಳ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಅಥವಾ ಆ ಉದ್ದೇಶಗಳ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ.

ಈ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ, ಮೂವ್ ಮೆಂಟ್ ನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಪೂರೈಸುವಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಪಾಲುದಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚು ನಿಖರವಾಗಿ, ಈ ಪದವು ಆನ್ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಆಫ್ಲೈನ್ ಸಮುದಾಯಗಳು, ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ನಂತಹ ಸಂಘಟಿತ ಗುಂಪುಗಳು ಮತ್ತು ಪಾಲುದಾರರು ಮತ್ತು ಮಿತ್ರರಂತಹ ನಮ್ಮ ವಿಶಾಲ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಅಧೀನತೆ

ಸಬ್ಸಿಡಿಟಿಯ ತತ್ವವು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ (a) ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು (b)ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಸಾಮೀಪ್ಯದಲ್ಲಿ.

ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಫೌಂಡೇಶನ್

ಇದನ್ನು ಡಬ್ಲ್ಯುಎಂಎಫ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲಾಭರಹಿತ ಸಂಸ್ಥೆಯು, ಅವುಗಳ ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಘಟಕಗಳು ಮತ್ತು ಕೊಡುಗೆದಾರರಿಗೆ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಂಎಫ್ ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಹೋಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಟ್ರೇಡ್‌ಮಾರ್ಕ್‌ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಟ್ರೇಡ್‌ಮಾರ್ಕ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ವಿಕಿಮೀಡಿಯನ್ಸ್

ಈ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ, ವಿಕಿಮೀಡಿಯನ್ಸ್ ಎಂದರೆ ಮೂವ್ ಮೆಂಟ್ ಧ್ಯೇಯಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವ ಯಾರಾದರೂ, ಅದು ಸಂಪಾದಕನಾಗಿರಬಹುದು, ಮೀಡಿಯಾವಿಕಿ ಡೆವಲಪರ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಕ್ಯುರೇಟರ್, ಸಂಘಟಕ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಥವಾ ಚಳವಳಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಯವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಯಾರಾದರೂ ಆಗಿರಬಹುದು.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಓದುವಿಕೆಗೆ