Translation requests/Give the gift of knowledge/sv


Skänk kunskap

edit

Template:Fundraising menu-en

This is a closed translation request.

 
Florence Devouard, Wikimedia Foundations ordförande

22 oktober 2007. Efter en blygsam början på gräsrotsnivå för bara sex år sedan, har Wikipedia växt till en global resurs utan motstycke som förändrar våra sätt att utbyta kunskap. Sajten besöks av miljontals människor från hela världen och finns för närvarande på 250 språk.

Liksom alla projekt den ideella organisation Wikimedia Foundation driver, erbjuder Wikipedia människor överallt i världen möjligheten att ta del av mänsklighetens samlade kunskap. Den ser också till så olika röster får komma till tals på lika villkor. Vi är självfallet mycket stolta över den positiva påverkan Wikipedia och dess systerprojekt har i det globala samhället.

Wikipedias betydelse världen över har öppnat för en växande uppsättning av åtaganden och utmaningar för Wikimedia Foundation. I ljuset av denna internationella framgång har vår organisation börjat fokusera sin energi på de delar av världen som bäst behöver vår hjälp: Underutvecklade samhällen med begränsad tillgång till utbildningsresurser. Med tanke på att nästan två miljarder barn i utvecklingsländerna får lite eller ingen utbildning alls, anser vi att detta är en mycket viktig uppgift.

Så här långt har vi redan gjort stora framsteg på den här punkten, trots våra begränsade resurser. Genom olika typer av samarbeten med andra aktörer har vi nått ut med Wikipedia till avlägsna hörn av världen. Vi har även sporrat till skapande av Wikipedior på andra språk, såsom yoruba och swahili. Emellertid har detta senaste år haft karaktären av att plantera frön för framtida satsningar inom utbildningsområdet.

Trots allt vi åstadkommit så behöver vi göra mer!

Wikimedia Foundation behöver ditt stöd för att kunna fortsätta att underlätta kunskapsutbyten över hela världen.

De närmaste veckorna pågår vår årliga insamlingskampanj. Vi hoppas att du uttrycker ditt stöd för oss genom en gåva, oavsett hur stor eller liten den är. Därmed gör du det möjligt för oss att fullfölja vårt uppdrag att ge alla världsmedborgare fri tillgång till mänsklighetens samlade kunskap.

Florence Devouard
ordförande i Wikimedia Foundation