Stewards/Confirm/Introduction16/th

This page is a translated version of the page Stewards/Confirm/Introduction16 and the translation is 43% complete.
Outdated translations are marked like this.

การรับรองปี 2016–17 จะเริ่มในวันที่ 8 กุมภาพันธ์

การลงคะแนนเลือก Steward ปี 2016–17 เป็นโอกาสที่ดีในการตรวจสอบว่าเรายังคงพึงพอใจใน Steward คนปัจจุบันของเราหรือไม่ เพื่อทำให้กระบวนการนี้นุ่มนวลที่สุด นี่คือวิธีการจัดการ

ระหว่างการลงคะแนนปี 2016 โปรดแสดงความคิดเห็นหากคุณไม่พึงพอใจบุคคลใด ๆ ในรายชื่อด้านล่างพร้อมเหตุผล ตัวอย่างเช่น คุณอาจบอกกล่าวถึงการไม่มีส่วนร่วมหรือพฤติกรรมด้านลบ Steward ที่ไม่มีส่วนร่วมเป็นระยะเวลาหนึ่ง ดังที่กล่าวไว้ในนโยบายเกี่ยวกับ Steward จะถูกถอดถอนจากการเป็น Steward

เมื่อสิ้นสุดการลงคะแนน ผู้ได้รับการคัดเลือกทั้งคนปัจจุบันและคนใหม่จะพิจารณาข้อความที่แสดงความไม่พึงพอใจในหน้านี้และอาจพิจารณาถอดถอนสิทธิ์การเป็น Steward โดยดูจากความคิดเห็นของชุมชนและข้อแก้ต่างของตัวผู้ที่ถูกกล่าวถึง Steward ทุกคนจะต้องผ่านกระบวนการนี้หลังจากการลงคะแนน

All stewards elected before February 2016 will undergo this process.

ดูเพิ่ม: