This page is a translated version of the page PRISM and the translation is 100% complete.

PRISM, overheidscontrole en Wikimedia: Verzoek om reacties uit de gemeenschap

De afgelopen week berichtten verschillende media over een Amerikaans internetbewakingssysteem onder de naam PRISM[1] dat volgens de berichten de Amerikaanse overheid direct de mogelijkheid geeft persoonlijke informatie te verkrijgen van servers van verschillende in Amerika gevestigde aanbieders van internetdiensten. [2] De meeste van de aanbieders van die betrokkenheid gesuggereerd werd, hebben iedere betrokkenheid bij PRISM ontkend[3], maar President Obama lijkt het bestaan van dit programma te hebben bevestigd en verdedigd.

Onzekerheid en onbeantwoorde vragen blijven bestaan over de aard en omvang van PRISM. De bestaande geopenbaarde rapporten en de duidelijke verschillen tussen deze rapporten hebben zorgen opgeroepen in de Wikimedia-gemeenschap, en ook bij de Wikimedia Foundation.

Ons standpunt

De Wikimedia Foundation heeft geen verzoeken of juridische bevelen ontvangen om deel te nemen aan PRISM, om te voldeon aan de Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA), of om deel te nemen aan of mee te werken aan enig geheim intelligent toezichthoudend programma. We hebben ook onze systemen niet "aangepast" om toezicht vanuit de overheid te vereenvoudigen, zoals volgens de New York Times het geval is bij sommige dienstverleners. [4]

Waarom wij ons zorgen maken

Vrijheid van meningsuiting en toegang tot informatie zijn waarden waarop Wikimedia is gebouwd. Deze waarden kunnen in gevaar komen door toezicht: het is begrijpelijk dat schrijvers en lezers zich minder vrij zullen informeren en uiten. Eenvoudig gezegd, "Privacy-recht is essentieel voor intellectuele vrijheid."

Bovendien, hoewel PRISM een project is van de Amerikaanse overheid, betekenen de wereldomvattende aard van het internetverkeer en de mogelijke deling van vergaarde informatie tussen overheden dat internetgebruikers over de hele wereld hier mogelijk mee te maken krijgen. Vanwege deze mogelijkheid voelen wij een verplichting naar onze gehele wereldomvattende gemeenschap van bijdragers en lezers om deze zaak volledig te begrijpen en mogelijkh hierop te reageren.

Onderzoek en acties

Vanwege de vele onbeantwoorde vragen rondom PRISM en de mogelijke impact van deze zaak voor onze principes vinden wij het belangrijk om de Wikimedia-gemeenschap te raadplegen over welke stappen we kunnen zetten. [5] Naar onze mening moeten overheden open zijn naar hun bevolking. Deze openheid is essentieel voor onze mogelijkheid (en die van andere gelijkdenkende organisaties) om te beoordelen of een juridische actie nodig is in een geval als dit.

Mozilla, de Electronic Frontier Foundation, de Free Software Foundation en het Center for Democracy and Technology, alsmede vele anderen, hebben besloten op dit gebied samen te werken. Zij zijn begonnen eenopen brief aan het Amerikaanse Congres op te stellen, waarin zij vragen om openheid, onderzoek, en verantwoording, en hebben individuelen en andere geïnteresseerde organisaties, waaronder de Wikimedia Foundation, gevraagd om zich bij hun aan te sluiten.

Zoals wij het zien, hebben wij een belangrijke rol te spelen in het behouden van bescherming voor vrije meningsuiting en toegang tot informatie, omdat dit de kern is van onze missie. Wij vinden daarom dat de Wikimedia Foundation moet samenwerken met deze organisaties, en mogelijk met andere, en ons moeten aansluiten bij hun inzet om de overheid te vragen verantwoording af te leggen voor en uitleg te geven over hun internet toezichtproject.

Dit gezegd hebbend, willen we graag uw mening horen over deze onderwerpen, voordat wij enige actie ondernemen. Moeten wij samenwerken met deze organisaties in hun openbare stellingname en inspanningen omdat zij aansluiten bij de waarden en missie van de Wikimedia-gemeenschap? Laat alstublieft uw gedachten achter op onze discussiepagina. We zullen alle reacties in overweging nemen, maar, omdat zaken snel gaan, voelen wij ons verplicht niet alter dan 21 juni 2013 hierover een beslissing te nemen. [6]

Opmerkingen

  1. The Washington Post en The Guardian berichtten hierover op 6 juni 2013
  2. Een eerder rapport suggereerde een opvallende breedte van de gegevens die onder dit programma beschikbaar zijn. CNET heeft later bericht dat het programma op zijn minst enkele formele en aangepaste processen omvat.
  3. TechCrunch heeft ontkenningen van acht organisaties van wie betrokkenheid gesuggereerd werd, gepubliceerd.
  4. Toezicht is mogelijk zonder onze medewerking. Het afluisteren van algemeen internetverkeer door overheden of anderen kan gevolgen hebben voor onze lezers en degenen die bijdragen. Om dit te voorkomen zijn de Wikimedia websites al bereikbaar onder HTTPS en het installeren van HTTPS Everywhere maakt dit de standaaard. We werken eraan om HTTPS meer en meer de standaard te maken voor onze lezers en de ingelogde gebruikers, zondat dat hiervoor iets geïnstalleerd moet worden. Updates hierover worden geplaatst op onze technische blog.
  5. Zoals u misschien weet, heeft de Wikimedia-gemeenschap samen met de Wikimedia Foundation een richtlijn opgesteld over de betrokkenheid van de Foundation bij bepaalde politieke of beleidszaken. Dit geldt onder meer wanneer de Wikimedia Foundation samenwerking zoekt met andere organisaties om actie te ondernemen over een bepaalde politieke vragen of beleid. In deze richtlijn wordt het contact met de gemeenschap hoog gewaardeerd.
  6. Dit verzoek betreft uitsluitend de mogelijke deelname van de Wikimedia Foundation en is niet bedoeld om Wikipedianen te beperken in hun persoonlijke inzet.