This page is a translated version of the page Multilingualism and the translation is 78% complete.

Meta: w założeniach powinno być wielojęzyczne, ale w lipcu 2004 roku było w 85% angielskie (uaktualnienie: od stycznia 2005, napływ nowych stron niemieckich, oraz tłumaczy japońskich i francuskich, a także dzięki pracy tłumaczy, wskaźnik ten poprawił się do około 75%). Jeśli Wikimedia ma zachować spójny wizerunek i jednolitą politykę w obrębie świata, zyskując przy tym na wielkiej liczbie członków (już teraz dla większości użytkowników WM, język angielski nie jest ojczystym!), trzeba zwiększyć wysiłki do uzyskania autentycznej wielojęzyczności.

Help Meta become more multilingual! Add content in your native language.

Informacje Wielojęzyczne

Jakkolwiek istnieją strony dążące do pozostania jednojęzykowymi, możliwe jest zapewnienie dostępu do informacji dla użytkowników posługujących się innymi językami.

Boczny panel

Na każdej stronie, tak jak i na tej, można dodawać boczny panel, którego zadaniem jest podsumowanie zawartości strony. Prosi się o tłumaczenie tekstu w bocznym panelu na języki które znasz, oraz dodanie poniżej linków do stron o wielojęzyczności na WP na których się udzielasz. Zachęcaj innych użytkowników, którzy nie piszą po angielsku, do przedstawiania swoich przemyśleń/pomysłów na stronach Meta w swoich ojczystych językach.

Uważamy, że ważne dokumenty powinny mieć taki podsumowujący wielojęzyczny panel boczny.

Podsumowanie

Możesz dodawać podsumowanie do strony po przez {{Abstract}}. Podsumowanie jest użyteczne kiedy strona traktuje o skomplikowanym zagadnieniu, a chciałbyś podać więcej informacji niż jednolinijkowy opis.

Tłumacze

Jeśli posługujesz się sprawnie więcej niż jednym językiem, dodaj siebie do listy tłumaczy (patrz także There is also an English Wikipedia available). Możliwe, że będziesz też zainteresowany dyskusją na temat procesu tłumaczenia.

Zarządzanie swoim projektem językowym

Zaproszenie do różnicowania języka

Wyślij wiadomość do wszystkich grup językowych które znasz! Zachęć ich do wspierania ich ulubionych języków po przez rozszerzenie GFDL.

Artykuły, materiały itd. na temat rodzimych języków:

  1. Strona Languagegeek poświęcona promocji języków rdzennych

Badania zasobów itp. na rdzennych obszarach

  1. Indigenous Language.org, jar

Linki wewnętrzne