Multilingualism/fa

 

Translate this page!

Help Meta become more multilingual! Add content in your native language.

فراویکی قرار است که پروژه ای چند زبانی باشد. چنانچه، ویکی‌مدیا بخواهد تصویری منسجم به همراه مجموعه‌ای مرتبط از سیاست‌ها را در همهٔ دنیا از خود ارائه داده، و از نظرات و ایده‌های اعضاء و مشترکانش بهره ببرد، محتاج خواهد بود که بر تلاش‌های چندزبانهٔ خود بیفزاید.

اطلاعات چند‌زبانهEdit

هرچند یک صفحهٔ بخصوص ممکن است سمت و سوی تک‌زبانی داشته باشد، امکان ارائهٔ کمک به متکلمان سایر زبان‌ها هم برای ما وجود دارد.