Fundraising 2011/Jimmy Letter 004/he

Translation instructions
  • For pages marked "Missing" or "In progress", click the page title and start translating. When you are done, click "edit status" and change the status to proofreading.
  • For pages marked "Needs updating", compare the page to the source page and update the translation accordingly. When you are done, click "edit status" and change the status to proofreading.
  • It is important to have someone else proofread the translated page! If you have proofread a page and it is ready for publication, click "edit status" and change that page's status to ready.
  • If you are changing something that has already been published, change its status back to ready for it to be published again.

If you have any questions or feedback regarding the translation process, please post them here. Translation FAQ

זהו זה.

נותרו רק עוד מספר ימים.
נותרו רק עוד מספר שעות.

זהו הזמן בשנה שבו אנשים מכל העולם חוברים יחד כדי לשמור על ויקיפדיה ולקיים אותה.

אילו כל אחד מקוראי הודעה זו היה תורם $10, היינו יכולים לסיים את מסע ההתרמה ביום אחד. לא כל אחד יכול או מוכן לתרום. אבל זה בסדר גמור, כי בכל שנה די תורמים התומכים בוויקיפדיה בתרומה קטנה המספיקה לצרכינו. אנא תרמו 5$, 20$, 50$ או ככל שידכם משגת, כדי לעזור לנו להשיג את היעד שלנו לפני סוף השנה.

לגוגל יש קרוב למיליון שרתים. ביאהו יש בערך 13,000 עובדים. לוויקיפדיה יש 679 שרתים ועובדים בה 95 אנשים.

ויקיפדיה היא האתר החמישי בגודלו ברשת והיא משרתת 470 מיליון אנשים שונים בכל חודש, עם מיליארדי צפיות בדפים.

עסקים זה בסדר. פרסום אינו דבר רע. אבל הוא לא שייך לכאן. לא לוויקיפדיה. ויקיפדיה היא משהו מיוחד. היא כמו ספרייה או כמו גן ציבורי. היא כמו מקדש לרוח האדם. היא מקום שאליו כולנו יכולים לבוא כדי לחשוב, כדי ללמוד, כדי לחלוק את הידע שלנו עם אחרים.

כשייסדתי את קרן ויקימדיה, יכולתי להפוך אותה לחברה מסחרית עם פרסומות, אבל החלטתי לעשות משהו שונה. השתדלנו מאוד במשך השנים להיות רזים וחסכנים. אנחנו מבצעים את משימתנו, ואת הבזבוז - משאירים לאחרים.

השנה, אנא שקלו לתרום כדי לשמור על ויקיפדיה ולקיים אותה.

תודה,

ג'ימי ויילס
מייסד ויקיפדיה