Fundraising 2011/Jimmy Letter 001/he

Translation instructions
  • For pages marked "Missing" or "In progress", click the page title and start translating. When you are done, click "edit status" and change the status to proofreading.
  • For pages marked "Needs updating", compare the page to the source page and update the translation accordingly. When you are done, click "edit status" and change the status to proofreading.
  • It is important to have someone else proofread the translated page! If you have proofread a page and it is ready for publication, click "edit status" and change that page's status to ready.
  • If you are changing something that has already been published, change its status back to ready for it to be published again.

If you have any questions or feedback regarding the translation process, please post them here. Translation FAQ

הנני מתנדב.

איני מרוויח אגורה על עבודתי בוויקיפדיה, וכמותי גם לא אלפי כותבינו ועורכינו המתנדבים האחרים. כשייסדתי את ויקיפדיה, יכולתי לעשותה חברה למטרות רווח עם פרסומות, אבל החלטתי לעשות משהו שונה.

מסחר זה בסדר. פרסום זאת לא רעה. אבל הם לא שייכים כאן. לא בוויקיפדיה.

ויקיפדיה היא משהו מיוחד. דמותה כספרייה או פארק ציבורי. היא כמקדש למחשבה. בה כולנו יכולים למצוא מקום לחשוב, ללמוד, ולחלוק את ידענו עם אחרים. זהו מיזם אנושי מיוחד, הראשון מסוגו בתולדות האנושות. זהו מיזם הומניטרי לספק אנציקלופדיה חופשית לכל אדם ואדם על כדור הארץ.

כל אדם ואדם.

אילו כל אחד מקוראי הודעה זו היה תורם $5, יכולנו לסיים את מסע ההתרמה היום. אבל לא כל אחד יכול או מוכן לתרום. וזה בסדר גמור. כל שנה מחליטים בדיוק מספיק אנשים לתרום. כאשר אנו מגיעים למטרתנו, אנו עוצרים את מסע ההתרמה. אנחנו ארגון קטן, ועבדתי קשה במהלך השנים כדי שנישאר רזים והדוקים. אנחנו מבצעים את משימתנו ומשאירים את הבזבוז לאחרים.

בכדי לעשות זאת ללא פרסומות, אנו זקוקים לכם. אלו אתם המקיימים את החלום הזה. אלו אתם שיצרו את ויקיפדיה. אלו אתם המאמינים ששווה לקיים מקום שקט ללימוד ומחשבה.

השנה, שקלו בבקשה לתרום $5 ,€20 , ¥1000, או ככל שתוכלו כדי להגן על ויקיפדיה ולקיימה.

תודה,

ג'ימי ויילס
מייסד ויקיפדיה