Průzkum k seznamu přání komunity 2016

This page is a translated version of the page Community Wishlist Survey 2016 and the translation is 8% complete.

Průzkum přání komunity 2016 skončil...

Děkujeme za zapojení!

Total: 265 návrhů, 1132 přispěvatelů, 5037 hlasů pro

Curious about what happens next? Check out the Community Wishlist Survey 2016 FAQ.

 

 • Předkládejte, diskutujte a revidujte návrhy: Nov. 7–20, 2016
 • Tým Community Tech návrhy přezkoumává a utřiďuje: Nov. 21–27
 • Hlasování o návrzích: Nov. 28–Dec. 12
 • Survey analysis: Dec. 13–14
 • Results posted: Dec. 15
 • Screening and assessment of top wishes by Community Tech team: end of December
 • Presentation of the initial assessment: Early January 2017
 • Working on wishes: January–December 2017!
 

Community Tech je tým vývojářů z Wikimedia Foundation zaměřený na potřeby aktivních přispěvatelů do projektů Wikimedia. Tým vyvíjí technické nástroje pro podporu nejrůznějších aspektů interakce mezi editory a projekty. Schémata, na kterých tým pracuje, jsou vybírána komunitou, prostřednictvím každoročního průzkumu Technických přání komunity.

Jednou do roka se koná anketa, ve které mohou aktivní přispěvatelé do projektů Wikimedia předložit své návrhy na vylepšení a opravy, na kterých by podle nich měli vývojáři pracovat. Po dvou týdnech se hlasuje o nejlepších návrzích.

Průběh průzkumu vyvinul tým Technických přání Wikimedia Německo, který pořádá podobný průzkum na německé Wikipedii. Mezinárodní průzkum podporuje tým Komunitních vztahů.

 

Quite a few! Here's a brief list.

 • Wish #2: Improved diff comparisons—The nightmare diff in the proposal was a small change made in a huge paragraph, which highlighted the paragraph and obscured the change. A WMF developer updated the diff engine; now it shows what actually changed.
 • Wish #5: Numerical sorting in categories—Community Tech implemented support for numerical sorting and has deployed the feature to 18 different wikis so far; we're currently offering the feature to any wikis that want to try it.

Community Tech is currently working on wish #4, Cross-wiki watchlist, and there are more wishes that have been addressed by volunteers and other teams.

Some of the top 10 wishes weren't feasible for various reasons; you can see all the wishes on the Survey Results page, with links to project pages and discussions.

 
Maskot Community Tech: pes nosící Santovu čepici.

Fáze předkládání návrhů trvá první dva týdny průzkumu.

V návrhové fázi mohou přispěvatelé z libovolného projektu a jazykové verze předkládat své návrhy na vylepšení a nové nástroje, kterých by se rádi dočkali v roce 2016. Návrhy lze předkládat v libovolném jazyce. Pokud váš návrh nebude předložen anglicky, zařídíme jeho přeložení, aby si jej kdokoliv mohl přečíst a hlasovat o něm.

Návrhy by měly být předkládány samostatně a dobře formulované. Návrhy by měly být přínosem pro aktivní editory. Návrhy by měly splňovat následující požadavky:

 • Jaký problém si přejete vyřešit?
 • Jakých uživatelů se to týká? (editorů, správců, uživatelů Wikizdrojů atd.)
 • Jak je k problému přistupováno nyní?
 • Jaká řešení navrhujete? (pokud máte nápady)

Návrh by měl být co nejspecifičtější, obzvlášť popis problému. Nepište Nástroj X je zastaralý, potřebuje vylepšit nebo má spoustu chyb. To nám neposkytne příliš informací k tomu, co je třeba vylepšit. Dobrý návrh by měl přesně popsat problém a čeho či koho se týká. Pokud nevíte jak přesně jej řešit, nevadí, stejně jako více možností řešení, z nichž neumíte vybrat nejlepší.

Předložení návrhu je jen začátek procesu. Během období předkládání návrhů může komunita spolupracovat na návrhu, vylepšit jej či upřesnit tak, aby v hlasovací fázi měl tento návrh šanci zaujmout více hlasujících. Po sepsání návrhu je vítaný každý, kdo návrh okomentuje či vylepší – položí doplňující otázku, navrhne změnu. Podobné návrhy mohou být sloučeny do jednoho, rozsáhlé mohou být rozděleny do více specifičtějších návrhů. Cílem je vytvořit co nejlepší návrhy pro hlasování.

Předkladatel návrhu by měl aktivně diskutovat o svém návrhu a pomáhat jej vylepšit. Z toho důvodu omezujeme počet předložených návrhů na tři od jedné osoby. Pokud jich předložíte více, poprosíme vás, abyste je zredukovali na tři. Předkládejte jen své nejlepší nápady! (Nebo požádejte někoho, aby předložil další návrhy za vás.)

Stejně tak by návrhy měli předkládat pouze registrovaní uživatelé, aby se na ně daly směřovat další dotazy v diskusi. I hlasovat mohou pouze uživatelé aktivní alespoň na jednom projektu. Pokud nesplňujete požadavky nebo jste dosáhli limitu počtu návrhů a máte další skvělé nápady, najděte někoho, kdo by váš návrh adoptoval.

Ještě jedna poznámka: Návrhy na vypnutí nebo odstranění funkce, na které pracoval některý produkční tým WMF, je mimo možnosti Community Tech. Takový návrh nebude propuštěn do hlasování.

 

Ano, některé užitečné návrhy v minulých letech nezískaly dostatek podpory a rozhodně si zaslouží druhou šanci.

Pokud se rozhodnete zkopírovat návrh z předchozího průzkumu do letošního, předpokládáme, že jej adoptujete – tedy, že se budete aktivně účastnit diskuse o návrhu a snažit se jej vylepšit ještě před hlasovací fází. Ale, jak píšeme výše, je stanoven limit tří návrhů na osobu a i recyklovaný návrh se započítává do limitu.

Hodí se uvést odkaz na předchozí diskusi, ale, prosíme, nekopírujte diskusi a hlasy z předchozích let. Pokud zde byly podnětné připomínky, zkuste je zohlednit ve svém návrhu.

 

Po skončení fáze předkládání návrhů máme krátkou přestávku na jejich zhodnocení a uspořádání, poté začne hlasování.

Všichni aktivní editoři mohou hlasovat a komentovat návrhy, které chtějí podpořit. Můžete hlasovat pro tolik návrhů, pro kolik chcete. Pro zajištění spravedlivého hlasování smí hlasovat pouze přihlášení registrovaní uživatelé. Hlasy nových účtů nemusí být uznány.

Počítají se pouze hlasy pro (support). Konečný žebříček bude sestaven podle počtu obdržených hlasů pro. Pokud jste navrhovatel, počítáte se automaticky jako hlasující pro.

Během fáze hlasování je vhodná živá diskuse k návrhům. Pokud chcete poslat neutrální nebo záporný hlas s komentářem, určitě to udělejte. Tyto diskuse mohou pomoci lidem, aby si ujasnili, zda hlasovat pro návrh. Tyto diskuse také poskytnou užitečné podněty pro práci během následujícího roku.

Přiměřená míra agitace není na škodu. Máte příležitost prodat svou myšlenku tolika lidem, kolika dokážete. Neváhejte oslovit další editory ze svého projektu, wiki nebo skupiny. Ale samozřejmě není v pořádku zapojovat loutkové účty, nutit ostatní k hlasování nebo ke změně názoru. Dobře míněná „volební kampaň“ je však naprosto v pořádku.

Note also that the proposals are occasionally rotated to ensure all get fair visibility. This is done by simply moving the top proposal to the bottom.

 

Je zřejmé, že většina návrhů, které se umístí mezi prvními deseti, bude zaměřena především na největší projekty – velké Wikipedie, Commons. Je zde však mnoho menších projektů a uživatelských skupin, které nemají samy o sobě dostatečnou sílu, aby své návrhy protlačily do první desítky, přestože odvádí důležitou práci pro naší komunitu.

Náš tým se věnuje práci na projektech, které pomáhají malým skupinám, včetně organizátorů kampaní a programů, účastníků projektu GLAM, menších projektů jako Wikizdroje či Wikislovník a stevardů a revizorů.

Je důležité mít v průzkumu návrhy pro menší projekty – pomáhá našemu týmu i Wikimedia Foundation lépe pochopit potřeby těchto malých skupin. Takže, prosíme, předkládejte návrhy pro tyto projekty, přestože pravděpodobně neproniknou mezi nejžádanějších deset.

 

Žebříček sestavený podle počtu hlasů pro přání představuje prioritizovaný seznam. Za vyhodnocení a řešení nejžádanějších přání je zodpovědný tým Community Tech. Všechna nejvíce podpořená přání nejdříve analyzuje, přičemž uváží rizikové faktory technické, sociální a politické.Hlasy proti a neutrální jsou velmi užitečné při upozorňování na možné nevýhody. U kontroverzních návrhů tým Community Tech hlasování vyvažuje přezkoumáním založeným více na konsensu.

Jako příklad lze uvést situaci z průzkumu v roce 2015: Návrh "přidat seznam sledovaných uživatelů" získal hodně hlasů pro, ale také několik silných hlasů proti. Tým Community Tech všechny strany vyslechl a rozhodl se, zda se projektem zabývat bude, nebo ne.

 
Každý pes nosící santovu čepici pracuje pro tým Community Tech.

… místo abychom se věnovali i dalším návrhům ze starších anket?

Hlavní důvod, proč pořádáme každoročně nový průzkum, je snaha oslovit co nejvíce lidí. O anketě i týmu ví nyní více osob a po roce, kdy byla úspěšně dokončena práce na mnoha návrzích, očekáváme, že lidé budou ještě více zaujati a nadšeni možností účasti v nové anketě. Chceme dát každému šanci přijít s novými nápady.

Chceme se také ujistit, že o starší návrhy je stále zájem. S vývojem softwaru se vyvíjí i potřeby uživatelů. Někdy i opravdu dobrý návrh z minulého roku už není tak důležitý, případně jeho popis jednoduše zastará. Provádění průzkumu každý rok nám pomůže zjistit, co komunita vyžaduje.

Pokud jsou v loňském seznamu věci, které by si podle vás zasloužily pozornost, podívejte se výše na „Mohu znovu navrhnout návrh z předchozích průzkumů?“.