Политика за затваряне на проекти

This page is a translated version of the page Closing projects policy and the translation is 78% complete.
Outdated translations are marked like this.
Съкращение:
CPP
Тази страница представя политиката, на която се подчинява процесът по затваряне (а в някои случаи и изтриване) на уикита, хоствани от Фондация Уикимедия, дефинирана от Езиковия комитет.
Language committee
Language committee
Language committee
For requesting users
For members
Информация
Closing projects (voluntarily)

Тази политика определя процеса по затваряне (а в някои случаи и изтриване) на уикита, хоствани от Фондация Уикимедия. Искания за затваряне на проекти, т.е. на поддомейни, основно езикови версии, се обработват от членовете на Езиковия комитет, които са изявили желание за това. Бордът на настоятелите на Фондация Уикимедия има последната дума по решенията на членовете на комитета. Искания за затваряне на цял сестрински проект (например на всички езикови версии на Уикицитат) са редки и не съществува формална процедура по тяхното обработване.

Въведение

По отношение на предишни искания за затваряне на проекти липсваше ясна политика. Бяха представени няколко предложения за подобна политика, но нищо не беше прието на практика по-рано.

По тази причина, множество малки неактивни уикита бяха предложени за затваряне. Някои хора подкрепяха, изхождайки от принципа „уикито е неактивно“, докато други се противопоставяха, изхождайки от принципа „нека се развива“. Често потребители минава и взимаха решение, което можеше да бъде дори противоположно на истинския консенсус.

Настоящата политика се опитва да отговори на този проблем като:

 • изисква валидна причина за затваряне, дефинирайки няколко възможни причини като съответно валидни или невалидни;
 • предостави процедурата в ръцете на членовете на Езиковия комитет и крайното решение – на Борда на настоятелите.

Общността повече няма правомощия да затваря сама проекти, а има единствено консултативна роля. Това съгласува процедурата с тази по предлагане на нови езикови версии, която също е подчинена на Езиковия комитет и одобрението на Борда. По този начин затварянето на проект вече не е по-лесно, отколкото откриването на нов.

Въпреки че решението вече се взима от член на Езиковия комитет, вместо чрез консенсус в общността, Бордът на настоятелите има последната дума. Езиковият комитет е убеден, че тази процедура ще подобри вземането на решения, както и че Комитетът и Бордът са подходящите органи, които да се занимават със затварянето на уикита на Уикимедия.

Политика

Видове предложения

За да бъдат разграничени рутинни ситуации от възможно по-сложни и необичайни, проектите, за които се предлага затваряне, биват класифицирани в един от два възможни типа:

 1. Обикновени езикови версии, които нямат съдържание или наличното съдържание е незначително. (Обърнете внимание, че малки/неактивни уикита обикновено не причиняват вреда, ако бъдат оставени отворени: автоматичният спам бива блокиран винаги, за разлика от някога.)
  Например: Уикиречник на афарски, Уикицитат на ирландски, Уикикниги на гуарански, ...
 2. Други (често сравнително по-активни) уикита могат да бъдат противоречиви, съмнителни или по-друг начин необичайни.
  Например: Quality Wikimedia, Simple English Wikiquote, ...

Дефиниции на възможните мерки

 • Затваряне на уики означава заключване на неговата база данни, така че да не може да бъде редактирано от никого другиго, освен от стюарди, системни администратори, основателя и служители, но като всички страници останат публично видими. Специалните потребителски права (администратор, ...) се свалят и може да бъдат възстановени при поискване, когато уикито бъде отворено отново.
 • Изтриване на уики означава изтриване на базата данни, така че уикито да не бъде въобще повече достъпно в интернет. XML файл със съдържанието на уикито ще продължава да бъде достъпен за външна употреба.
 • Прехвърляне или внасяне на съдържание означава преместване на полезните статии/страници, заедно с историята на приносите, към Инкубатора на Уикимедия, OldWikisource или BetaWikiversity (или друг сайт, когато това е изрично упоменато). Вижте incubator:I:Importing за повече информация.
  • Файловете биват оставени на уикито, поради отсъствие на възможност за експортирането им. Когато уикито бъде изтрито, файловете може да бъдат свалени ръчно, ако е нужно. Когато подобна възможност на софтуера бъде добавена, файловете също следва да бъдат експортирани.

Предложения

Anyone can propose closing a wiki. It is strongly encouraged that someone making such a proposal has thoroughly researched the matter first, such as by asking about the status of the wiki or conferring with an editor, administrator, or steward active in the wiki, if any. If you'd still like to proceed, the following must be done:

 • Предложението трябва да бъде категоризирано като тип 1 или тип 2 (вижте по-горе).
 • Ако предложителят желае уикито да бъде също изтрито, това трябва да бъде изрично указано в оригиналното предложение.
 • След създаването на предложението, местната уикиобщност трябва да бъде уведомена възможно най-скоро.
 • Трябва също да уведомите основните чаптъри на съответния език, така че те да имат възможност да намерят хора, които биха имали интерес на допринасят за проекта. Вижте чаптъри по език (свържете се с основните чаптъри, които не са в скоби).

Трябва да дадете добра причина уикито да бъде затворено или изтрито.

  • Неактивността сама по себе си не е валидна причина; допълнителните проблеми са. Когато Инкубаторът на Уикимедия достигне състояние да бъде достатъчно използваем като истинско уики,[1] липсата на активност може да стане валидна причина.
  • Липсата на добавено съдържание от създаването на уикито е валидна причина (обикновено за тип 1).
  • Неизпълнението на изискванията на настоящата Политика за предложения за езици не е валидна причина.
  • Имайте предвид, че Уикимедия и Езиковия комитет не дефинират какво е език и какво е диалект. Ние следваме международните ISO стандарти, които може понякога да интерпретират понятието „език“ по-широко. Не следва да бъдат предлагани проекти за затваряне, само защото са, предполагаемо, написани на „диалект“, а не на „език“.

Вземане на решения

 • В рамките на поне няколко седмици, предложението е публично достъпно, така че общността да може да отправи коментари и препоръки.
  Обаче, ако член на Езиковия комитет прецени, че дискусията създава вреди, при положение, че няма разумна вероятност да се вземе решение за затваряне, членът може да приключи дискусията незабавно. Това решение може да бъде оспорено пред взелия го член или пред друг член на Комитета, който може да отвори наново дискусията, ако реши че тя все пак има стойност. Всеки друг отговорно постъпващ потребител в проектите на Уикимедия, който няма отношение към предложението за затваряне, може също да затвори дискусия, която е сметната за разрушителна, по същата причина и в очакване на преразглеждане. Такава дискусия не трябва да бъде отваряна наново, освен от член на Езиковия комитет.
 • Всеки член на Езиковия комитет, който се изявил желание да се занимава със затварянето на проекти, може да представи предложение в пощенския списък. Предложението бива дискутирано в продължение на една седмица (или повече, ако е нужно), без официално гласуване.
 • След това, същия член на Комитета подготвя чернова на решение и уведомява общността и Борда на настоятелите. Решението ще бъде приведено в изпълнение една седмица след подобно уведомление, освен в случай, че членове на Борда, който има окончателната дума, не биха искали да вземат сами отношение.

Одобрено предложение

 • За предложения тип 1, полезното съдържание следва да бъде прехвърлено към Инкубатора. Кое съдържание е полезно е трудно да бъде дефинирано, но здравият разум може да бъде от полза. За тип 2 често може да е подходящо друго решение за съдържанието.
 • Във Фабрикатор трябва да бъде отворен билет с искане за затваряне (и изтриване, според случая).
 • Сайтнотисът на съответното уики трябва да указва нещо подобно на следното:
  This wiki has been locked (see discussion). To contribute to a future wiki, see the Wikimedia Incubator project.
  Уикитекст:
  <div lang="en" dir="ltr" style="border: 3px solid #000; padding: 1em;">'''This wiki has been locked (see [[:m:Proposals for closing projects/Closure of WIKIPROJECT|discussion]]).''' To contribute to a future wiki, see the [[:incubator:Wx/xyz|Wikimedia Incubator project]].</div>
  
 • Повторното отваряне на проекти се извършва чрез исканията за нови езици, които следват Политиката за предложения за езици, която днес е много по-стриктна, отколкото в миналото (когато повечето уикита, които днес биват предлагани за изтриване, са били стартирани).

Отхвърлено предложение

 • Уикито остава отворено.
 • Ново предложение може да бъде направено, ако са налице нови обстоятелства. Напълно еднакви предложения не могат да бъдат правени през същата година, с цел намаляване на нежелани повторни предложения.

Препоръки за членове на Езиковия комитет

 • Тъй като затварянето на проекти не е наша основна дейност, по принцип би следвало да изчаквате с непротиворечиви искания. За да се намали броя на имейлите, обединявайте няколко такива предложения в един имейл.

Обратна сила

Както беше направено при въвеждането на Политиката за предлагане на езици, всички предложения, отворени към момента на въвеждане на настоящата политика, стават невалидни. Всеки може да направи ново предложение, което да следва новата политика.

Бележки

 1. В бъдеще, Инкубаторът на Уикимедия има за цел да приюти нормални уикита, които не са достатъчно големи, за да имат собствено уики (така че да нямаме голям брой малки уикита, а, вместо това, обичаен инкубатор с „виртуални уикита“).

Препратки