Policy för att stänga projekt

This page is a translated version of the page Closing projects policy and the translation is 97% complete.
Genväg:
CPP
Den här sidan beskriver policyn som styr processen att stänga (och ibland radera) en wiki som Wikimedia Foundation driver, vilket definierats av språkkommittén.

Policyn definierar processen att stänga (och ibland radera) en wiki som Wikimedia Foundation driver. Begäran att stänga projekt, t.ex. underdomäner, mest språkversioner, hanteras av medlemmar av språkkommittén, som erbjudit sig att hantera detta. Wikimedias förtroendevalda har slutgiltigt mandat över medlemmarnas beslut. Begäran att stänga ett helt projekt händer sällan, och det finns ingen formell process för att genomföra det.

Språkkommittén
Språkkommittén
Språkkommittén
För ansökande användare
För medlemmar
Information
Stänga projekt (frivilligt)
Den här rutan: visa · diskutera · redigera

Introduktion

Tidigare förslag för att stänga projekt saknade en tydlig policy. Flera förslag framfördes för en policy, men inget hade tidigare antagits.

På grund av det, föreslogs det att flertalet inaktiva projekt stängdes. Vissa stöttade förslaget av princip ("wikin är inaktiv"), medan andra motsatte sig det av princip ("låt det växa"). Användare kom ofta att ta ett beslut som stred mot den faktiska konsensusen.

Den här policyn försöker lösa problemet genom att:

 • kräva en giltig orsak att stängas, och definiera flera orsaker som antingen giltiga eller ogiltiga;
 • lägga processen i händerna på språkkommitténs medlemmar och ett slutgiltigt styrelsebeslut.

Gemenskapen har inte längre befogenhet att stänga projekt, utan är bara rådgivande. Detta för processen i linje med språkförslagspolicyn, vilken också behöver språkkommitténs och styrelsens godkännande. Detta betyder att det inte längre är lättare att stänga en wiki än att öppna en.

Trots att beslutet tas av medlemmar av språkkommittén och inte längre av konsensus från gemenskapen, har styrelsen slutgiltig mandat. Språkkommittén är övertygad över att processen kommer förbättra beslutsfattandet och att både språkkommittén och styrelsen är lämpliga auktoriteter för att hantera stängningar av Wikimedias wikier.

Policy

Förslagstyper

För att skilja på rutinsituationer från potentiellt mer invecklade eller ovanliga situationer har det föreslagits att projekt som ska stängas klassificeras in i två typer.

 1. Vanliga språkversioner som inte har något innehåll eller där befintligt innehåll är obetydligt. (Notera att små/inaktiva wikier inte orsaker skada om de förblir öppna: automatiskt spam blockeras alltid, till skillnad från förr i tiden.)
  Exempelvis: Afar Wiktionary, Iriskspråkiga Wikiquote, Guarani Wikibooks, ...
 2. Övriga (ofta relativt aktiva) wikier som kan vara kontroversiella, ifrågasatta eller på andra sätt ovanliga.
  Exempelvis: Kvalitet-Wikimedia, Wikiquote på enkel engelska, ...

Definierade åtgärder

 • Att stänga en wiki betyder att låga dess databas så att den inte kan redigeras av någon förutom stewards, gränssnittsadministratörer, systemadministratörer, grundare och personal, men alla sidor kan läsas av alla. Användarrättigheter (administratör,...) återkallas och kan återutdelas på användarens begäran när wikin återaktiveras.
  • Vid en mjuk stängning ersätts huvudsidan av ett meddelande att projektet har inaktiverats, men att folk är välkomna att försöka återuppliva projektet om de vill. Dessutom kommer vissa eller alla sidor skrivskyddas.
 • Att radera en wiki innebär att radera databasen så att den blir helt oåtkomlig på webben. En XML-fil med wikins innehåll kommer finnas kvar för extern användning.
 • Att överföra eller importera inehåll betyder att flytta användbara artiklar/sidor, samt bidragshistorik, till Wikimedia Incubator, OldWikisource eller BetaWikiversity (eller annan webbplats om det uttryckligen nämnts). Läs incubator:I:Importing för mer information.
  • Filer lämnas kvar på wikin på grund av avsaknaden av en exportfunktionalitet. När wikin raderas kan filer laddas ner manuellt om det önskas. När en sådan programvarufunktion blir tillgänglig, bör filer exporteras.

Föreslå

Anyone can propose closing a wiki. It is strongly encouraged that someone making such a proposal has thoroughly researched the matter first, such as by asking about the status of the wiki or conferring with an editor, administrator, or steward active in the wiki, if any. If you'd still like to proceed, the following must be done:

 • Förslaget måste kategoriseras under antingen typ 1 eller typ 2 (se ovan).
 • Om förslagsställaren vill att wikin också ska raderas, måste det nämnas uttryckligen i det ursprungliga förslaget.
 • När förslaget skickas in, bör också den lokala wikin informeras så snabbt som möjligt.
 • Du bör också informera berörda lokalavdelningar, så de har möjlighet att hitta intressenter för att bidra till projektet. Läs lokalavdelningar efter Wikimedia-språk (kontakta de viktigaste lokalavdelningarna som inte står i parenteser).
 • En bra orsak borde ges till varför den borde stänga/raderas.
  • Inaktivitet i sig själv är inte en giltig orsak; problem utöver det är det. När Wikimedia Inkubator befinner sig på ett stadium där den, till en viss gräns, kan användas som en riktig wiki[1], kan inaktivitet bli en giltig orsak.
  • Avsaknad av innehåll sedan wikin skapades är en giltig orsak (oftast för typ 1).
  • Att inte nå upp till de aktuella kraven i språkförslagspolicyn är inte en giltig orsak.
  • Kom ihåg att Wikimedia/språkkommittén inte definierar vad som är ett språk och vad som är en dialekt. Vi följer internationella ISO-standarder som ibland kan ha en bred inställning till vad som är ett språk. Man bör allmänt sett inte föreslå att ett projekt stängs för att det tydligen skrivs på "dialekt" och inte ett "språk".

Beslut

 • Under en period av åtminstone flera veckor är förslaget offentligt för gemenskapen att kommentera och rekommendera.
  Om en medlem av språkkommittén däremot bedömer att en diskussion är infekterad, utan rimlig möjlighet till ett beslut om att stänga wikin, kan medlemmen besluta att omedelbart avsluta diskussionen. Detta kan ifrågasättas till medlemmen som stängde diskussionen eller någon annan medlem av språkkommittén, som kan återupprätta diskussionen om den finner att diskussionen har ett värde. Valfri ansvarig användare på ett av Wikimedias projekt, som inte har anknytningar till wikin som föreslagits ska stängas, kan också stänga avsluta en diskussion som bedöms infekterad, för angiven orsak, som inväntar beslut, och den bör inte återupptas av någon annan än en medlem av språkkommittén.
 • Valfri medlem av språkkommittén som har antagit att ta hand om att stänga projektförslag kan ta upp förslaget i e-postlistan. Det diskuteras i ungefär en vecka (eller längre om det behövs), utan formell omröstning.
 • Sen skriver den första språkkommittémedlemmen utkast till ett beslut och meddelar gemenskapen och styrelsen. Beslutet träder i kraft en vecka efter att meddelande skickats så länge inte styrelsemedlemmar, som har slutgiltigt mandat, önskar ta upp ärendet.

Förslaget har godkänts

 • För den första förslagstypen bör användbart innehåll överföras till inkubatorn. När innehållet är användbart är svårt att definiera, men sunt förnuft kan vara till nytta. För den andra typen kan en annan lösning för innehållet vara lämplig.
 • Ett ärende bör öppna på Phabricator för att begära stängning (och radering om lämpligt).
 • Webbplatsmeddelandet på respektive wiki borde vara nånting likt:
  This wiki has been locked (see discussion). To contribute to a future wiki, see the Wikimedia Incubator project.
  Wikitext:
  <div lang="en" dir="ltr" style="border: 3px solid #000; padding: 1em;">'''This wiki has been locked (see [[:m:Proposals for closing projects/Closure of WIKIPROJECT|discussion]]).''' To contribute to a future wiki, see the [[:incubator:Wx/xyz|Wikimedia Incubator project]].</div>
  
 • Projekt återupptas via begäran om nya språk, vilket använder språkförslagspolicyn som är mycket hårdare än vad det var tidigare (när de flesta wikierna, som nu har föreslagits ska stängas, startade)

Förslaget avslogs

 • Wikin förbli öppen.
 • Ett nytt förslag kan skickas in om det finns nya omständigheter. Ett förslag som är exakt likadant kan inte skickas inte samma år för att undvika oönskade dubblettförslag.

Riktlinjer för språkkommitténs medlemmar

 • Då det inte vår huvudsakliga aktivitet att stänga wikier, bör du allmänt taget vänta med okontroversiella begäran. Och istället försöka bunta flera begäran i ett e-postmeddelande för att hålla e-posttrafiken låg.

Tillbakablick

Alla förslag som var öppna när den språkförslagspolicyn trädde i kraft ogiltigförklarades. Vemsomhelst kan starta ett nytt förslag under den nya policyn.

Referenser

 1. I framtiden är Wikimedia Inkubator tänkt som en funktion för normala wikier som inte är stora nog för att kräva en egen wiki (så vi inte har enorma mängder mindre wikier utan istället en normal inkubatorwiki med "virtuella wikier").

Länkar