Pravidlo ukončování projektů

This page is a translated version of the page Closing projects policy and the translation is 95% complete.
Outdated translations are marked like this.
Zkratka:
CPP
Tato stránka načrtává pravidla, jimiž se řídí ukončování (a v některých situacích výmaz) wikistránek, jejichž hostitelem je Nadace Wikimedia, jak je stanovil jazykový výbor.

Tato pravidla určují postup při ukončování (případně výmazu) wiki v působnosti Nadace Wikimedia. Žádosti o ukončení projektu, tj. subdomény, většinou jazykové verze, zpracovávají členové jazykového výboru, kteří se k této činnosti přihlásili. Konečné slovo k jejich rozhodnutí má správní rada. Žádosti ukončení celého sesterského projektu se vyskytují vzácně, pro jejich zpracování není stanoven formální postup.

Jazyková komise
Jazyková komise
Jazyková komise
Pro žadatele
Pro členy
Informace
Ukončování projektů (dobrovolné)
Toto menu:: zobrazit · diskuse · editovat

Úvod

Předchozí návrhy na ukončení projektu postrádaly jasná pravidla. Byly sice předloženy některé návrhy, ale žádný nebyl dosud přijat.

Z tohoto důvodu mnoho malých neaktivních wikistránek bylo navrženo ukončit. Jedni návrh podpořili ze zásadních důvodů ("stránky jsou neaktivní"), jiní oponovali rovněž ze zásady ("nechat možnost růstu"). Často nahodilí uživatelé učinili rozhodnutí, které bylo v rozporu s všeobecným míněním.

Tato pravidla se snaží řešit problém následovně:

 • požaduje se uvedení platného důvodu k ukončení a stanovuje se několik platných i neplatných důvodů;
 • procedura se svěřuje členům jazykového výboru a konečné rozhodnutí se ponechává správní radě.

Komunita již nemá pravomoc k ukončení projektu, má roli pouze poradní. Tím se procedura uvádí do souladu s pravidly návrhu jazyka, který musí být rovněž doporučen jazykovým výborem a schválen Radou. Ukončení projektu už tedy nebude snadnější než jeho zahájení.

I když o návrhu rozhodují členové jazykového výboru a nikoli celá komunita, poslední slovo má správní rada. Jazykový výbor je přesvědčen, že tento postup umožní kvalitnější rozhodování a že správní rada je tím orgánem, který je příslušný rozhodnout o ukončení wikistránek v působnosti Nadace Wikimedia.

Pravidla

Typy návrhů

Aby bylo možné odlišit běžné situace od případů složitějších nebo neobvyklých, projekty navržené k ukončení se zařadí do jedné ze dvou skupin:

 1. Regulérní jazykové verze, které nemají žádný obsah nebo jejichž obsah je bezvýznamný. (Malé či neaktivní wikistránky nikomu neškodí, zůstanou-li otevřené; automatický spam je na rozdíl od minulosti vždy blokován.)
  Například: Afar Wiktionary, Gaeilge Wikiquote, Guarani Wikibooks, ...
 2. Ostatní (často poměrně aktivnější) wikisstránky, které jsou sporné, pochybné nebo jinak neobvyklé.
  Například: Quality Wikimedia, Simple English Wikiquote, ...

Definice akcí

 • Uzavření wiki znamená zamčení jejich databáze, takže je kromě Stewards|stevardů, správců rozhraní , administrátorů , zakladatelů a zaměstnanců nikdo nemůže upravovat, pro veřejnost však zůstávají nadále viditelné. Uživatelská práva (sysopové atd.) jsou zrušena a mohou být na uživatelovu žádost obnovena, jestliže jsou wikistránky opět aktivovány.
  • V případě měkkého ukončení je titulní stránka nahrazena oznámením, že projekt je v současné době neaktivní, ale že lidé se mohou pokusit projekt oživit, pokud si to přejí. Kromě toho mohou být některé nebo všechny stránky chráněny.
 • Smazání wikistránek znamená vymazání databáze, takže jsou na síti zcela nedostupné. Pro externí použití zůstává uchován XML soubor s jejich obsahem.
 • Přesunutí nebo imprtování obsahu znamená přemístění užitečných článků/stránek, společně s historií příspěvků, do Wikimedia Incubator|Inkubátoru Wikimedia, OldWikisource nebo BetaWikiversity (nebo na jiné výslovně uvedené místo). Viz další informace na incubator:I:Importing.
  • Soubory jsou na wikistránkách ponechány kvůli neexistující exportní funkci. Když je wiki smazána, soubory mohou být podle potřeby staženy ručně. Jakmile bude taková funkce k dispozici, soubory se budou exportovat.

Anyone can propose closing a wiki. It is strongly encouraged that someone making such a proposal has thoroughly researched the matter first, such as by asking about the status of the wiki or conferring with an editor, administrator, or steward active in the wiki, if any. If you'd still like to proceed, the following must be done:

 • Označit projekt typem 1 nebo 2 (viz výše).
 • Navrhuje-li navrhovatel takéé smazání wikistránek, musí to být výslovně uvedeno už v původním návrhu.
 • O podání návrhu musí být místní wiki vyrozuměna co nejdříve.
 • Současně je třeba informovat hlavní pobočky dotyčného jazyka, aby měly šanci najít zainteresované přispěvatele. Viz jazykové pobočky Wikimedia (kontaktujte hlavní pobočku neuzavřenou v uvozovkách).
 • Pro ukončení nebo výmaz wiki je třeba uvést dostatečné zdůvodnění.
  • Neaktivita sama o sobě není platným důvodem; tím jsou teprve další problémy. Jestliže je Inkubátor Wikimedia ve stádiu, kdy je v jistém rozsahu použitelný jako skutečná wiki [1], může se stát nečinnost platným důvodem.
  • Nenaplnění obsahem od vytvoření wiki je platným důvodem (obvykle pro typ 1).
  • Nesplnění požadavků současných pravidel návrhu jazyka není platným důvodem.
  • Pamatujte, že jazykový výbor nijak nedefinují, co je jazyk a co nářečí. Řídíme se normami ISO, které někdy vykládají pojem jazyka velice volně. Neměl by se tedy obecně navrhovat k ukončení projekt, který je domněle napsán v "nářečí" spíše než v uznávaném "jazyku".

Rozhodnutí

 • Během období nejméně několika týdnů je návrh předložen komunitě k připomínkám a doporučení.
  Nicméně v případě, že člen Jazykového výboru považuje diskusi za škodlivou, bez přiměřené možnosti rozhodnout o uzavření wiki, může tento člen diskusi okamžitě ukončit. Proti tomu je možné podat odvolání u téhož člena nebo u jiného člena Jazykového výboru, který ji může znovu otevřít, pokud tento člen považuje diskusi za hodnotnou. Kterýkoliv jiný zodpovědný uživatel Wikimedia projects , který nemá vazbu na wiki navrhovanou k uzavření, může také uzavřít diskusi, kterou odůvodněně považuje za rušivou, až do přezkoumání, a neměl by ji znovu otevírat nikdo jiný než člen Jazykového výboru.
 • Každý člen Jazykového výboru, který se rozhodl starat se o vyřizování návrhů na ukončení projektů, může návrh předložit k posouzení pomocí mailing listu. Diskutuje se o něm zhruba týden (nebo déle, pokud je potřeba), bez formálního hlasování.
 • Poté původní člen Jazykového výboru připraví rozhodnutí a upozorní komunitu aWikimedia Foundation Board of Trustees|představenstvo. Toto rozhodnutí bude realizováno jeden týden po oznámení, pokud členové představenstva, které má konečnou pravomoc, nechtějí záležitost rozhodnout sami.

Návrh je schválen

 • U prvního typu návrhu se užitečný obsah přesune do inkubátoru. Užitečnost obsahu je těžké definovat, je dobré spolehnout na zdravý rozum. U druhého typu je pro obsah vhodnější jiné řešení.
 • Chyba by se měla nahlásit na Phabricator se žádostí o ukončení (a případně výmaz).
 • Oznámení na stránce příslušné wiki by mělo znít přibližně takto:
  This wiki has been locked (see discussion). To contribute to a future wiki, see the Wikimedia Incubator project.
  Wiki text:
  <div lang="en" dir="ltr" style="border: 3px solid #000; padding: 1em;">'''This wiki has been locked (see [[:m:Proposals for closing projects/Closure of WIKIPROJECT|discussion]]).''' To contribute to a future wiki, see the [[:incubator:Wx/xyz|Wikimedia Incubator project]].</div>
  
 • Znovuotevření projektů se provádí pomocí žádosti o nové jazyky, který používá pravidla návrhu jazyka, který je mnohem přísnější, než býval v minulosti (kdy byla zahájena většina wiki, které jsou nyní navrženy pro ukončení)

Návrh je odmítnut

 • Wikistránky zůstávají otevřené.
 • Nový návrh je možno podat, vyskytnou-li se nové okolnosti. Totožný návrh nelze podat v témže roce, aby se zredukovaly zbytečné duplicitní návrhy.

Směrnice pro členy Jazykového výboru

 • Vzhledem k tomu, že ukončování projektů není naší hlavní aktivitou, měli byste s nekontroverzními návrhy obvykle počkat. Místo toho se snažte spojit několik žádostí do jednoho e-mailu, aby objem e-mailů byl co nejmenší.

Retroaktivita

Stejně jako tomu bylo se zaváděním pravidel pro jazykové návrhy, všechny návrhy, které byly právě v jednání, byly zneplatněny. Kdokoliv může přijít s novým návrhem podle nových pravidel.

Odkazy

 1. V budoucnu se plánuje používat inkubátor jako místo pro normální wikistránky, které nejsou dost velké, aby opravňovaly existenci samostatné wiki (takže nebudeme mít velký počet malých wiki, ale místo nich normální inkubátorovou wiki s "virtuálními wikistránkami").

Odkazy