Преглед на администраторската дейност

This page is a translated version of the page Admin activity review and the translation is 100% complete.
Съкращение:
AAR

В заявка за коментари от април-юни 2013 г., за администраторите и други носители на разширени права бе решено да се определи максимално време на бездействие, без преглед на дейността от общността, от две години.

Обяснениe

Проведен от стюарди преглед на дейността на бюрократи и администратори във всички уикита (засягащ едновременно редактирането и административните действия) показа, че има значителен брой бюрократи и администратори:

 • които никога не са използвали техните права,
 • които може да са използвали правата си в миналото, но вече не са активни в уикито, в което имат такива права.

Политика

 1. Максималният период на неактивност без преглед от страна на общността за притежателите на разширени административни права следва да бъде две години.
  За яснота, под „притежатели на разширени административни права“ в този документ се имат предвид
 2. Под „неактивност“ в този контекст се разбира нула редакции и нула административни действия в уикито, където тези права са предоставени.
 3. Стюардите ще извършват периодичен преглед на активността на притежателите на разширени права.
  Прегледът ще бъде извършван ежегодно или два пъти в годината, в зависимост от решенията на текущата група стюарди.
  Обхванати от този преглед ще бъдат всички публични уикита. Стюардите обаче няма да изпращат уведомления и няма да предприемат действия по сваляне на права в следните уикита:
  • уикита с действащ Арбитражен комитет, например Уикипедия на английски език, тъй като такива проекти могат сами да взимат решения относно неактивността;
  • уикита, които имат действащи процедури по преглед на активността, например Общомедия;
  • специални уикита, определени от Фондация Уикимедия, включително непублични уикита, fishbowl уикита и уикита, поддържани от сдруженията на Уикимедия.
 4. В следващите точки е описана процедурата по установяване на връзка с неактивните притежатели на права, очаквания от тях отговор на съответните уикита, както и процесът по сваляне на правата.
  В Уикита без приета на местно ниво формална процедура по преглед на активните права, стюардите или техни представители ще:
  1. уведомят тези притежатели на разширени права, които са превишили максималното допустимо време за неактивност. Това уведомление (уведомление за пределна неактивност) ще бъде изпратено като съобщение до беседата на потребителя в уикито, където тя/той има съответните права.
  2. Уведомените потребители в този случай следва да публикуват съобщение до местната общност относно уведомлението за пределна неактивност, което са получили от стюардите, с оглед въпросът да бъде обсъден. Ако общността реши сама да поеме контрола върху тези неактивни притежатели на разширени административни права, последните следва да уведомят стюардите на страницата за уведомления на стюардите, където могат да приведат и доказателства за взетото от местната общност решение.
  3. Ако стюардите не получат подходящ отговор, както е описано по-горе, след приблизително един месец, те ще преценят реакциите и ще решат дали да насочат вземането на решение обратно към местната общност за коментари и преглед, или да свалят разширените административни права от неактивния потребител. Целта на този процес е всяко решение в крайна сметка да бъде оставено в компетентността на местната общност, ако има такава, което ще бъде потвърдено и подкрепено от стюардите.

Бележки

 1. Някои общности на Фондация Уикимедия вече имат процедури по преглед на държателите на разширени административни права. Примери за такива процедури, използвани към момента, са:
  • минимална активност като брой редакции или административни действия;
  • максимална неактивност като времеви период;
  • процедура по отзоваване;
  • процедура по потвърждаване.
 2. Повечето от уикитата с подобни процедури също използват приблизително дванадесет-месечен период като част от процедурите по преглед на нивата на активност на държателите на разширени административни права.
 3. Тази политика няма приоритет над съществуващите политики за преглед на активността в общностите, включително и над тези, които са по-рестриктивни. Например стюардите към момента биват потвърждавани на годишна база от глобалната общност на Фондация Уикимедия; в същото време проверяващите и ревизорите са обект на по-строги правила за неактивност.