விக்கிமீடியா இயக்கம்

This page is a translated version of the page Wikimedia movement affiliates and the translation is 67% complete.

In acknowledgment of the diversity of groups contributing to the Wikimedia movement, the Wikimedia Foundation Board of Trustees recognizes models of affiliation within the Wikimedia movement – chapters, thematic organizations, and user groups.


புவியியல் படம் சார்ந்து இணைக்கிறது

2020ஆம் ஆண்டு ஜூன் 20-ஆம் தேதி நிலவரப்படிி      விக்கிமீடியா அத்தியாயங்கள்      விக்கிமீடியா பயன்படுத்துவோர் குழுவுடன் புவியியல் கண்ணோட்டம்History செய்திகள் Chapters Thematic organizations விக்கிமீடியா பயனர் குழுக்கள்

வரலாறு

The current Wikimedia affiliation models was developed by the Movement roles project. Development began in 2010 after discussion at the Chapters meeting 2010 and was approved unanimously by the Board of Trustees on March 31, 2012. The Affiliations Committee advises and makes recommendations regarding the recognition and existence of Wikimedia movement affiliates.History செய்திகள் Chapters Thematic organizations விக்கிமீடியா பயனர் குழுக்கள்

News from the Affiliations Committee:

Group photo of the 2023 EduWiki Conference in Belgrade, organized by Wikipedia & Education User GroupHistory செய்திகள் Chapters Thematic organizations விக்கிமீடியா பயனர் குழுக்கள்


Chapters are incorporated independent non-profits representing the Wikimedia movement and supporting movement work globally, focused within a specific geography.History செய்திகள் Chapters Thematic organizations விக்கிமீடியா பயனர் குழுக்கள்

Thematic organizations are incorporated independent non-profits representing the Wikimedia movement and supporting work focused on a specific theme, topic, subject or issue within or across countries and regions.History செய்திகள் Chapters Thematic organizations விக்கிமீடியா பயனர் குழுக்கள்

User groups are open membership groups with an established contact person and history of projects, designed to be easy to form.