Уикимедиански обединения/Добри практики за логотипи

This page is a translated version of the page Wikimedia movement affiliates/Logos best practices and the translation is 100% complete.
Комитетът по присъединяването препоръчва на уикимедианските обединения да се придържат към следните добри практики при създаването на тяхното лого. Обърнете се към Комитета по присъединяване или вашия офицер за свръзка, ако имате въпроси.Обща информация Сдружения Тематични организации Потребителски групи
Мотиви

Тези добри практики на създадени логотипи за уикимедиански обединения се препоръчват от Комитета по присъединяване въз основа на ръководството за визуална идентичност на фондация Уикимедия (по-конкретно по отношение на марката на фондация Уикимедия), политиката по отношение на търговските марки, мнения от членове на екипите на Legal and Community Advocacy и Communications, както и мнения на общността.

Всяко уикимедианско обединение може да избере от следните три основни варианта:

  1. Собствено лого - може да включва или не компонента на логото на Уикимедия, както е разрешено от правилата за запазените марки на Фондация Уикимедия.
  2. Вариант на лого на уикимедианската общност - базирано на логото на уикимедианската общност.
  3. Вариант на лого на ФУ - по-долните добри практики предоставят информация за това как различните лога на филиалите на движението могат да се базират на логото на Фондация Уикимедия.Обща информация Сдружения Тематични организации Потребителски групи
Сдружения

Добрите практики за създаване на лого на сдруженията на Уикимедия се основават на насоките за визуална идентичност на Фондацията, по-точно на раздела за марките на Фондация Уикимедия и правилата за търговските марки на Фондацията. Rxwmf:Visual identity guidelines#toc-foundation


Вариант на логото на Фондация Уикимедия

Сдруженията се насърчават да базират логото си въз основа на логото на Фондация Уикимедия и се изисква да следват насоките за визуална идентичност на Фондацията, по-точно раздела за марката на Фондация Уикимедия. Специално внимание трябва да се обърне на изискванията за разстояние.Обща информация Сдружения Тематични организации Потребителски групи
Тематични организации

Добрите практики за създаване на лого на тематичните организации на Уикимедия се основават на visual identity guidelines|насоките за визуална идентичност на Фондацията, по-точно на раздела за марките на Фондация Уикимедия и правилата за търговските марки на Фондацията.

Тематичните организации на Уикимедия могат да избират от три основни варианта:


Собствено лого

Собственото лого на тематичната организация може да включва или не компонента на логото на Уикимедия, както е разрешено от правилата на Фондацията за запазени марки. Препоръчва се, но не се изисква, да следвате насоките за визуалните указания на Фондация Уикимедия.


Вариант на лого на уикимедианската общност

Логото на тематичните организации може да се основава на логото на уикимедианската общност. Препоръчва се, но не е задължително, да следвате насоките за визуална идентичност на Фондация Уикимедия.

Вариант на логото на Фондация Уикимедия

Логото на тематичните организации могат да се базират въз основа на логото на Фондация Уикимедия и се изисква да следват насоките за визуална идентичност на Фондацията, по-точно раздела за марката на Фондация Уикимедия. Специално внимание трябва да се обърне на изискванията за разстояние.Обща информация Сдружения Тематични организации Потребителски групи
Потребителски групи

Добрите практики за създаване на лого на потребителските групи на Уикимедия се основават на насоките за визуална идентичност на Фондацията, по-точно на раздела за марките на Фондация Уикимедия и правилата за търговските марки на Фондацията.

Потребителските групи на Уикимедия могат да избират от три основни опции:


Собствено лого

Собствените лога на потребителските групи могат да включват или не който и да е компонент на логото на Уикимедия, разрешен от правилата за запазените марки на Фондация Уикимедия. Препоръчва се, но не е задължително, да следвате насоките за визуална идентичност на Фондация Уикимедия.


Вариант на лого на уикимедианската общност

Логата на потребителските групи могат да се базират на логото на уикимедианската общност. Препоръчва се, но не е задължително, да следвате насоките за визуална идентичност на Фондация Уикимедия.


Вариант на логото на Фондация Уикимедия

Логата на потребителските групи могат да се основават на логото на Фондация Уикимедия, като от тях се изисква да следват насоките за визуалната идентичност на Фондацията, по-точно раздела за марките на Фондация Уикимедия. Специално внимание трябва да се обърне на изискванията за разстояние. Логата на потребителските групи трябва да включват надписа "Потребителска група на общността" или "Потребителска група на Уикимедия", ако тези думи не са включени в официално признатото име на потребителската група.