Hoogtepunten van Wikimedia, maart 2015

This page is a translated version of the page Wikimedia Highlights, March 2014 and the translation is 100% complete.

hoogtepunten van het Wikimedia Foundation Report en de Wikimedia engineering report voor januari 2014, met een selectie van andere belangrijke evenementen van de wikimedia beweging

Hoogtepunten van de Wikimedia Foundation

 
Schermafbeelding van het "Ballonnetje" (samenvatting van het artikel en:Claude Monet vertoond in en:Camille Doncieux)

Nieuw Beta-kunstje: "Ballonnetjes" tonen samenvatting

"Ballonnetjes" tonen een korte samenvatting van een Wikipedia-artikel of een wiki-pagina, zodra een lezer met z'n cursor zweeft boven een link naar die pagina. De samenvatting bestaat uit de inleiding en het eerste plaatje van het artikel. Gebruikers kunnen deze nieuwe mogelijkheid aanzetten door, na ingelogd te zijn, de knop rechtsboven "Beta" aan te klikken. Deze "Balonnetjes" zijn geïnspireerd door navigatie-popups die door veel ervaren Wikimedianen op de Engelse Wikipedia en elders worden gebruikt, en aangepast voor gebruik door de gewone lezers.

Opgefriste typografie: Een nieuwe opmaak voor Wikimedia-projecten

Eind maart, werd een vernieuwing van de typografie van de bureaubladversie van de Wikimedia pagina's aangekondigd. De opgefriste typografie moest voldoen aan vier voorwaarden: 1. leesbaarheid, 2. een consistent uiterlijk op verschillende apparaten, 3. beschikbaarheid van de fonts op alle platforms (Mac OS X, Windows, Linux en mobiele operators), en 4. toegankelijkheid (ook voor lezers met visuele beperkingen).

De meest direct zichtbare verandering is dat de koppen nu getoond worden in letters met schreef in plaats van schreefloos te zijn gezet. Andere wijzigingen zijn onder meer: De tekstkleur is nu in zeer donkergrijs uitgevoerd in plaats van zwart, op de nog steeds helderwitte ondergrond. Ook werd de lettergrootte vergroot.

De veranderingen waren gepland om geïmplementeerd te worden in april, met aanpassingen gebaseerd op gebruikersfeedback.

 
Sue Gardner bespreekt het voorstel van fondsbeheer van de WMF

Concept Jaarplan ter inzage gelegd aan de gemeenschap en het fondsenbeheercomité

In maart heeft de Foundation gewerkt aan het concept jaarplan 2014/15 als voorstel aan de FDC, het fondsenbeheercomité. De terugkoppeling van de FDC en de gemeenschap gedurende de overlegperiode (1 april t/m 30 april) zal voor de definitieve versie van het plan in in overweging worden genomen. Als onderdeel van het voorstel van de FDC heeft de Foundation een samenvatting gepubliceerd van de lopende projecten op lange termijn, waar de staf van de Foundation en contracteurs aan werken ten behoeve van de Wikimedia-projecten.

Unieke bezoekers wereldwijd in februari:

474 miljoen (-4,28% vergeleken met januari; - 1,83% vergeleken met vorig jaar)
comScore data voor alle Wikimedia-projecten; comScore zal de cijfers over maart later in april publiceren.

Paginabezoek in maart:

21,042 miljard (+0,2% vergeleken met februari; -2,3% vergeleken met vorig jaar)
(Server log data, alle Wikimedia-projecten, inclusief mobiele toegang, exclusief Wikidata en de Wikipedia hoofdpagina.)

Actieve geregistreerde bewerkers in februari 2014 (met meer dan 5 bijdragen per maand, exclusief bots):

75.958 (-6,80% vergeleken met januari / -2,06% vergeleken met vorig jaar)
(Database data, in alle Wikimedia-projecten.)

Rapportkaart (waaronder diverse statistische gegevens en tendensen over WMF-projecten):

http://reportcard.wmflabs.org/ (Terminologie)

Financieel

 
Wikimedia Foundation YTD inkomsten en uitgaven vergeleken met het budget per 28 februari 2014
 
Wikimedia Foundation YTD uitgaven per onderdeel per 28 februari 2014

(Financiële gegevens zijn op het moment van schrijven alleen beschikbaar voor februari 2014.)

Alle gepresenteerde financiële informatie geldt voor de periode tot en met 28 februari 2014.

Inkomsten 39.242.310
Uitgaven:
 Technologie (Engineering Group) 10.750.112
 Fondsenwerving (Fundraising Group) 2.739.036
 Beurzen (Grantmaking Group) 1.078.075
 Programmagroep (Programs Group) 1.205.135
 Toekenningen 3.887.562
 Bestuur (Governance Group) 469.783
 Juridisch/Belangenbehartiging/Communicatie (Legal/Community Advocacy/Communications Group) 2.425.548
 Financiën, personeelszaken, administratie (Finance/HR/Admin Group) 4.542.676
Totale uitgaven 27.097.927
Totaal overschot (12.144.383)
in US dollars
  • De inkomsten in de maand februari zijn $1,07 miljoen, terwijl $0,01 miljoen begroot was, dus ongeveer $1,06 miljoen of 18,244% meer dan begroot.
  • De inkomsten in het boekjaar liggen met $39,24 miljoen ten opzichte van $45,05 miljoen begroot, ongeveer $5,81 miljoen of 13% lager dan gepland.
  • Uitgaven voor de maand februari zijn $4,35 miljoen tegenover begroot $4,41 miljoen, dus ongeveer $63.000 of 1% minder dan gepland, hoofdzakelijk te danken aan minder personeelskosten, minder rentekosten, minder kosten internethosting, minder kosten aan derden, en minder reiskosten, deels verminderd door hogere wettelijke bijdragen, toegekende beurzen en bemiddelingskosten voor betalingen.
  • Uitgaven in het boekjaar bedroegen $27,1 miljoen tegenover $31,8 miljoen begroot, ofwel ongeveer $4,7 miljoen of 15% lager dan begroot, hoofdzakelijk te danken aan minder personeelskosten, minder rentekosten, minder kosten voor internethosting, minder wettelijke bijdragen, minder bankkosten, minder staftrainingskosten en minder reiskosten, deels verminderd door hogere kosten aan derden, toegekende beurzen en wervingskosten.
  • De liquide middelen zijn $52,44 miljoen per 28 februari 2014.
Video van de maandelijkse vergadering Wikimedia Foundation in cijfers en activiteiten" over maart (3 april 2014)

Andere hoogtepunten uit de Wikimediabeweging

 
Afbeelding van het jaar 2013

Afbeelding van het jaar 2013

De uitslag van de "Afbeelding van het Jaar 2013"-verkiezing op Wikimedia Commons werd in maart bekend gemaakt. Er werden 952 foto's uit het jaar 2013 genomineerd. In twee rondes kozen 4070 gebruikers hun favoriete afbeelding, waarmee een nieuw deelnemersrecord werd behaald. De winnende afbeelding, van de Duitse Wikimediaan Stefan Krause, is een artistieke illustratie van een lamp, waarvan de gloeidraad in brand staat, omdat zuurstof door het gebarsten lampglas kon binnendringen.

Wikimedia Rusland slaagt erin de auteursrechtenwetgeving in Rusland te veranderen

Op 12 maart werden diverse veranderingen doorgevoerd in het Russische Burgerlijk Wetboek, ten gunste van Wikimedia-projecten. Hierin wordt een wettelijke basis gelegd waarmee Wikipedia redacteuren hun auteursrecht beter kunnen verdedigen en waarin hun panoramavrijheid wordt geregeld wat betreft objecten in de openbare ruimte (zoals in gebouwen en tuinen), waardoor de eerdere gedwongen verwijdering uit Commons van honderden afbeeldingen ongedaan kan worden gemaakt. De Russische Wikimedia afdeling heeft deze veranderingen sinds 2009 nagestreefd.

See also