Tiêu điểm Wikimedia, tháng 4 năm 2016

This page is a translated version of the page Wikimedia Highlights, April 2016 and the translation is 50% complete."Sunset over Lake Mälar with 1854 statue of Carl XIV John of Sweden removed" by Jacob Truedson Demitz and KJacobsen, CC BY-SA 4.0; "Wmhack-5" by Saurabh Jain, public domain; "Wikidata English map" by Markus Krötzsch, TU Dresden, public domain/CC0. Collage by Andrew Sherman.

Đây là những tiêu điểm trên blog Wikimedia tháng 4 năm 2016.

 
Bản đồ bởi Markus Krötzsch, TU Dresden, phạm vi công cộng/CC0.

Nhóm nghiên cứu Wikimedia đã thiết kế một hệ thống cho phép dò tìm, xếp hạng, và gợi ý các bài viết bị thiếu cần được tạo trên các phiên bản ngôn ngữ khác nhau của Wikipedia. Hệ thống này xem xét dựa trên các yếu tố: sở thích và mối quan tâm của người dùng đến các đề tài (trích xuất từ lịch sử đóng góp công khai của họ), mức độ thành thạo các ngôn ngữ, và dự đoán mức độ phổ biến của bài viết ở ngôn ngữ đích nếu nó được tạo ra. Một thử nghiệm được thiết kế cho thấy chức năng gợi ý này đã góp phần làm tăng gấp ba lần tốc độ tạo bài mới của các biên tập viên, trong khi vẫn đảm bảo được chất lượng tương đương.

Công cụ này đi kèm với một hàm giao diện lập trình ứng dụng (API), hiện đã được tích hợp vào công cụ Biên dịch Nội dung. Trong những tháng tới, nhóm Nghiên cứu của Wikimedia sẽ theo dõi chặt chẽ công cụ này để tìm hiểu xem các biên tập viên sử dụng nó như thế nào, từ đó tìm ra hướng phát triển tiếp theo. Nếu bạn có dùng thử công cụ gợi ý bài viết trên, bạn có thể phản hồi lại cho nhóm Nghiên cứu tại trang thảo luận của nhóm.

 
Các thành viên tham dự đang sửa các lỗi phần mềm. Ảnh: Saurabh Jain, phạm vi công cộng.

The Indian Institute of Technology Roorkee hosted a one-day session to help students understand the working of the MediaWiki community. The day-long hackathon included every aspect of MediaWiki, from installing the software, setting up the environment to fixing some easy bugs, and submitting the patches for review. It was attended by 20 students, who were given certain pre-requisites and were selected based upon the fulfillment of these, thereby making certain that all the attendees were at the same phase. At the end of the day, we had 15 successful patch submissions (pushed) to the core. Additionally, 5 more changes have been committed locally and are to be pushed (as of now).

 

Photo by Jacob Truedson Demitz and KJacobsen, CC BY-SA 4.0.

The Supreme Court of Sweden has ruled against Wikimedia Sverige (Sweden) in a case involving freedom of panorama in the country. The Court decided that Swedish copyright law does not allow Wikimedia Sverige to post images in its online database offentligkonst.se (a website / database covering publicly placed art) without permission from the artist.

The Wikimedia Foundation respectfully disagrees with the Supreme Court’s decision to erode the freedom of panorama that is a fundamental part of freedom of expression, freedom of information, and artistic expression. As we read it, the Swedish copyright law in question only limits the production of three-dimensional copies of sculptures, and cannot be interpreted as placing limits on pictures of public art being published on the internet. The fact that the copyright law allows images of public art on postcards, even for profit and without the artist’s consent, demonstrates this intent and, in our opinion, is inconsistent with the Supreme Court’s interpretation of the law.

In Brief

  • Europeana Art History Challenge begins: With 40 languages, 30 countries, and hundreds of artworks, the Europeana Art History Challenge has now begun—the largest ever GLAM-Wiki competition and the first to highlight Wikidata. The project is “based” on Wikidata, and improving the quality of the metadata there about these works, their artists, genres etc. is just as much a part of this competition as are the translations on Wikipedia.
  • He reaches across continents: editing the Urdu Wikipedia from the Czech Republic: Over the past seven years, Jiří attained a remarkable command of the Urdu language, which is the official language of Pakistan and six states in India, and has written or expanded a number of articles in the language’s Wikipedia. Jiří likes to contribute articles especially on historical, biological and pharmacological topics. He is especially proud of his contributions on Czech history, although he would like to focus on articles about medicinal plants in the near future.

Andrew Sherman, Digital Communications Intern
Wikimedia Foundation

Social Media
  • Nhóm nghiên cứu Wikimedia đã thiết kế một hệ thống cho phép dò tìm, xếp hạng, và gợi ý các bài viết bị thiếu cần được tạo trên các phiên bản ngôn ngữ khác nhau của Wikipedia. Thông tin này cùng nhiều tin tức khác từ phong trào Wikimedia được đăng tải trên tiêu điểm blog tháng 4.