Bầu cử Quỹ Wikimedia/2022/Kết quả

This page is a translated version of the page Wikimedia Foundation elections/2022/Results and the translation is 93% complete.
Outdated translations are marked like this.

Kết quả bỏ phiếu cộng đồng

Hai ứng viên đã được cộng đồng chọn ra để trở thành thành viên của Hội đồng Quản trị. Đây chỉ là kết quả sơ bộ; Uỷ ban Bầu cử sẽ xem xét lại.

Bạn có thể xem kết quả đầy đủ tại đây (bao gồm kết quả của mỗi vòng).

Kết quả bỏ phiếu của tổ chức và đoàn hội

Sáu ứng viên dưới đây được chọn để tiếp tục tham gia vòng bỏ phiếu cộng đồng:

Bạn có thể xem kết quả đầy đủ (bao gồm kết quả mỗi vòng) tại đây.

Thống kê bầu cử

Đây là thông tin chi tiết về cuộc bầu cử. Xem thêm thông tin tại trang Thống kê.

Về kết quả của STV

SecurePoll hiện đã hỗ trợ Phiếu đơn chuyển đổi được. Phiếu đơn chuyển đổi được (Single Transferable Vote – STV) là phương thức bỏ phiếu cho phép cử tri xếp hạng các ứng viên theo thứ tự mình muốn. Chúng tôi đã chọn cách áp dụng của Meek và hạn ngạch Droop.

Cách áp dụng của Meek là cách phổ biến nhất ở các cuộc bầu cử STV; một số tổ chức và chính phủ cũng đã sử dụng cách này. Để giải thích khái niệm chung, ví dụ dưới đây sử dụng một cách đơn giản hơn (STV kiểu Scot). Xem mô tả chính xác hơn về cách áp dụng chính thức ở đây.