Fondasyon Wikimedya eleksyon/2022/Poze kandida

This page is a translated version of the page Wikimedia Foundation elections/2022/Apply to be a Candidate and the translation is 73% complete.
Outdated translations are marked like this.

Mèsi paske w te pran etap enpòtan sa a pou w aprann plis sou kandidati nan Konsèy Administrasyon Fondasyon Wikimedia.

Wikimedia se yon mouvman mondyal epi l ap chèche kandida ki soti nan kominote a pi laj la. Kandida ideyal yo se moun ki konn reflechi, ki respekte lòt, oryante sou kominote a epi yo aliman ak misyon Fondasyon Wikimedia. Kandida yo ta dwe reflechi sou ki eksperyans ak pèspektiv yo pral pote nan Konsèy la.

Kandida yo ta dwe li Liv administrasyon Fondasyon Wikimedya epi revize obligasyon legal ak fidisyè pou administratè yo anvan yo aplike kòm kandida.

Konpetans ak experyans yo bezwen

Konsèy la ta renmen jwenn pèspektiv ak vwa ki esansyèl men ki pa reprezante nan mouvman nou an. An konsekans, ane sa a Komisyon Konsèy la pral mande tout kandida yo mete deklarasyon nan aplikasyon yo ki pale sou eksperyans yo nan mond lan ak nan mouvman an.

Eksperyans Rejyonal

Anpil manm kominote ak afilye te note mank de reprezantasyon divèsite mouvman nou an nan Konsèy Administrasyon an. Pou konble twou vid ki genyen nan reprezantasyon istorik ak aktyèl nan Konsèy la, nou espere ankouraje aplikasyon espesyalman nan men moun ki gen eksperyans nan rejyon sa yo: Lafrik ak MENA, Azi Sid, Azi Lès ak Sidès ak Pasifik, ak Amerik Latin ak Karayib. Eksperyans rejyonal vle se pa yon kondisyon, men se yon faktè bonis. Olye pou yo obligatwa, sa yo se karakteristik enpòtan ke Konsèy la mande Komite analiz la, afilye yo ak votè yo konsidere.

Pèspektiv

Komisyon Konsèy la konprann li posib ke kèk kandida ki soti nan rejyon depriyorite pote yon lantiy pi bon sou divèsite pase kèk lòt kandida ki soti nan rejyon priyorite ki pa abitye ak konsiderasyon ekite. Kandida yo ta dwe pataje kijan eksperyans yo ekipe yo pou ankouraje divèsite, ekite, ak enklizyon

The candidates will respond to the following statements on their applications:

 • Contributions to the Wikimedia projects, memberships in Wikimedia organizations or affiliates, activities as a Wikimedia movement organizer, or participation with a Wikimedia movement ally organization. (100 word maximum)
 • Lived experiences in the world. We are especially interested in reading about lived experiences in the regions of Africa, South Asia, East and South East Asia & Pacific, and Latin America & Caribbean. We believe that experience in these regions could help expand the board’s ability to fulfill the movement strategy goal of more equitable participation, although we recognize that other experiences may also provide important contributions. (250 word maximum)
 • Cultural and linguistic fluency with regions and languages additional to your native region and language. Intercultural awareness helps build bridges in our multicultural community. (250 word maximum)
 • Experience as an advocate for creating safe and collaborative spaces for all and/or experience in situations or contexts of censorship, repression, or other attacks to human rights. (250 word maximum)
 • Experience in relation to (or as a member of, to the extent you choose to share) a group that has faced historical discrimination and underrepresentation in structures of power (including but not limited to caste, race, ethnicity, colour, national origin, nationality, gender identity, gender expression, sexual orientation, age, religion, language, culture, education, abilities, income and environment). (250 word maximum)

Konpetans

Domèn eksperyans ke Konsèy la te endike ta pi benefik pou nouvo administratè yo pote yo se:

 1. Estrateji ak jesyon òganizasyonèl
 2. Platfòm teknoloji nan yon konpayi ak / oswa devlopman pwodwi
 3. Politik piblik ak Dwa
 4. Syans done sosyal, analiz big data, ak aprantisaj otomatik

The candidates will respond to the above skills on their applications in 150 words or less.

Wòl ak responsablite antan ke manm konsèy administrasyon an

Konsèy Administrasyon an gen sipèvizyon sou operasyon Fondasyon Wikimedia. Bon administratè pèmèt bon jesyon atravè Chief Executive Officer la ak anplwaye yo. Yo pa jere òganizasyon an nan operasyon li chak jou. Wòl sipèvizyon Konsèy la gen ladan l pran desizyon, siveyans, ak lidèchip.

Men kèk egzanp

 • Pran desizyon konsidere estrateji ak objektif òganizasyonèl ak politik;
 • Si veye sou pèfòmans, risk, finans, ak konfòmite Fondasyon Wikimedya;
 • Konseye Direktris Jeneral la ak anplwaye ansyen yo lè l sèvi avèk ekspètiz ak eksperyans ki enpòtan; epi
 • Kominike ak kominote Wikimedya konsènan wòl ak responsablite Konsèy administrasyon an.

Administratè yo kenbe entegrite legal ak etik òganizasyon an. Yo menm tou yo rekrite ak kiltive divèsite sou Konsèy la. Administratè yo dwe toujou aji nan pi bon enterè Fondasyon Wikimedya. Yo ka chwazi administratè yo atravè yon vòt kominote a, men yon fwa yo sou Konsèy la, yo pa reprezantan kominote a

Aprann plis sou wòl Konsèy Administrasyon an nan Liv Konsèy Administrasyon Fondasyon Wikimedya.

Kalifikasyon

Kandida yo dwe akonpli fonksyon sèvis yo nan konsèy la ak komite yo. Sa a gen ladan envestige pwoblèm ki enpòtan, pran desizyon enfòme ak patisipe nan reyinyon konsèy la. Kondisyon kalifikasyon pou kandida yo se menm bagay ak votè yo ak kondisyon sa yo ki ajoute:

 • Ou pa dwe te kondane pou yon krim grav oswa nenpòt krim ki enplike malonèt oswa twonpe. Ou pa oblije bay okenn dokiman pou sa nan moman sa a;
 • Ou pa dwe retire w nan yon pozisyon nan yon òganizasyon oswa yon konpayi san bi likratif akòz move jesyon oswa move konduit;
 • Nan moman nominasyon oswa eleksyon an, yo pa gendwa entèdi oswa bloke w nan okenn pwojè Wikimedia pou yon peryòd 30 jou oswa plis;
 • Si w ranpli kondisyon elijiblite elektè yo kòm yon editè, premye modifikasyon w la dwe fèt anvan 18 avril 2020;
 • Ou dwe divilge non reyèl ou sou Aplikasyon Kandida w la;
Li pa posib pou okipe yon pozisyon nan Konsèy Administrasyon an ak sounon paske idantite administratè yo se notoryete piblik.
 • fin vye granmoun ak laj legal nan peyi kote ou gen rezidans pèmanan;
 • Ou dwe soumèt prèv idantite w ak laj ou bay Fondasyon Wikimedia; epi
 • Si yo chwazi w epi yo nonmen w nan Konsèy Administrasyon an, ou dwe demisyone nan nenpòt lòt konsèy, gouvènans, oswa pozisyon peye nan Fondasyon Wikimedia, chapit, òganizasyon tematik, ak gwoup itilizatè.

Kondisyon aplikasyon an

 1. Ou pa gen dwa mete aplikasyon w lan oswa deklarasyon w nan lis andòsman oswa lòt paj platfòm. Ou pa gen dwa prezante sou yon lis.
 2. Aplikasyon yo aksepte ant 00:00 18 avril 2022 (UTC) ak 23:59 9 me 2022 (UTC). Ou ka chanje aplikasyon w lan sèlman jiska 3 jou apre w fin soumèt li, oswa anvan peryòd nominasyon an fini a 23:59 9 me 2022 (UTC). òtograf minè oswa koreksyon tradiksyon yo akseptab andeyò tan sa yo.
 3. Ou dwe soumèt prèv idantite w bay Fonfasyon Wikimedya anvan 23:59 9 me 2022 (UTC). Yon manm nan Komite Eleksyon an ap kontakte w sou sa apre w fin aplike.

Kijan Pou Soumèt Prèv Idantite

Kandida pou pozisyon sa a dwe soumèt prèv idantite ak prèv laj majorite kòm kondisyon aplikasyon an. Yon kopi youn nan dokiman sa yo ka sifi:

 • Pèmi Konduit
 • Paspò
 • Lòt dokiman ofisyèl ki endike non reyèl ak laj ou

Yo ka bay Wikimedia Fondasyon an pa imèl nan secure-info wikimedia org.

Si w se youn nan kandida yo chwazi yo, Fondasyon Wikimedya ka bezwen mande plis enfòmasyon pou tcheke pase w anvan nominasyon w nan Konsèy la.

Kandida ki pa respekte kondisyon ki anwo yo ak dat limit yo ap diskalifye.

Kouman pou soumèt aplikasyon ou

Si ou kalifye, ou ka poze kandida Resous kandida yo disponib pou sipòte kandida pandan eleksyon 2022 la. Souple ou lib pou kontakte ekip estrateji ak gouvènans mouvman an pou plis enfòmasyon.

See also