Wikimedia Foundation Board of Trustees/Call for feedback: Board of Trustees elections/Call for Feedback about the Board of Trustees elections is now open/Short/bjn

Parmuhunan pandapat soal pamilihan Diwan Pangawas WMF sudah dimulai

Pian kawa manamui tampah ngini dalam bahasa lain di Meta-Wiki.

Parmuhunan pandapat soal pamilihan Diwan Pangawas sudah dimulai wan akan balangsung hampai 7 Februari 2022.

Parmuhunan pandapat nang ngini, tim Strategi wan Tata Kalula Garakan maambil pandakatan nang sadikit lain. Kada soal maajukan prupusal tartantu, prusis parmuhunan ngini akan baputar di sakitar babarapa partanyaan kunci nang beasal dari umpan balik ipaluasi pamilihan Diwan Pangawas pas tahun 2021. Tujuannya adalah gasan manciptaakan parbincangan bakuliktip wan mangambangakan rancana hanyar nang bakulaburatip.

Mari umpati parbincangan ngini!

Salam hangat,

Tim Strategi wan Tata Kalula Garakan