Đội Xử lý tình nguyện/Quy định danh sách thư

This page is a translated version of the page Volunteer Response Team/Mailing list policy and the translation is 100% complete.

Đội Xử lý tình nguyện

Đối với các tình nguyện viên tiềm năng

Một số Đội Xử lý tình nguyện có một danh sách gửi thư chuyên dụng được sử dụng để thảo luận về phiếu hỗ trợ hoặc các vấn đề khác liên quan trực tiếp đến người dùng có quyền truy cập vào một hàng đợi cụ thể (hoặc một nhóm hàng đợi).

Do tính chất của VRT và nhu cầu quan trọng đối với đường dây liên lạc cởi mở giữa các tổng đài viên, chính sách sau sẽ được áp dụng:

Một tác nhân có quyền truy cập vào hàng đợi có danh sách gửi thư được chỉ định phải được đăng ký vào danh sách đó miễn là họ có quyền truy cập vào hàng đợi. Nếu thích, họ có thể đặt tùy chọn của mình thành "NOMAIL" hoặc "chế độ tiêu điểm", mặc dù điều này không được khuyến khích

Chính sách này nhằm thông báo cho tất cả người dùng về các cập nhật quan trọng cũng như hỗ trợ sự phát triển chung của "cộng đồng ngôn ngữ" và khuyến khích sự tham gia của tất cả các đại lý. Ngoài ra, nó sẽ cho phép những thành viên VRT có tùy chọn "NOMAIL" được đặt vẫn xem mọi cuộc thảo luận có liên quan bằng cách đăng nhập vào Mailman và xem kho lưu trữ danh sách.