VisualEditor/Newsletter/2020/July/ne

This page is a translated version of the page VisualEditor/Newsletter/2020/July and the translation is 56% complete.

सम्पादन समाचार २०२० #३

यो अर्को भाषामा पढ्नुहोस्यस बहुभाषिक समाचार पत्रको लागि ग्राह्यता गर्ने सूची

 
डेस्कटपमा ५० लाख सम्पादनहरू भन्दा बढी सम्पादनहरू भिजुअल सम्पादक प्रयोग गरेर बनाइएको छ।

सात वर्ष अघि यसै महिनामा, सम्पादन टोलीले प्रायःसबै सम्पादकहरूलाई भिजुअल सम्पादक प्रदान गर्‍यो। त्यसपछि,सम्पादकहरूले धेरै कोशेढुङ्गाहरू पार गरिसकेका छन्।

  • डेस्कटपमा ५० लाख सम्पादनहरू भन्दा बढी सम्पादनहरू भिजुअल सम्पादक प्रयोग गरेर बनाइएको छ।
  • More than 2 million new articles have been created in the visual editor. More than 600,000 of these new articles were created during 2019.
  • The visual editor is increasingly popular. The proportion of all edits made using the visual editor has increased every year since its introduction.
  • In 2019, 35% of the edits by newcomers (logged-in editors with ≤99 edits) used the visual editor. This percentage has increased every year.
  • Almost 5 million edits on the mobile site have been made with the visual editor. Most of these edits have been made since the Editing team started improving the mobile visual editor in 2018.
  • On 17 November 2019, the first edit from outer space was made in the mobile visual editor. 🚀 👩‍🚀
  • Editors have made more than 7 million edits in the 2017 wikitext editor, including starting 600,000 new articles in it. The 2017 wikitext editor is VisualEditor's built-in wikitext mode. You can enable it in your preferences.

Whatamidoing (WMF) (वार्ता)