Kode Étik Unipersal/Répisi padoman pananjeuran/Béwara/Tutup Konsultasi

Universal Code of Conduct


Review period on the revised Enforcement Guidelines for the Universal Code of Conduct closed

You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki.

Bagéa Wikimédiawan,

Ngahaturkeun nuhun tos ilubiung dina tinjauan Répisi Drap Padoman Pananjeuran pikeun Kode Étik Unipersal (UCoC). Tim proyék UCoC jeung Komite Répisi Padoman Pananjeuran UCoC kacida ngajénan kana sawala, saran, jeung patakonan ngeunaan padomanana.

Tinjauan komunitas ieu lumangsung ti 8 Séptémber 2022 nepi ka 8 Oktober 2022.

Salila opat minggu, tim proyék UCoC geus ngumpulkeun asupan ti komunitas ngaliwatan rupa-rupa saluran, kaasup tilu rintakan jam sawala pikeun para Wikipédiawan ngariung ngabadamikeun répisi Padoman Pananjeuran UCoC.

Komite Répisi bakal ngabahas deui sagala asupan ti komunitas dina sawala minggu kadua Oktober 2022. Tim proyék UCoC bakal ngadukung ku nyadiakeun apdét ka Komite sapanjang acara, kitu ogé sabalikna ka komunitas ngeunaan kamekaran jeung hal-hal penting lianna sabot Komite nyiapkeun pérsi ahir Padoman Pananjeuran UCoC anu dijadwalkeun pikeun pamilihan ku komunitas dina tengah Januari 2023.

Wawakil Tim Proyék UCoC