Univerzální kodex chování/Revidované pokyny pro prosazování/Oznámení/Uzavření konzultace

Všeobecný kodex chování


Lhůta pro přezkum revidovaných pokynů pro prosazování Univerzálního kodexu chování zkončila

Tuto zprávu můžete najít přeloženou do dalších jazyků na Meta-wiki.

Milí Wikimediáni,

Děkujeme vám za účast na přezkoumání Revidovaného návrhu pokynů pro prosazování Univerzálního kodexu chování (UCoC). Projektový tým UCoC a Výbor pro revizi pokynů k prosazování UCoC si váží toho, že jste si našli čas na diskusi o pokynech, navrhli změny a položili otázky.

Toto období komunitárního přezkumu trvalo od 8. září 2022 do 8. října 2022.

Během uplynulých čtyř týdnů projektový tým UCoC shromáždil cenné podněty od komunity z různých kanálů, včetně tří konverzačních hodin, kde se Wikimediáni mohli sejít a diskutovat o revidovaných Směrnicích pro prosazování UCoC.

Výbor pro revize přezkoumá příspěvky komunity, až se znovu sejde ve druhém týdnu října 2022. Projektový tým UCoC je bude podporovat při poskytování aktuálních informací v průběhu jejich další práce a bude i nadále informovat komunitu o veškerém důležitém vývoji a milnících v době, kdy výbor připravuje konečnou verzi pokynů pro prosazování UCoC, která je v současné době naplánována pro komunitní hlasování v polovině ledna 2023.

Jménem projektového týmu UCoC