Brukervilkår / tillegg om betalte bidrag

This page is a translated version of the page Terms of use/Paid contributions amendment and the translation is 29% complete.
Outdated translations are marked like this.

Tillegg til brukervilkår: Åpenhet om betalte bidrag

Innledning

Juridisk avdeling i Wikimedia Foundation planlegger å be styret i Wikimedia Foundation om å vurdere et forslag til endring i brukervilkåra angående betalt redigering som ikke gjøres i åpenhet. Det har kiommet bidrag på Wikimedias prosjekter i den hensikt å fremme interessene til en betalende kunde, uten at betalingsforholdet har blitt gjort åpent kjent, og dette har ført til situasjoner som fellesskapet anser å være problematiske. Mange mener at brukere med en potensiell interessekonflikt bør samarbeide åpent, noe som krever at det opplyses ærlig om betalingsforhold. Om en bidrar til Wikimedia-prosjektene uten å gjøre betalings- eller tilsettingsforhold kjent, kan det også ha juridiske konsekvenser. Våre brukervilkår har allerede forbud mot villedende framferd, for eksempel svindel eller det å gi seg ut for andre eller det å gi ei uriktig framstilling av eventuell tilknyning en har. For å sikre opptreden i samsvar med disse bestemmelsene gir denne endringa en del spesifikke minimumskrav for hvordan det skal opplyses om betalte bidrag på Wikimedia-prosjektene.

I samsvar med seksjon 16 i brukervilkåra åpner vi nå for en 30 dagers høring, slik at vi kan motta fellesskapets kommentarer til det framlagte forsllaget, før det så i endelig utgave sendes styret for behandling. Det finnes oversettelser til tysk, indonesisk, fransk, spansk, italiensk, japansk og et par andre språk. Vi oppfordrer fellesskapet til å oversette og diskutere forslaget også på andre språk.

Det foreslåtte tillegget

Dette underavsnittet skal tilføyes på slutten av seksjon 4 i brukervilkåra, under "Refraining from Certain Activities" (Aktiviteter som bør unngås)

Bidragsbetaling uten åpenhet

Disse brukervilkåra forbyr villedende handlinger, herunder feilframstilling av tilknytning, framstilling av seg sjøl som en annen og svindel. For å sikre samsvar med disse reglene er det påbudt å være åpen om ansettelses-, kunde- eller tilknytningsforhold dersom du mottar kompensasjon for bidrag du gjør på Wikimedias prosjekter. Åpenheten skal skje på minst en av disse måtene:

  • a statement on your user page,
  • a statement on the talk page accompanying any paid contributions, or
  • a statement in the edit summary accompanying any paid contributions.

Lovverket eller vedtatte retningslinjer for Wikimedia eller enkeltprosjekter, for eksempel om interessekonflikter, kan inneholde flere begrensninger for betalte bidrag eller stille ytterligere krav om åpenhet. Du finner flere opplysninger i bakgrunnsnotatet om betalte bidrag.

Optional changes

In response to community comment in the ongoing consultation, the WMF’s LCA team suggests three potential changes to the proposal. These changes would modify the second sentence of the first paragraph of the amendment, as described below. These options are not mutually exclusive – both of them, either, or neither could be adopted by the Board, depending on your input (and depending on whether they adopt the amendment as a whole).

These potential changes aim to address concerns that have been raised regarding reaction against editors who are allegedly in violation of these requirements, and concern about protecting good-faith contributors (e.g., professors, students, or Wikipedians in Residence) from unintentionally violating the disclosure requirement. We think that either or both of the three options could better focus the amendment on paid advocacy editing, which is a chief concern. However, we also realize they could raise other considerations. Your feedback on these options will help the Board as it considers what language to adopt.

This consultation has been informative, positive, and constructive. We appreciate this, and look forward to your comments on these options.

Description of the changes

Current sentence Mulighet 1 Mulighet 2 Mulighet 3
To ensure compliance with these obligations, you must disclose your employer, client, and affiliation with respect to any contribution to any Wikimedia projects for which you receive compensation. As part of these obligations, if you receive financial compensation for any contribution about an organization, living person, or commercial product, you must disclose the employer and client who compensated you. As part of these obligations, if you receive financial compensation for any contribution, you must disclose that you were compensated.

[Add the following paragraph]

...

A Wikimedia Project community may adopt an alternative paid contribution disclosure policy. If a Project adopts an alternative disclosure policy, you may comply with that policy instead of the requirements in this section when contributing to that Project. An alternative paid contribution policy will only supersede these requirements if it is approved by the relevant Project community and listed in the alternative disclosure policy page [index to be created]

Option No. 1: Adds “about an organization, living person, or commercial product” to describe the contributions.

This option narrows what kinds of contributions these requirements would apply to. This focuses on topics that are potential subjects of advertisement and promotion, and excludes other topics of general interest. The intent is to try to exclude potential application to professors, teachers, and Wikipedians in Residence, and other individuals editing on topics of less commercial interest.

Option No. 2: Narrows down the extent of the disclosure, changing it from “your employer, client, and affiliation” to just “that you were compensated.”

This option focuses on simply the fact that compensation was involved, rather than specific information about the editor’s identity. The intent is to allow editors to identify and review paid edits without requiring editors to disclose specific information about their identity. Individual projects may supplement this rule, and create guidelines for additional disclosures, depending on the circumstances.

Option No. 3: Allowing projects to write an alternative disclosure policy

This option focuses on providing local projects with an opportunity to create an alternative disclosure policy for paid contributions, to supersede the default disclosure policy provided in this section of the Terms of Use. The intent is to allow projects to prepare variations on how they expect disclosure, depending on the project and community’s needs, similar to how fair use is handled under the licensing policy. Projects may also supplement this rule and create guidelines for disclosure.

Common changes in both options

In addition to the options above, we plan to make three other small changes:

  • Change the words “To ensure compliance with” to “As part of these”, and reorder the sentence.
  • Remove the words “to any Wikimedia projects”
  • Add the word “financial” to describe compensation.

The first two changes aim to improve clarity. The last change (the addition of the word “financial” to describe compensation) narrows what this would apply to, which we think will reduce confusion about the definition of compensation. (People had asked, for example, if this applied to things like students receiving a grade in class, or first-time editors receiving a free lunch during an editathon, neither of which we originally intended to be included.)

Ofte stilte spørsmål om betalte bidrag

Hvorfor trengs det en bestemmelse om åpenhet?

At noen har bidratt til Wikimedias prosjekter for å fremme interessene til en betalende kunde uten at de er åpne om denne betalte tilknytninga, har ført til situasjoner som Wikimedia-fellesskapet anser som problematiske. Mange mener at brukere med en potensiell interessekonflikt bør vise dette, noe som krever ærlighet og åpenhet rundt betalte bidrag. Om det gis bidrag til Wikimedia-prosjektene uten at betalings- eller ansettelsesforhold er kjent, kan det også ha juridiske konsekvenser. Våre brukervilkår forbyr allerede villedende framtreden, blant annet det å framstille tilhørighet uriktig, det å utgi seg for en annen og svindel. For å sikre samsvar med disse reglene foreslås det nå spesifikke minimumskrav for opplysning om betalte bidrag på Wikimedias prosjekter.

Hva er «gjeldende rett» for betalte bidrag på Wikipedia? Kan betalte bidrag uten åpenhet være ulovlig?

Alt etter forholda kan det at det ikke opplyses om at bidrag er betalt for, føre til juridisk ansvar for bidragsyteren og dennes firma eller kunde. Det kan være lover som gjelder for dette, slik som regler om urimelig konkurrane og generelle bedrageriregler. I tillegg til å følge våre brukervilkår må du forholde deg til slike lover når du redigerer mot betaling og når du opplyser om slik redigering.

Vi kan ikke gi spesifikke råd i slike saker, og du bør ta kontakt med en advokat om du har spørsmål. Generelt kan vi imidlertid opplyse at det i mange land finnes forbud mot villedende forretningsvirksomhet, noe som kan innbefatte det å skjule profesjonell tilknytning. I USA har for eksempel Federal Trade Commission (FTC) nasjonal myndighet til å regulere urimelig eller villedende forretningspraksis.[1] Som det framgår av FTCs eksempel nedafor, kan den som unnlater å opplyse om et visse forbindelser et firma har, bli silt til ansvar.

:«Et nettsted for diskusjoner om ny teknologi for nedlasting av musikk besøkes av MP3-entusiaster. De utveksler informasjon om nye produkter og verktøy og funksjonaliteten til diverse avspillingsutstyr. Uten at det er kjent for deltakerne, har en tilsatt hos en ledende MP3-produsent lagt ut meldinger med positiv omtale av firmaets produkter. Hadde tilsettingsforholdet vært kjent, ville det sannsynligvis influert på vurderinga av disse meldingene. Derfor burde bidragsyteren klart og tydelig ha tilkjennegitt sitt forhold til produsenten overfor medlemmer og lesere av nettstedet.»[2]

FTCs retningslinjer slår fast at informasjonen om tilknytning må kommuniseres tydelig, slik at det er sannsynlig at kunder vil se og forstå den i samband med bidraga det gjelder. Når det gjelder lovverket i USAs delstater, kan vi f.eks. vise til N.Y. Attorney General’s 2013 investigation når det gjelder selskaper som driver med astroturfing.[3]

Også utafor USA er det lover som krever åpenhet rundt betalte bidrag. EUs direktiv om urimelig forretningspraksis (og tilsvarende nasjonale retningslinjer) forbyr redaksjonelt medieinnhold som fremmer et produkt, der en forretningsdrivende har betalt for uten at dette gjøres klar for kunden. Videre forbys forretningsdrivende å hevde eller gi inntrykk av at de ikke opptrer med hensikter knytta til sin forretningsdrift eller urettmessig å framstille seg som kunde.[4] Nasjonal lovgiving i EUs medlemsland kan legge ytterligere begrensninger på betalte bidrag uten åpenhet, f.eks. lokale konkurranselover. Tilsvarende kan nasjonale domstoler anse det som lovbrudd om en unnlater å opplyse om slike forhold når en redigerer på Wikipedia.

Er det andre negative sider ved betalte bidrag?

There is an extreme likelihood that contributions which are paid for, but intentionally not disclosed as such, do not serve the public interest in a fair and beneficial manner. When considering the value of the contribution of content to the public on balance with the value of dissemination of the content, there is at least an implied conflict of interest that the balance will tend to serve the more private interests of the paid contributor. If it is accepted that this is the case more often than not, it is hard to imagine the expected outcome as a net positive for Wikipedia.

Flere faktiske tilfeller viser at bidrag der den betalte tilknytninga holdes skjult, kan gi uønska effekt i form av negativ offentlig oppmerksomhet mot selskaper, kunder og enkeltpersoner. Mediene følger slike saker nøye. Om en ikke er åpen om betalte bidrag, kan det føre til tap av tillit blant folk flest såvel som i Wikimedia-fellesskapet. For å beholde tillit og unngå misforståelser er det derfor fornuftigst for dem som kompenseres for sine Wikimedia-bidrag, å opptre åpent og delta i samarbeidet på en vennlig måte.

For å unngå pinlige episoder rår vi til at lokale retningslinker om betalte bidrag følges, for eksempel en:WP:COI for engelskspråklig Wikipedia.

How will community enforcement of these obligations work with existing rules about privacy and behavior?

Like the rules around sockpuppeting and sockpuppet investigations, this disclosure requirement is intended to work with existing policies and practices, so that there is a fair balance between identifying paid contributions and protecting good-faith editors. These policies include the cross-project value of civility, which is a pillar of Wikipedia; relevant project policies, like ENWP:OUTING or ESWP:ACOSO; and the Terms of Use, which prohibit stalking and abuse. (In cases of more extreme behaviors, local law may also apply.)

This requirement, like others, should be applied constructively to enable collaboration and improve our projects. Users who violate them should first be warned and informed about these rules, and then only blocked if necessary. In other words: assume good faith and don’t bite the newcomers.

If an editor wishes to avoid the disclosure requirement of this amendment, they should abstain from receiving compensation for their edits.

How will this provision affect teachers, professors, and employees of galleries, libraries, archives, and museums (“GLAM”)?

The intent of these requirements is not to discourage teachers, professors, or those working at galleries, libraries, archives, and museums (“GLAM”) institutions from making contributions in good faith. Disclosure is only required when contributors are compensated by their employer or client specifically for edits and uploads to a Wikimedia project. For example, if a professor at University X is paid directly by University X to write about that university on Wikipedia, the professor needs to disclose that the contribution is compensated. There is a direct quid pro quo exchange: money for edits. If that professor is simply paid a salary for teaching and conducting research, and is only encouraged by her university to contribute to projects about topics of general interest without more specific instruction, that professor does not need to disclose her affiliation with the university.

The same is true with GLAM employees. Disclosure is only necessary where compensation has been promised or received in exchange for a particular contribution. A museum employee who is contributing to projects about topics of his general interest without more specific instruction from the museum need not disclose his affiliation with the museum. At the same time, when required, a simple disclosure that one is a paid Wikipedian in Residence with a particular museum, for example, would be sufficient disclosure for purposes of the proposed amendment.

Hva menes med «kompensasjon»?

Slik det brukes i denne bestemmelsen, innebærer «kompensasjon» at det utveksles penger, varer eller tjenester. Sagt på en annen måte: Betalte bidrag er bidrag (og redigeringer) som gjøres i bytte med penger, varer eller tjenester.

Hva innebærer begrepet «ansatt-, kunde- eller tilknytningsforhold»)

Dette innebærer at du har et et forhold til en person eller organisasjon som betaler deg kompensasjon - det vil si penger, varer eller tjenester - i tilknytning til bidrag på Wikimedia-prosjektene. Du må for eksempel opplyse om du redigerer i Wikipedia-artikkelen om arbeidsgiveren din på vegne av arbeidsgiveren. Og tilsvarende, om du har blitt leid inn av et PR-firma til å redigere Wikipedia, så må du opplyse om både firmaet og den aktuelle kunden. Informasjonskravet er imidlertid nokså enkelt å oppfylle. Om du er en såkalt Wikimedian in residence («skribent med kontorplass», for eksempel, trenger du bare å gjøre oppmerksom på denne tilknytninga på brukersida di.

Er det bare når jeg redigerer i Wikipedia at jeg må følge åpenhetsreglene?

Nei, du må opplyse om ansettelses-, kunde- eller tilknytningsforhold ved alle betalte bidrag til ethvert Wikimedia-prosjekt. Dette innbefatter redigeringer på diskusjonssider og også bidrag på våre prosjekter utenom leksikonet Wikipedia. Når det er sagt, det er for eksempel nok med ei enkel opplysning på brukersida di for å oppfylle minimumskravet.

Betyr dette at betalte bidrag alltid er tillatt, bare en opptrer åpent?

Nei, åpenhetsregelen i bruksvilkåra er et minimumskrav som skal hjelpe det enkelte Wikimedia-prosjekt å håndheve egne regler og retningslinjer på en hensiktsmessig måte. Du må også følge prosjektets tilleggsregler og retningslinjer, samt det lovverket som måtte gjelde. For eksempel har engelskspråklig Wikipedia ei retningslinje for nøytralt ståsted som krever at redigeringer er rimelige, proporsjonale og (så langt som mulig) upartisk. Disse krava må følges også om bidragsyteren gjør kjent at redigeringene er betalte.

Innebærer dette tillegget at de enkelte Wikimedia-prosjektene må endre sine retningslinjer?

Bare dersom retningslinjene er i strid med disse minimumskrava. Wikimedia-prosjektene står fritt til å endre sine retningslinjer slik at de refererer til dette kravet, eller de kan stille strengere krav til betalte bidrag. Vi oppfordrer brukerne til å ha respekt for personvernet og ikke opptre uhøflig eller urimelig, heller ikke ved mistanke om betalte bidrag. For eksempel har engelskspråklig Wikipedia regler om trakassering, der det heter at en ikke offentlig bør dele personlig informasjon om andre brukere.

Hvordan opplyser jeg om betalte bidrag på brukersiden min?

Du kan forklare at du jobber for en bestemt kunde eller arbeidsgiver på brukersida. Hvis du jobber for firma A og det er en del av arbeidsoppgavene dine å redigere Wikipedia-artikler om firma A, vil det tilfredsstille minstekravet i bruksvilkåra om du sier på brukersida di at du redigerer på vegne av firma A. Du må i tillegg følge andre retningslinjer for prosjektet eller heile Foundation, samt aktuelt lovverk.

Hvordan opplyser jeg om betalte bidrag i redigeringsforklaringer?

Du kan opplyse om din tilknytning før du lagrer redigeringa eller bidraget. Om du for eksempel har firma B som kunde og gjør endringer i en Wikipedia-artikkel om firma B, kan du skrive i feltet for redigeringsforklaring noe sånt som «Firma B har betalt meg for å oppdatere denne artikkelen» eller «Jeg jobber for firma B».

How should I disclose paid contributions on a talk page?

You may represent your employer, affiliation, and client in the relevant talk page either before, or immediately after, you “save” your edit or contribution.

Do I have to disclose the details of the compensation I am receiving?

You do not have to disclose the amount or type of compensation you are receiving for editing; the minimum required is that you disclose your employer, client, and affiliation.

Does the Wikimedia Foundation encourage or accept paid advocacy editing?

WMF feels that paid advocacy editing is a significant problem that threatens the trust of Wikimedia’s readers, as our Executive Director said in her statement on paid advocacy editing. This proposal does not change that position.

However, it is hard to solve the problem of paid advocacy editing without accidentally discouraging good-faith editors, like the various GLAM (gallery, library, archive, and museum) projects. Because of this difficulty, this amendment takes a simple approach: requiring straightforward disclosure of information. This does not mean that paid-advocacy editing is acceptable! Instead, we think that the best way to attack the complex problem while still encouraging new good faith contributions is to combine this pro-transparency requirement with per-project policies that use this new information to make nuanced, difficult case-by-case judgments. We hope that this will lead to the best outcome by combining each Wikimedian’s ability to handle nuance and complexity with the resources of the Foundation (when that is absolutely necessary).

Also the proposed amendment makes clear that “community and Foundation policies, such as those addressing conflicts of interest, may further limit paid contributions or require more detailed disclosure.” This provision gives the community discretion to further limit paid editing, including paid advocacy editing, according to the needs of the specific project. That is, the proposed amendment is a minimal requirement, but the community may impose greater restrictions or bans.

Referanser

  1. Federal Trade Commission Act, 15 U.S.C. § 45(a)(2) (2006)
  2. 16 C.F.R. §255.5, Example 8.
  3. Parino v. Bidrack, Inc., 838 F. Supp. 2d 900, 905 (N.D. Cal. 2011) (plaintiff’s allegations, including defendant’s creation and use of fake reviews on website, were sufficient to bring a claim under California’s Unfair Competition Law and False Advertising Law)
  4. Directive 2005/29/EC of the European Parliament (Annex I, points 11 and 22).